ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Okulary do pracy przy komputerze

Pan T.P. napisał do redakcji: Mam wadę wzroku. Pracuję przy komputerze po 8 i więcej godzin dziennie. Czy mogę otrzymać od firmy, w której pracuję, zwrot pieniędzy za zakupione okulary do pracy przy komputerze? Posiadam zaświadczenie od lekarza okulisty, że takie okulary są mi potrzebne. Co ile lat mogę się ubiegać o zwrot za zakupione okulary od firmy?

Zgodnie z przepisami § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Pojęcie "pracownik" zdefiniowano w § 2 pkt 4 rozporządzenia: należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Zwracam uwagę, że badania okulistyczne, o których mowa w rozporządzeniu, mają być przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, a badania takie - w myśl przepisów § 4 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich... (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.) - przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Pracodawca nie ma zatem obowiązku refundowania kosztów zakupu okularów przepisanych przez lekarza w oparciu o badania, na które pracownika nie kierował. Przepisy nie określają wysokości środków finansowych przeznaczonych na zakup okularów, pozostawiając to do uznania pracodawcy. W piśmiennictwie spotykamy się w tym przedmiocie z różnymi poglądami. Np. zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy (Jan Pióro - "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002/3/40): "Względy słuszności przemawiają za tym, by pracodawca ponosił pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza.

Nie ma natomiast formalnoprawnych przeszkód, aby pracodawca ograniczył swój udział w ponoszeniu kosztów oprawy poprzez ustalenie kwoty partycypacji, nie niższej jednak niż koszt oprawy odpowiadającej co najmniej standardowi podstawowemu". Innego zdania jest Wiktor Leszczyński z Ministerstwa Pracy ("Służba Pracownicza" Nr 6/99): "Spełnieniem obowiązku wynikającego z tego przepisu będzie przeznaczenie nawet najmniejszej kwoty, za którą można kupić okulary (z tanią oprawką); celowe jest zatem ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na omawiane okulary (po dokonaniu rozpoznania w zakładach optycznych w danym rejonie) i poinformowanie o tym zainteresowanych pracowników". Odnośnie do częstotliwości zakupu okularów - powinna ona wynikać ze wskazań lekarskich opartych na wynikach badań profilaktycznych, o których mowa powyżej.

A.S.

Dodaj swój komentarz


Kasia: Ciekawe co na to pracodawcy w tych czasach. Ja(2004-11-10)

Jacek: Słyszałem, że od chwili wstąpienia Polski do UE obwiązują(2004-11-27)

edyta: Ja mam też problem odnośnie otrzymania zwrotu kosztów za(2004-12-21)

bart: Niewiem jak rozumiec te przepisy.na przykladzie mojego zakladu gdzie(2005-01-21)

sam: Bart, przecież nie wszyscy tych okularów potrzebuja, o tym(2005-01-22)

Irena: Czy wykonując pracę stałą przy komputerze mozna przejść wcześniej(2005-01-24)

Agnieszka: Jakie zasady obowiązują przy rozliczeniu dofinansowania przez pracodawcę zakupu(2005-01-27)

Łukasz: przez takie gupie strony bolą(2005-03-03)

deem: Oj bolą!!!(2005-03-03)

SYLWIA: "dobra wola pracodawcy" - który sam kupi okulary za(2005-03-25)

ola: Czy zwrot pracownikowi kosztów za okulary stanowi jego przychód(2005-04-11)

Amper: Olu - koszty zakupu okularów są kosztami pracodawcy i(2005-04-11)

Ekonomista: Koszty takie jak min.ubrania robocze,środki czystości , okulary itp.są(2005-04-11)

Basia: A co w przypadku, gdy pracownik używa soczewek kontaktowych?(2005-04-15)

Basia: Zatrudniamy pracownika na okres próbny (2 m-ce), w badaniach(2005-04-21)

