ATEST Ochrona Pracy

3 lipca 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 5/2022

Wypadki przy pracy - upadki i poślizgnięcia na płaszczyźnie

Miejsce upadkufot. Miejsce upadku osoby poszkodowanej na płaszczyźnie - teren zewnętrzny zakładu pracy.

Chodzi tu przede wszystkim o akty prawne zawierające regulacje dotyczące prowadzenia postępowania powypadkowego przez zespół powypadkowy (w przypadku wypadku przy pracy pracownika), kiedy to efektem działań tego zespołu jest protokół powypadkowy, bądź (w razie gdy ofiarą wypadku przy pracy jest np. zleceniobiorca) sporządzenie karty wypadku przy pracy, które ma zapewnić (jak to definiują wskazane poniżej przepisy regulujące zasady wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego) "płatnik", czyli podmiot odprowadzający składki na ubezpieczenie społeczne w związku z tego rodzaju zatrudnieniem - pisze Bogdan Solawa.

Więcej w majowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48188184