ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Spis treści - 10/2023

Okładka

<<<9/2023 11/2023>>>


Spis treści

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2023.

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

 Pora na nowelizację ogólnych przepisów bhp

3

PRZEPISY I NORMY

 

 Normy określające wymagania dla rowerów

2

Piotr Wąż  

 Konsekwencje podwyższenia kwoty bazowej odpisu na ZFŚS dla pracodawców wypłacających świadczenie urlopowe

10

 

 Bhp przy procesach galwanotechnicznych

14

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

30

Bogdan Solawa  

 Wspierając przestrzeganie wymagań bhp - systemy sankcji i zharmonizowane środki prawne europejskich inspekcji pracy

36

Włodzimierz Łabanowski  

 Zasady opracowania instrukcji obsługi maszyn (1)

46

Aleksandra Lejko  

 Renta rodzinna

51

Włodzimierz Łabanowski  

 Aeratory i skaryfikatory trawnikowe prowadzone przez operatora pieszego

54

OCENA RYZYKA

Włodzimierz Biel  

 Kategoria ryzyka i ocena poziomu ufności do zaplanowanych działań prewencyjnych

4

ORGANIZACJA I EKONOMIKA

Małgorzata Lotko  

 Kompetencje

7

Katarzyna Jurzak  

 Budowanie odporności organizacji na przykładzie uczelni (4)

25

ZDROWIE

Małgorzata Paszkowska  

 Badania medycyny pracy dotyczące detektywów

16

WYPADKI I AWARIE

Andrzej Nowak  

 Montaż ogrodzenia z "paki" dostawczaka

20

INFORMACJE

 

 Ocena ryzyka w praktyce - tylko na konferencji ATESTU

24

 

 BeNiSz 2023 już za nami!

24

 

 Bezpieczeństwo maszyn na konferencji ATESTU

50

 

 Jak ocenić poziom i jakość zarządzania zdrowiem pracowników w zakładzie pracy?

61

KONFERENCJE

 

 Na 14. konferencję ATESTU zapraszamy w listopadzie do Krakowa

32

 

 Forum służby bhp w Warszawie

44

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 162)

42

STAŁE RUBRYKI

 

 Wypadki

29

 

 Konkurs

31

 

 W następnym numerze

62


<<<9/2023 11/2023>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426416