Marta: Bardzo ciekawe, ktory pracowdawdca sam wysle na badania wzroku,(2005-08-18)

kociaki: bez sensu nie tego(2005-09-15)

Błędny Rybak: Do Basi: Nie ma znaczenia czy pracownik jest zatrudniony(2005-09-19)

ktośtam: Rybaku nie zgadzam się z Tobą w.s. Marty. Pracodawca(2005-09-19)

Błędny Rybak: Do kogośtam: Zrobiłem skrót myslowy - oczywiście, że chodziło(2005-09-20)

danczes: Po to jest BHP-owiec aby kiedy pracownik zgłosi mu(2005-10-22)

Goś: Jasne.. ja się postawię, szef mnie wyleje. w ciągu(2005-11-18)

mala: ja jestem na stażu od lipca i w sierpniu(2005-11-19)

Paula: Czy zwrot kosztów za okulary należy się osobie, która(2006-06-13)

nieznajoma: ja myśle ze to wszystko bedzie jak(2006-11-29)

zakochana: bedzie spoko(2006-11-29)

Sławek ze Staszowa : mam pytanie. mam wadę wzroku wykrytą podczas badania okresowego.(2007-01-09)

mik: A czy cała sprawa dotyczy tez pracy na laptopie???(2007-02-08)

Okularnica: Nasz pracodawca zwraca koszty do wysokości 300 zł. Zwrot(2007-03-20)

ślepy: jeżeli nawet pracodawca nie zwróci kosztów związanych z zakupem(2007-10-22)

Niewiadowa: Witam ! mam pewne pytanie czy za każdym razem(2008-01-21)

MB: A do monitora LCD nie przysługują okulary. Okulary dotyczą(2008-02-20)

Profesjonalista: Do MB : Nie dawaj na tym forum głupich(2008-02-20)

gość: Drobna uwaga, pewno MB czytał o laptopach a myśli(2008-02-20)

kubus: Nie jestem niestety prawnikiem, ale kiedyś mi się obiło(2008-02-23)

Jarek: § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1)(2008-03-11)

...: witam 6 lat temu miałam zwrot pieniedzy za okulary(2008-05-07)

Profesjonalista: Do ...... Tak pracodawca ma racje. Jeśli nie upłunął(2008-05-07)

...: ok mam zaswiadczenie od lekarza prywatnego zalecajace okulary czy(2008-05-08)

a,....: Ratynku... Dostaam skierowania na badania okulistyczne i lekarskie po(2008-06-09)

irys: Chodzi o to że lekarz medycyny pracy daje taki(2008-08-20)

Misia: to ja nic już nie wiem.prezes firmy w której(2008-11-14)

Maciej Ś.: Opisać fakturę - "Zakup uzasadniony potrzebami osobistymi. Zgodnie z(2008-11-14)

Mariusz: W sprawie zapisu z dnia 07-05-2008 i odpowiedzi Profesjonalista:(2009-03-17)

Maciej Ś.: Korekcja wzroku okularami jest korekcją powstałej wady wzroku. Wada(2009-03-17)

scorpion68: A Ja mam takie pytanie, może ktos z Państwa(2009-09-08)

Maciej Ś.: Pracodawca "...sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem..." - - -(2009-09-08)

Jędrek: Maciej zdecydowanie mówi CAŁĄ prawdę. Dodam jeszcze, że takie(2009-09-08)

Maciej Ś.: Dodam jeszcze, że zyski przedsiębiorcy będą jeszcze pomniejszone o(2009-09-08)

Jędrek ale inny: Ja natomiast jestem innego zdania niż Jędrek. Do kosztów(2009-09-08)

Jędrek: Wzrok można potraktować jako narzędzie (instrument) pracy w czytaniu(2009-09-08)

Jędrek: Macieju - złotej recepty nie ma, a jeżeli jest,(2009-09-08)

Arek: Wszytsko fajnie ale co w przypadkku jak sie nie(2009-09-10)

