ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Dodatek za pracę
na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym

Pan B.T. pyta: Pracuję w firmie zatrudniającej 60 osób. Moja praca polega na wydawaniu towaru, przyjmowaniu dostaw oraz obsłudze klientów. Pracuję od godziny 8.00 do 16.00. Magazyny nie są ogrzewane, a większość czasu spędzam na powietrzu. W związku z tym chciałbym zapytać, czy należy mi się jakiś dodatek za pracę, szczególnie teraz w okresie zimowym?

Nie ma przepisów płacowych powszechnie obowiązujących, które przewidywałyby wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, tj w okresie od 1 listopada do 31 marca. Takie wynagrodzenie, w formie dodatku, może ewentualnie być ustalone w zakładowym regulaminie wynagradzania bądź układzie zbiorowym pracy albo bezpośrednio w umowie o pracę.

Zgodnie natomiast z art. 232 kodeksu pracy, pracodawca powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Kiedy i na jakich warunkach takie posiłki i napoje przysługują pracownikom określa szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279). Posiłki takie i napoje przysługują m.in. pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, przy temperaturze poniżej 10°C. Jednakże stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje profilaktyczne oraz szczegółowe warunki ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa taka organizacja - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

FM

Dodaj swój komentarz


jarko: podstawowe brzmienie wszelkich zapisów roszczeniowych - wykonywanie czynności zawodowych w pełnym wymiarze czesu pracy. w tym wypadku, nie sądzę, że coś się należy (2009-01-30)

madzia: do jarko: mamy magazyny gdzie obecnie panuje poniżej 10 stopni. Podstawa to pomieszczenie do ogrzewania się. czemu tym ludziom nie dać zupy z wkładką? (2009-02-21)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59399481