ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis tre軼i]     

ZΜTE SZELKI
- nominowani w edycji 2019

Prezentujemy osoby, kt鏎e zosta造 nominowane do wyr騜nienia ZΜTE SZELKI w 2019 r. w kategorii "Promotor dzia豉 na rzecz na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚"

Zobacz tak瞠:
Lista dotychczasowych laureat闚
Lista os鏏 nominowanych w 2020 r.

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Bogumi Dudek
Bogumi Dudek

Bogumi Dudek

Z wykszta販enia jest magistrem in篡nierem elektrykiem. Ca貫 zawodowe 篡cie zwi您any z energetyk: Instytut Energetyki - Zak豉d Bezpiecze雟twa Pracy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - pracuje nadal jako ekspert, Zak豉d Energetyczny BZE S.A., Partner na Rynku Energii Elektrycznej. Rzadko ju obecnie spotykany spo貫cznik, dzia豉j帷y oczywi軼ie na polu energetycznym - Stowarzyszenie Elektryk闚 Polskich: Polski Komitet Ochrony przed Zagro瞠niami Elektrycznymi - cz這nek prezydium; Komitet Prac pod Napi璚iem - przewodnicz帷y od za這瞠nia do po陰czenia z PKOpZE w Polski Komitet Bezpiecze雟twa Pracy w Elektryce, nadal przewodniczy; G堯wny S康 Kole瞠雟ki. Od 1994 r. jest jurorem Mi璠zynarodowych Targ闚 Energetyki ENERGETAB - ocenia wyroby pod k徠em bhp i ochrony 鈔odowiska. Jest znakomitym organizatorem, m.in. jubileuszy 45-, 50- i 55-lecia s逝瘺y bhp w energetyce, dwunastu konferencji po鈍i璚onych bezpiecze雟twu pracy i prac pod napi璚iem; wspiera co dwa lata organizowan przez Politechnik Wroc豉wsk konferencj "Bezpiecze雟two elektryczne ELSAF". Jest cenionym ekspertem mi璠zynarodowym w zakresie technik prac pod napi璚iem, jedynym Polakiem uczestnicz帷ym we wszystkich edycjach europejskich konferencji PPN - ICOLIM. Wiedz i do鈍iadczeniem zdobytymi podczas licznych zagranicznych konferencji dzieli si na 豉mach ENERGETYKI i SPEKTRUM.
Pracuj帷 spo貫cznie na rzecz normalizacji krajowej i mi璠zynarodowej prowadzi Komitet Techniczny nr 72 ds. elektroenergetycznego sprz皻u ochronnego i do prac pod napi璚iem PKN. Bra aktywny udzia w pracach przy rozporz康zeniu MG w sprawie bhp przy urz康zeniach energetycznych.
Wsp馧pracuje z wieloma redakcjami, jest kompetentnym autorem licznych artyku堯w poruszaj帷ych problemy bezpiecze雟twa pracy i techniki prac pod napi璚iem, kt鏎e obni瘸j wypadkowo嗆 w krajowej energetyce.
Nowatorskie sposoby prowadzenia zaj耩, stosowanie warsztatowych metod aktywizuj帷ych, w豉軼iwe wykorzystanie 鈔odk闚 dydaktycznych czyni z niego znakomitego wyk豉dowc. Szkolenia organizowane w ZIAD cz瘰to 陰czy z wizytami w bielskim teatrze, gdzie np. Mistrz i Ma貪orzata czy sztuka J. Zgai雟kiego o historii elektryki i bhp by造 dope軟ieniem jego wyk豉d闚.

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Stefan Gawo雟ki
Stefan Gawo雟ki