Jędrek: Zakład pracy nie może ZALECAĆ okulisty. Do okulisty kieruje(2009-09-10)

Maciej Ś.: chciał dokonać wpisu i uszkodził(2009-09-10)

Maciej Ś.: A na koniec lekarz stwierdzając wadę wzroku, ze względów(2009-09-10)

Maciej Ś.: Praca PRZY KOMPUTERZE może polegać na - np. wykonywaniu(2009-09-10)

uzupełnienie: uzupełnienie: Pan Mirosław Obremski, pisze na łamach ATESTU, jest(2009-09-10)

lgk: Przez monitor ekranowy rozumie się każdy ekran komputerowy bez(2009-11-19)

Maciej Ś.: "lgk" - przepis nie używa pojęcia "komputer", tylko "system(2009-11-19)

wws45gt: Jakub Świerk(2010-02-03)

Maciej Ł: Mam prośbę do Pana Macieja Ś: - o podanie interpretacji prawnej dotyczącej definicji "system przenośny" (paragraf 3 ust 4). Kolejne zapytanie, jeżeli dobrze rozumiem Pana odpowiedź dla "lgk" pracodawca, który wyposaży całą firmę we wspomniane laptopy, już nie musi przejmować się rozporządzeniem tzn. ergonomią stanowiska pracy, przerwami po godzinie pracy, oceną ryzyka na stanowisku pracy? Czy tak? Czy może również przedstawić Pan stanowisko PIP na poparcie swojej interpretacji. Z góry serdecznie dziękuję za Pańską odpowiedź. Pozdrawiam. Maciej Ł. (2010-02-05)

Maciej Ł: Jeszcze jedno pytanie do Pana Macieja Ś: która część rozporządzenia pozwala wyłączyć komputer przenośny - laptop, z rygorów rozporządzenia? Pozdrawiam (2010-02-05)

Praktyk: Stricte mówi o tym passus: "nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy". Jeśli natomiast są one przeznaczone do danego stanowiska pracy - nie powinno być problemu z dalszym wnioskowaniem. Należy też pamiętać o tym, że mimo iż laptop posiada zintegrowaną z monitorem klawiaturę, w tym przypadku potrzebna będzie dodatkowa klawiatura (Pkt 3.1. Załącznika do rozporządzenia). (2010-02-05)

Maciej Ś.: "Praktyk" pięknie to ujął i wyjaśnił. Jeśli komputer przenośny jest przemieszczany pomiędzy stanowiskami pracy (tzn. - wg definicji - z jednej przestrzeni pracy do innej przestrzeni pracy), a w tychże użytkowany krócej niż przewiduje norma czasowa, to nie podlega rygorom rozporządzenia. Natomiast jeśli jest narzędziem stałej pracy - to podlega. CIOP-PIB w ostatnim czasie zajął się problemem komputerów przenośnych i doszedł do wniosku w jednej ze swoich publikacji (w związku z ich wzrastającą popularnością), że dotychczasowe rozporządzenie coraz bardziej nie pasuje do rzeczywistości. Kolejny problem, to tzw. tablety używanie nawet "w marszu", czyli w pozycji stojącej, np. przez likwidatorów szkód działających na miejscu zdarzenia, czyli na stanowiskach niestacjonarnych. "Interpretacja PRAWNA" staje się zatem w tych warunkach dywagacją, niestety. Trudno sobie wyobrazić, aby pracownik w pomieszczeniu stałej pracy trzymał komputer przenośny na kolanach (laptop). Jeśli stale trzyma go na blacie biurka (stołu), to mamy do czynienia z notbookiem, czyli z monitorem stacjonarnym. Pojawiają się wówczas problemy ergonomiczne wynikające z zespolenia klawiatury z monitorem. (2010-02-05)

