ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

Spis treści - 6/2023

Okładka

<<<5/2023 7-8/2023>>>


Spis treści

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2023.

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

 Śmierć czeka na dole

3

PRZEPISY I NORMY

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

2

Piotr Wąż  

 Praca nadliczbowa a polecenie przełożonego

12

Bogdan Solawa  

 Tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy jako przyczyna wypadku - kwestia formalna czy istotna przesłanka w sprawach o roszczenia finansowe?

16

Ryszard Świetlik  

 Nowe normy badań jakości powietrza na stanowiskach pracy: oznaczanie arsenu i jego związków, dichlorku cynku, rozpuszczalnych związków srebra oraz niklu i jego związków metodami absorpcyjnej spektrometrii atomowej

23

Aleksandra Lejko  

 Ustalenie przyczyny zewnętrznej wypadku

27

Włodzimierz Łabanowski  

 Polskie wersje norm dla pras

30

Włodzimierz Łabanowski  

 Maszyny do formowania obuwia (cz. 2)

48

ORGANIZACJA I EKONOMIKA

Włodzimierz Biel  

 Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?

4

Katarzyna Jurzak  

 Budowanie odporności organizacji na przykładzie uczelni (1)

8

Małgorzata Lotko  

 Kultura bezpieczeństwa

39

WYPADKI I AWARIE

Andrzej Nowak  

 Przenośnik nieruchomy ? przenośnik wyłączony

20

KONFERENCJE

 

 Na 14. konferencję ATESTU zapraszamy w listopadzie do Krakowa

22

INFORMACJE

 

 Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

26

ARTYKUŁ INFORMACYJNY

 

 Odzież robocza i ochronna CWS

32

LUDZIE I WYDARZENIA

 

 Nowy statut, nowe władze

34

 

 Jubileusz 30-lecia oddziału krakowskiego OSPSBHP

36

 

 Obchody jubileuszu OSPSBHP w oddziale kaliskim

38

Roman Adler  

 O organizacji, warunkach i bezpieczeństwie w środowisku pracy rolników od poł. XIX do poł. XX w. (cz. 1)

44

 

 Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

53

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 159)

42

 

 

STAŁE RUBRYKI

 

 Wypadki

7

 

 Konkurs

31


<<<5/2023 7-8/2023>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398066