Stefan Gawo雟ki

Przez 41 lat w s逝瘺ie bhp wszystkie swoje dzia豉nia w zakresie zapewnienia bezpiecze雟twa pracownikom w zak豉dzie i poza nim opiera na w豉snych pomys豉ch i inicjatywie; co nie przeszkodzi這 w osi庵ni璚iu wysokich standard闚 i wynik闚 w pracy. W 1977 r. ko鎍zy sta we Wroc豉wskim Kombinacie Ogrodniczym, kiedy wydarzy si wypadek. Inspekcja pracy nakaza豉 utworzenie s逝瘺y bhp, Stefan Gawo雟ki otrzyma ofert pracy i tak to si zacz窸o. W nast瘼nym roku by ju dyplomowanym technikiem ds. bhp. Znaczn cz窷 jego pracy w s逝瘺ie bhp stanowi造 szkolenia. W latach 1982-91 by wyk豉dowc w O鈔odku Szkolenia PIP we Wroc豉wiu, w O鈔odku Kszta販enia i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA te we Wroc豉wiu. Szkolenia prowadzi nie tylko w kraju, ale te w Holandii, Szwecji, Czechach, gdzie szkoli m.in. pracownik闚 polskich firm tam dzia豉j帷ych.
Pracowa w zak豉dach podleg造ch Akademii Rolniczej. W 1994 r. przyst徙i do konkursu na stanowisko specjalisty ds. bhp w Cadbury Poland w Bielanach Wroc豉wskich, kt鏎y wygra. Rozpocz掖 prac od zera: pisanie instrukcji bhp i ppo., regulaminu bhp, tworzenie procedur, plan闚 ewakuacyjnych, prowadzenie szkole w zakresie bhp i ppo. Postanowi stworzy taki system bhp, w kt鏎ym wszyscy pracownicy, na r騜nych szczeblach mogliby ze sob wsp馧pracowa w zakresie bhp. Pod auspicjami dyrektora zorganizowa konkurs bhp, kt鏎ego ide by這 ograniczenie wypadk闚, absencji chorobowej, przestrzeganie przepis闚 bhp i ppo. oraz przekazanie wiedzy: co to jest bezpiecze雟two pracy i jak wa積e jest w 篡ciu, a tym samym podniesienie kultury bezpiecze雟twa. By to strza w dziesi徠k! Po dw鏂h latach postanowi "pokaza" zak豉d na zewn徠rz - zg這si Cadbury Poland do konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Zdobyli I miejsce.
W 1999 r. w uznaniu osi庵ni耩 w dziedzinie bhp OIP we Wroc豉wiu wytypowa, wtedy ju po po陰czniu, Cadbury Wedel jako jedyny zak豉d z Dolnego 奸御ka do pierwszego pilota穎wego programu wdro瞠nia "Systemu Zarz康zania BHP zgodnie z PN-N-18001". Jako pierwsi w Polsce wdro篡li System Zarz康zania BHP i otrzymali Certyfikat Systemu Zarz康zania nr SZ BHP-1/1/2000. Kolejny plan Stefana Gawo雟kiego to zdobycie Z這tej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy (srebrn ju mieli) - otrzymali j w 2001 r. W tym samym roku w Og鏊nopolskim Konkursie Poprawy Warunk闚 Pracy zak豉d otrzyma nagrod II stopnia. Ojcem sukcesu jest oczywi軼ie S. Gawo雟ki, kt鏎y przygotowa prace pod tytu貫m "Bezpieczny zak豉d". Po uko鎍zeniu w 2004 r. kursu "Dyrektywy europejskie dotycz帷e bhp" natychmiast wprowadzi dyrektywy w zak豉dzie. Przez te wszystkie lata wsp馧pracuje z CIOP. Uczestniczy w licznych konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach - nieustannie podnosi swoje kompetencje.
W 2018 r. - konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w Mondelez International RDQ" - I miejsce; "Wzorowy pracownik s逝瘺y bhp Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego" - wyr騜nienie; "Bezpieczna budowa" - wyr騜nienie.

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Jerzy Pogruszewski
Jerzy Pogruszewski

Jerzy Pogruszewski

Jerzy Pogruszewski jest wieloletnim wyk豉dowc w O鈔odku Szkolenia Operator闚 Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i G鏎nictwa Skalnego. Przedmiotem jego wyk豉d闚 jest bezpiecze雟two pracownik闚 w 鈔odowisku pracy, szczeg鏊nie podczas monta簑 i demonta簑 rusztowa budowlano-monta穎wych, metalowych. Wyk豉dy prowadzone przez J. Pogruszewskiego cechuje profesjonalizm i g喚boka znajomo嗆 zagadnie technologicznych zwi您anych z budow rusztowa. Ma potwierdzone kompetencje w zakresie norm, przepis闚 i wiedzy zwi您anej z bezpiecze雟twem pracy na budowie.
Bierze udzia w licznych konferencjach, kursach i targach z zakresu bhp i ppo. zar闚no jako wyk豉dowca, jak i uczestnik, podnosz帷 w ten spos鏏 swoje kwalifikacje.

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Grzegorz Sza豉s
Grzegorz Sza豉s

