ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Czy będą to odpowiednie kwalifikacje?

Czytelnik napisał do redakcji: W dziale "Edukacja" zamieszczacie Państwo listę szkół, uczelni kształcących w zakresie bhp. W numerze 11/2005 przedstawiona jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Szkoła ta kształci na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji; specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę o Państwa opinię. Czy po ukończeniu studiów (kierunek i specjalność jak wyżej) będę posiadał kwalifikacje, które na pracowników służby bhp nakłada rozporządzenie RM z 2 listopada 2004 r. (w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy). Proszę o wzięcie pod uwagę odpowiedzi, jaką uzyskali Państwo z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w numerze 01/2006 (str. 12, "Na bieżąco..."). Pan Jerzy Kowalski, dyrektor Departamentu Warunków Pracy wyjaśnia iż w rozporządzeniu RM z 2 listopada 2004 r. jest mowa o studiach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a nie studiach z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (oczywiście odpowiedź ta została udzielona na konkretne pytanie, które dotyczyło kwalifikacji, jakie musi spełnić specjalista do spraw bhp. Jednakże w omawianym rozporządzeniu RM, wszędzie tam, gdzie mowa jest o pracownikach służby bhp z wyższym wykształceniem, pada sformułowanie "wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp".

List Czytelnika przesłaliśmy do Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Odpowiedzi udzielił rektor WSZOP.

W odpowiedzi na list z redakcji ATEST zawierający pytanie skierowane do naszej Uczelni, informuję: rozporządzenie RM z 2 listopada 2004 r. (w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) precyzuje, że specjalistą służby bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp. Jak dotychczas kierunku bhp w oficjalnym wykazie MEN nie ma, choć są już próby wprowadzenia tego kierunku do oficjalnego wykazu. Rozporządzenie wskazuje kierunek lub specjalność, a więc jeden z tych warunków musi zachodzić. W naszej uczelni, specjalność zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy utworzyliśmy na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji i uważamy ten kierunek jako bardzo dobrą podstawę dla specjalności bhp. Nasi absolwenci mają pełny tytuł do posiadania zawodowych kwalifikacji dla behapowców i posiadają wykształcenie zgodne z tym rozporządzeniem. Specjalność ta została powołana w naszej uczelni przed ukazaniem się wspomnianego rozporządzenia, o którym mowa. Uważamy, że rozpatrywanie różnic w zapisach "w zakresie bhp" oraz "zarządzanie bhp" jest bezzasadne, można by się tu zajmować wykładnią literalną tych zapisów od strony teoretycznej. Uważam, że absolwent naszej uczelni posiada kwalifikacje niezbędne dla specjalisty bhp i tym samym są spełnione wymagania rozporządzenia.

prof. dr hab. inż. Wojciech Mniszek

Dodaj swój komentarz


Monika : To dokładnie tak jak się ma zarządzanie placówką oświatową(2006-04-22)

iii: Ludzie opamiętajcie się wreszcie!!! Profesor moim zdaniem ma rację,(2006-04-25)

Wacław Gudalewicz: Koleżanki i koledzy - nawiązując do ww. wypowiedzi należy(2006-04-26)

Zygmunt Niczyporuk: To prawda, że nazwa specjalności ma "drugorzędne" znaczenie. Liczą(2006-04-27)

BHP: Popieram Pana profesora tylko egzamin państwowy oraz staż pracy(2006-05-03)

niezależyny obserwator.: Wasz miesięcznik powinien być profesjonalny środkiem do zdobywania wiedzy(2006-05-06)

Spider2000: Oczywiście że pan profesor będzie twierdził że jego uczelnia(2006-05-14)

Megowiec: Spider 2000 twój wpis nieźle mnie ubawił. Wyobrażasz sobie,(2006-05-15)

DaJ.: Kiedy czytam informacje na temat wykształcenia behapowców to szlag(2006-05-15)

ja: jaki specjalista a rok stażu na umowę o pracę(2006-05-16)

komentator: Przepisy faktycznie są jak i inne kupowane przez jakąś(2006-05-16)

