ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Zasady opracowania instrukcji obsługi maszyn (1)

Fot. 1.

Przywołaną normę PN-EN ISO 20607:2019-08 "Bezpieczeństwo maszyn - Instrukcja obsługi - Ogólne zasady opracowywania" Polski Komitet Normalizacyjny opublikował 28 września 2021 r. w polskiej wersji językowej. Jest to norma typu B zharmonizowana z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i została ona przygotowana w celu zapewnienia producentom maszyn wytycznych sposobu opracowania instrukcji obsługi. Niniejszy dokument zawiera wymagania dodatkowe w stosunku do ogólnych wymagań na temat informacji dotyczących użytkowania podanych w p. 6.4.5 normy PN-EN ISO 12100:2010. Dokument ten dotyczy treści związanej z bezpieczeństwem, odpowiedniej struktury i prezentacji instrukcji obsługi, z uwzględnieniem wszystkich faz cyklu życia maszyny i jest uzupełnieniem wymagań przedstawionych w § 58 i § 59 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 paĄdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (DzU nr 199, poz. 1228, ze zm.), wdrażającego do prawodawstwa polskiego dyrektywę maszynową 2006/42/WE. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione szczegółowe wymagania normy PN-EN ISO 20607 - pisze Włodzimierz Łabanowski.

Więcej w ATEŚCIE 10/2023 oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850400