Grzegorz Sza豉s

Grzegorz Sza豉s prac zawodow zwi您an z bezpiecze雟twem i higien pracy rozpocz掖 w 2003 r. w rodzinnej firmie transportowej. W tym czasie by ju studentem w Wy窺zej In篡nierskiej Szkole Bezpiecze雟twa i Organizacji Pracy w Radomiu na specjalno軼i bhp. W 2006 r. uzyska tytu in篡niera i podj掖 pe軟oetatow prac pracownika s逝瘺y bhp w Miejskim O鈔odku Pomocy Spo貫cznej w Radomiu. Obecnie jest pracownikiem s逝瘺y bhp, wyk豉dowc tematyki bezpiecze雟twa na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu i prowadzi w豉sn dzia豉lno嗆, kt鏎ej celem jest organizowanie niestandardowych form szkolenia w zakresie bhp. Studia magisterskie zrobi w specjalno軼i: finanse ochrony pracy na Akademii Finans闚 w Warszawie, uko鎍zy te studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpiecze spo貫cznych (UMCS), a tak瞠 pedagogicznym.
G. Sza豉s od 2005 r. jest czynnym cz這nkiem radomskiego oddzia逝 OSPSBHP, pe軟i帷 funkcje skarbnika, wiceprezesa, a od lutego 2019 r. prezesa oddzia逝. Anga簑je si te w dzia豉lno嗆 stowarzyszenia na szczeblu zarz康u g堯wnego. W 2007 r. za這篡 stron internetow OSPSBHP i komunikacj elektroniczn. W ramach dzia豉lno軼i spo貫cznej by czynnie zaanga穎wany m.in. w organizacj wydarze:
- kurs instruktorski BLS/AED wsp馧organizowany z Polsk Rad Resuscytacji, gdzie osiemdziesi璚iu behapowc闚 zdobywa這 praktyczn wiedz z zakresu prowadzenia szkole z pierwszej pomocy (2011),
- seminarium "Bezpieczne maszyny", wyr騜niaj帷e si praktycznymi zaj璚iami - maszyny zosta造 specjalnie przetransportowane na szkolenie (2012),
- szkolenie z elementami praktycznych 獞icze "Savoir-vivre w pracy trenera-wyk豉dowcy" (2013),
- kurs inspektor闚 ochrony przeciwpo瘸rowej wsp馧organizowany z O鈔odkiem Szkolenia Stra篡 Po瘸rnej, w kt鏎ym wzi窸o udzia sze嗆dziesi璚iu cz這nk闚 oddzia逝 OSPSBHP (2014),
- pozyskanie 鈔odk闚 na organizacje wyjazdu studyjnego do niemieckiej organizacji BASI; wydarzenie by這 pierwszy krokiem do wst徙ienia OSPSBHP do ENSHPO (europejska organizacja zrzeszaj帷a organizacje behapowskie - sie stowarzysze) (2015),
- pierwsza mi璠zynarodowa konferencja "Podziel si bezpiecze雟twem" (2015),
- spotkanie szkoleniowe zwi您ane z wypadkami przy pracy, uczestnicy: ZUS, PIP, s康y, s逝瘺a bhp, Policja, Pogotowie (2016),
- szkolenie "RODO w s逝瘺ie bhp" (2018),
- w ramach jubileuszu radomskiego oddzia逝 OSPSBHP przygotowanie spektaklu "Szalone no篡czki, czyli bhp w zak豉dzie fryzjerskim" (2018),
- organizacja pikniku edukacyjnego dla behapowc闚 i ich rodzin "Jak dorosn zostan behapowcem".

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Stanis豉w Wolanin
Stanis豉w Wolanin

Stanis豉w Wolanin

Od 16 lat wykonuje zadania pracownika s逝瘺y bhp. Jest otwarty na potrzeby w zakresie bhp przede wszystkim mikro- i ma造ch przedsi瑿iorstw o r騜norodnym profilu: tartaki, budownictwo, transport, ogrodnictwo, weterynaria, handel, warsztaty samochodowe, szko造, o鈔odki sportu i rekreacji i inne. W swojej dzia豉lno軼i skupia si na, opr鏂z podstawowych zada s逝瘺y bhp, podnoszeniu 鈍iadomo軼i, wdra瘸niu dobrych praktyk, konsultowaniu rozwi您a technicznych, wszystkim co ma wp造w na podnoszenie kultury bezpiecze雟twa.
Jest ekspertem ds. bhp w sieci ekspert闚 certyfikowanych przez CIOP-PIB. W sieci zajmuje si udzielaniem bezp豉tnych porad i aktualizacj poradnika "ABC dla pracodawc闚". Prowadzi zaj璚ia z bezpiecze雟twa i ochrony pracy w Wy窺zej In篡nierskiej Szkole Bezpiecze雟twa i Organizacji Pracy, kt鏎ej jest absolwentem. Jest opiekunem praktyk studenckich i uczniowskich, podczas kt鏎ych przekazuje m這dym ludziom rzetelny warsztat s逝瘺y bhp. Wsp馧organizuje w Radomiu konkurs wiedzy z dziedziny bhp dla uczni闚 szk馧 ponadpodstawowych o zasi璕u wojew鏚zkim.
Wsp馧pracuje od lat z PIP, ZUS, KRUS, UDT. Efektem tej wsp馧pracy s wsp鏊nie organizowane seminaria, konferencje i cykliczne imprezy np. Rajd Kazimierza Pojazd闚 Klasycznych i Zabytkowych organizowany we wsp馧pracy z Policj i Stra膨 Po瘸rn.
Stanis豉w Wolanin jest wiceprezesem oddzia逝 radomskiego OSPSBHP, gdzie jest pomys這dawc i wsp馧organizatorem wielu przedsi瞝zi耩. Jest autorem publikacji, w tym podr璚znik闚 do bhp w zawodach fotograf i terapeuta.
Propaguje zasady i przepisy bhp zar闚no w zak豉dach pracy, jaki i jak w 篡ciu codziennym. Jest aktywnym cz這nkiem Ochotniczej Stra篡 Po瘸rnej; w czasie festyn闚 i imprez stra瘸ckich propaguje wiedz z zakresu zapobiegania po瘸rom i umiej皻nego ich gaszenia, wsp馧organizuje konkurs wiedzy po瘸rniczej dla uczni闚 radomskich szk馧. W 2017 r. by finalist konkursu "Mistrz BHP", w ubieg造m roku zosta wyr騜niony.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48835091