ATEST Ochrona Pracy

25 lutego 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2021

Kto może prowadzić szkolenia bhp?

Czytelniczka pisze: Chciałam zapytać, kto może przeprowadzać szkolenia bhp dla zewnętrznych firm? Mam wykształcenie wyższe z zakresu bhp (inżynieria bezpieczeństwa, Politechnika Poznańska, 5 lat, studia dwustopniowe: inż. i mgr); w ramach studiów doktoranckich miałam zajęcia z pedagogiki; mam doświadczenie w pracy w służbie bhp oraz wykonując zadania służby bhp (praktyki w różnych firmach, łącznie kilka tygodni) i doświadczenie na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej; jestem osobą współpracującą w firmie mojego męża, który w działalności ma wpisane prowadzenie szkoleń (ogólnie, brak skonkretyzowania na bhp). Czy w związku z tym mogę:
1) Prowadzić instruktaż ogólny dla innych firm (jako osoba współpracująca w firmie męża)?
2) Prowadzić instruktaż ogólny w firmie mojego męża dla nowo zatrudnionych pracowników?
3) Prowadzić szkolenia bhp dla innych firm (jako osoba współpracująca w firmie męża)?
4) Prowadzić szkolenia bhp w firmie mojego męża?
5) Jako starszy inspektor ds. bhp (z przepisów wynika, że jestem na tym etapie bycia behapowcem) pełnić rolę behapowca w firmie mojego męża? Z przepisów wynika, że osoba pełniąca rolę inspektora ds. bhp może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednoosobowej komórce (dziale) bhp. Jednak przepisy określające zatrudnienie żony w firmie męża mówią o tym, że żona nie może być zatrudniona, a więc nie może być pracownikiem, a jedynie osobą współpracującą.
6) Będąc osobą współpracującą w firmie mojego męża, po roku uzyskać tytuł specjalisty ds. bhp? Czy jest możliwość, że przez rok mogę odbywać staż pracy w służbie bhp w firmie mojego męża, pełniąc rolę inspektora ds. bhp w jednoosobowej komórce (dziale) bhp? Firma męża to działalność jednoosobowa plus ja jako osoba współpracująca. Czy dopiero po zatrudnieniu pracownika będzie taka możliwość?

Odpowiedź zamieściliśmy w ATEŚCIE 1/2020.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39963181