ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 5/2024

Nowelizacja rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków - efekt niedopatrzenia czy lobbingu?

W Koszalinie doszło do tragicznego pożaru w "escape roomie", w wyniku którego życie straciło pięć nastolatek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia było rozszczelnienie butli gazowej. Ofiary nie były w stanie wydostać się z pomieszczenia, gdyż było ono zamknięte. Idea tzw. pokoju zagadek, "escape roomu" polega na tym, że uczestnicy mogą wydostać się z niego tylko po spełnieniu określonych warunków. Aby zapobiec tego typu nieszczęśliwym wypadkom, minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie z 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Treść tego aktu prawnego (obowiązującego od 29 stycznia 2019 r.) budzi jednak zastanowienie i zdziwienie ze względu na zbagatelizowanie roli inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz techników pożarnictwa. Na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu budowlanego, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, nałożono obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzania spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Z treści nowelizacji dowiadujemy się również, że taką próbną ewakuację mogą przeprowadzać wyłącznie:

- rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- inżynier pożarnictwa,

- osoby, które ukończyły w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Innymi słowy, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej oraz technicy pożarnictwa zostali pozbawieni możliwości przeprowadzania próbnej ewakuacji w pokojach zagadek (ich uprawnienia reguluje art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Bez wątpienia tak sformułowane przepisy należy uznać albo za niedopatrzenie ministerstwa, albo za akt lobbingu politycznego. Nie zapominajmy, że zasadniczym zadaniem rzeczoznawców jest ocena dokumentacji projektowej w zakresie obowiązku zapewnienia jej zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, natomiast absolwenci SGSP stanowią na ogół korpus oficerski Państwowej Straży Pożarnej. Ani przeprowadzenie próbnej ewakuacji, ani sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej nie stanowi wielkiego problemu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Wprost przeciwnie. Takie czynności wykonywane są standardowo w ramach obowiązków służbowych w wielu zakładach pracy.Koniec

Karol Skorek
specjalista ds. bhp, inspektor ochrony przeciwpożarowej

Dodaj swój komentarz


Józef: Wykasowano z zawodu techników bhp, czas na techników pożarnictwa. . (2019-02-21)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60427228