ATEST Ochrona Pracy

3 lipca 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 5/2022

Badania profilaktyczne i szkolenia bhp w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

W praktyce pracownikom na czas trwającego okresu wypowiedzenia bardzo często udziela się urlopu wypoczynkowego w trybie art. 1671 k.p. w przysługującym im wymiarze, a po jego wykorzystaniu - zwalnia z obowiązku świadczenia pracy do ostatniego dnia zatrudnienia. Z reguły więc tego typu pracownik nie świadczy już pracy do ostatniego dnia kończącej się umowy o pracę. Mając ten fakt na uwadze powstaje pytanie, czy pracownika, którego badania profilaktyczne oraz szkolenia bhp "tracą ważność" w trakcie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, należy zobligować do ich odnowienia? - pisze Piotr Wąż.

Więcej w majowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48189160