ATEST Ochrona Pracy

3 lipca 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Spis treści - 5/2022

Okładka

<<<4/2022


Spis treści

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

 28 kwietnia

3

PRZEPISY I NORMY

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

2

Piotr Wąż  

 Badania profilaktyczne i szkolenia bhp w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

12

Włodzimierz Łabanowski  

 Niemieckie wersje norm typu B zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

15

 

 Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania

25

Aleksandra Lejko  

 Naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny

26

Włodzimierz Łabanowski  

 Pakowarki zwojów

45

ABC BHP

 

 I jak instrukcja bhp

4

INFORMACJE

Waldemar Jaskółowski  

 Zarządzanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

6

 

 Jak świadomie i bezpiecznie pracować na wysokości?

18

 

 "Kalendarze BHP-owca" rozlosowane

24

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 147)

8

KONFERENCJE

 

 Na 13. konferencję ATESTU zapraszamy w czerwcu do Krakowa

10

LEKCJE BHP

Lesław Zieliński  

 Magazynier - robotnik magazynowy (cz. 9)

20

LUDZIE I WYDARZENIA

Roman Adler  

 Źródła kultury pracy w starożytności

28

 

 Kultura bezpieczeństwa - wspólna sprawa

38

Jacek Koszteyn  

 Wspomnienia inspektora pracy z lat 1991-2011 (cz. 13)

42

WYPADKI I AWARIE

Bogdan Solawa  

 Wypadki przy pracy - upadki i poślizgnięcia na płaszczyźnie

34

STAŁE RUBRYKI

 

 Konkurs

24

 

 Rozrywki umysłowe

41

 

 Wypadki

44


<<<4/2022  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48188633