Maciej Ś.: PS. Używanie komputera przenośnego jeko laptopa (na kolanach) z dodatkową (peryferyjną) klawiaturą jest raczej uprawianiem ekwilibrystyki. (2010-02-05)

Praktyk: Mam na myśli laptop używany na biurku jako stałe wyposażenie stanowiska pracy (2010-02-05)

Maciej Ł: Panie Maćku Ś, niestety nie mogę zgodzić się z Pana podziałem na komputery i definiowaniem czym jest laptop i notebook (w aspekcie ich przenośności lub stacjonarności - proszę zobaczyć jak notebooka definiują informatycy i ludzie z tej branży). Co do podłączenia peryferycznej klawiatury do laptopa i korzystanie z niej na biurku - jakiż problem. Nie trzeba uprawiać ekwilibrystyki. W biurach jest to bardzo popularne i wygodne. Myślałem, że może wspomni Pan o jakimś orzecznictwie, lub stanowisku PIP. Ilu Forumowiczów, tyle może być interpretacji rozporządzenia. Czy ktoś trzyma stale laptopa na biurku czy go zabiera ze sobą, nie zmienia istoty laptopa. Laptop jest laptopem, urządzeniem przenośnym. Jeżeli powieszę gruszkę na jabłonce stanie się ona jabłkiem, tylko z tego powodu, że tam sobie wisi, a jak przewieszę na śliwę to będzie śliwką? Tak więc kto definiuje czym jest jabłko? Rozporządzenie ma już długą, siwą brodę wymagającą przycięcia i wymodelowania trzymającego się obecnych trendów w modzie i chyba tu jest pies pogrzebany Pozdrawiam. (2010-02-05)

Maciej Ś.: Nie oczekuję zgody z moimi poglądami. Komputer przenośny może służyć jako laptop (w dosłownym przetłumaczeniu) lub jako notebook, notbook, czy nawet netbook. Te ostatnie w "rozumieniu" informatyków (z ograniczonym moim di nich zaufaniem) różnią możliwości funkcyjne (szybkość reakcji itp.) Laptop umieszczony na blacie biurka (stołu) przestaje być laptopem, jako że nie jest trzymany na wierzchu kolan (podudzi) - i tyle. (2010-02-05)

Marcin: Jako informatyk nie mogę zgodzić się z Panem Maćkiem Ś. To, że laptop zmienia miejsce położenia w żaden sposób nie zmienia funkcjonalności tego urządzenia. Jeśli wezmę laptopa i położę go na biurku to stanie się desktopem? A jeśli położę na łóżku to będzie bedtopem? Owszem, nazwa urządzenia wzięła się z połączenia dwóch angielskich słów "lap" oraz "top" ale nie może być tak, że ta nazwa definitywnie i jednoznacznie definiuje miejsce użytkowania danego przedmiotu. (2010-05-24)

Maciej Ś.: To nie nazwa definiuje miejsce użytkowanie, a wręcz przeciwnie - to miejsce użytkowania determinuje nazwę, a przede wszystkim --> pozycję wymuszoną przy użytkowaniu. (2010-05-24)

Adam: A co , Szanowni Państwo powiecie o Monitorze Przemysłowym Color LCD ,19 calowym z dotykowym ekranem, który zastępuje klawiaturę. Monitor zamontowany jest w szafę sterowniczą Kotła Wodnego WR-08. Patrzymy w niego jak w ...tęczę, bite 8 godzin przy sztucznym oświetleniu, we dnie i w nocy. Praca 3 - zmianowa. Zadajemy wartości nastaw i parametrów, temperatóry, pracy pomp i wentylatorów na stojąco,( monitor jest na wysokości głowy) bo co chwilę wymaga to naszej interwencji. Pytanie - Czy ten monitor jest Monitorem Ekranowym ? Nasz pracodawca twierdzi - Że nie ! Prawie wszyscy nosimy okulary. Średnia wieku załogi 45 lat . (2017-04-09)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2004

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426855