ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Wspierając przestrzeganie wymagań bhp - systemy sankcji i zharmonizowane środki prawne europejskich inspekcji pracy

Fot. 1.

Swoją analizę opiera na wymienionych w bibliografii licznych pracach naukowych i opracowaniach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Komitetu Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) oraz innych publikacjach EU-OSHA. Odnosi się do zagadnienia w bardzo szerokim zakresie, wskazując (obok głównego wątku) na wpływ, jaki na zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy mają podmioty oferujące usługi w zakresie bhp, duże przedsiębiorstwa kreujące własne standardy w tym obszarze, oczekiwania społeczne czy interakcje w łańcuchu dostaw.

Rozpoczyna od przypomnienia, że podstawowym celem europejskiego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a oprócz dyrektyw europejskich, państwa członkowskie wprowadzają w tym celu krajowe przepisy i strategie. Niezależnie jednak od funkcjonowania takiego systemu, oczekują one od przedsiębiorstw - pisze Bogdan Solawa.

Więcej w ATEŚCIE 10/2023 oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58851040