ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

Spis treści - 7-8/2023

Okładka

<<<6/2023 9/2023>>>


Spis treści

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2023.

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

 Pracujmy nad sobą

3

PRZEPISY I NORMY

 

 Praca młodocianych - nowe rozporządzenie

2

Piotr Wąż  

 Zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia

11

Włodzimierz Łabanowski  

 Polskie wersje norm dotyczących odzieży ochronnej zharmonizowane z rozporządzeniem 2016/425/UE

48

Bogusław Ziędalski  

 Instrukcja bhp dla magazynu wysokiego składowania

54

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

59

Aleksandra Lejko  

 Termin złożenia pracownikowi oświadczenia o zwolnieniu bez wypowiedzenia

61

Włodzimierz Łabanowski  

 Wozy asenizacyjne

64

ZDROWIE

Małgorzata Paszkowska  

 Udział pracowników w programie zdrowotnym lub programie profilaktyki zdrowotnej w ramach badań medycyny pracy

4

ORGANIZACJA I EKONOMIKA

Małgorzata Lotko  

 Wiedza

8

Katarzyna Jurzak  

 Budowanie odporności organizacji na przykładzie uczelni (2)

20

Dorota Szumańska  

 Identyfikacja i analiza zagrożeń psychospołecznych w czasie transformacji organizacyjnej oraz dobre praktyki komunikacji wewnętrznej w oparciu o ideę przywództwa włączającego

29

Aleksandra Romel-Domarecka  

 Marka osobista behapowca - czym jest i jakie daje korzyści?

40

LUDZIE I WYDARZENIA

 

 "Safety at Work" - I Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy Faraone

26

Roman Adler  

 O organizacji, warunkach i bezpieczeństwie w środowisku pracy rolników od poł. XIX do poł. XX w. (cz. 2)

44

INFORMACJE

 

 Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi

27

 

 Targi ENERGETAB już we wrześniu

27

 

 Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo pracy

58

KONFERENCJE

 

 Na 14. konferencję ATESTU zapraszamy w listopadzie do Krakowa

36

 

 I Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego pt. "Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy" oraz Seminarium Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym - BeNiSz 2023

43

 

 Forum służby bhp w Warszawie

52

 

 Wizerunek, sukces zawodowy i zdrowie psychiczne w pracy służby bhp

60

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 160)

38

WYPADKI I AWARIE

Andrzej Nowak  

 Bo zawsze się tak robiło...

50

STAŁE RUBRYKI

Wypadki  

 

35

Konkurs  

 

53


<<<6/2023 9/2023>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60425415