ATEST Ochrona Pracy

3 grudnia 2023 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2023

Instrukcja bhp dla magazynu wysokiego składowania

Rys. 3.rys. Przewożenie ładunku

W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia zaalarmować otoczenie, podjąć próbę likwidacji zagrożenia (jeżeli to możliwe), a następnie powiadomić przełożonych. O zauważonych wadach lub uszkodzeniach regału, używanych maszyn należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, oznakowane "Uwaga awaria - nie używać!" i wyłączone z użytkowania. Każdy wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, w którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Więcej w ATEŚCIE 7-8/2023 oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 56581468