Rektor WSZOP Wojciech Mniszek: Obserwuję z zainteresowaniem dyskusję na tym forum, jednak dla jej uporządkowania proponuję zapoznać się z następującymi faktami: 1. Nie ma kierunku studiów BHP i nie ma określonych standardów dla specjalności BHP. Należy odróżniać kierunki studiów, dla których są obowiązujące standardy nauczania od specjalności, a dla tych ostatnich, co do nazw i programów nauczania istnieje pełna autonomia uczelni. I takie postawienie sprawy jest moim zdaniem słuszne. Przed podjęciem studiów można zapoznać się z programem nauczania na specjalności w danej uczelnii i w ramach wolnego wyboru, dokonać wyboru tej uczelni, na której program nauczania specjalności jest najlepszy. 2. Po ukończeniu każdych studiów, absolwent nie jest jeszcze w pełni specjalistą, ma wykształcenie bazowe, aby jednak być specjalistą w pełni trzeba mieć praktykę i osiągnięcia, dotyczy to każdej specjalności, zarówno nauczyciela, lekarza, ekonomisty, architekta i także specjalisty BHP. 3. W Polsce jest wolny rynek, o który walczyliśmy przecież ! w dziedzinie szkolnictwa wyższego także. Sprowadzanie dyskusji do tzw. "kasy" jest prymitywne, tak czynią tylko cwaniacy i nieudacznicy, nie wszystko zależy od kasy, istnieją także wartości wyższe, których zrozumienie dla niektórych jest trudne, gdy kierują się tylko własnymi doświadczeniami. (2006-06-16)

były: Panie Rektorze również te wpisy czytam -mam swe zdanie nie jestem z branży -gdy odszukam swe ntatki z Pana przemówień na "Inauguracja -2005/2006r." to tu wpiszę zapewne Pana słowa dadzą sporo do myślenia tym poważnym pracującym dla BEZPIECZEŃSTWA w robocie .Ci co piszą o " kasie " mają swoją rację.R.Czaplikowski. Pozdrawiam. (2006-06-16)

behapówka: Jako studentka w/w uczelni a także dyplomant rektora oraz aktywny behapowiec z całą stanowczością mogę potwierdzić że WSZOP w Katowicach stworzyła nam dobre warunki do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Uczelnia przyłożyła szczególny nacisk na umiejętności inżynierskie. Matematyka, fizyka, chemia i wiele innych ciekawych przedmiotów. Kto nie chciał to się nie uczył. Zawsze znajdzie się ktoś do narzekania. Pierwsze efekty w zarządzaniu widać w moim zakładzie pracy. Rośnie, rozwija się i nie zapeszając przy 100 osobowej załodze nie ma żadnych wypadków przy pracy i poza nią. Bo Panowie behapowcy ten zawód to nie tylko umiejętności merytoryczne ale kultura osobista i podejście do pracy oraz konsekwencja w działaniu. Skończy się również era teczkowców. (2009-12-14)

Maciej Ś.: Piękne i wzniosłe słowa. Ale może "behapówka" zdefiniuje, co ma na myśli używając terminu "teczkowcy"? Brzmi to raczej pejoratywnie, ale co właściwie znaczy? (2009-12-14)

Jędrek: No - ,,przyłożyłaś" nacisk do wypowiedzi, tak jak uczelnia do ,,ciekawych" przedmiotów. Trzymaj tak dalej. (2009-12-14)

OBURZONY STUDENT: student wam opowie; po tej szkole masz TYLKO wykształcenie zgodne z RM, lecz do prowadzenie usług specjalisty bhp oprócz rocznego stażu potrzeba kursu pedagogicznego i szkolenia ppoż (szkolenia okresowe), kuru bhp dla bhp-owców i jeszcze by się znalazło a to wszystko kosztuje. owszem uczelnia daj możliwość zrobienia niektórych kursów ale trzeba za to słono zapłacić (jakby szkoła była darmowa) (2010-02-22)

Jędrek: Ja nic nie rozumieć! (2010-02-22)

Maciej Ś.: No, "oburzony STUDENCIE", widać, że samodzielnie (tzn. jednoosobowo) "myślisz". I wymyśliłeś, że "do prowadzenie usług specjalisty bhp (co to za termin? - przyp. mój) oprócz rocznego stażu potrzeba kursu pedagogicznego i szkolenia ppoż (szkolenia okresowe)"....,i takie tam inne jeszcze pierdoły. - - - Bierz się za naukę, ale koniecznie kup sobie porządne korepetycje, bo sam nie dajesz rady w rozumieniu tychże nauk, niestety. (2010-02-22)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398395