ATEST Ochrona Pracy

3 lipca 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 5/2022

Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania

Osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie. O to świadczenie mogą ubiegać się także uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej...

Więcej w majowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48189719