ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Spis treści - 1/2023

Okładka

<<<12/2022 2/2023>>>


Spis treści

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

 Więcej kontroli PIP w bieżącym roku

3

PRZEPISY I NORMY

 

 Zmiany w statystycznej karcie wypadku przy pracy

2

Piotr Wąż  

 Projekt zmiany kodeksowych przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony

9

 

 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

12

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

24

Włodzimierz Łabanowski  

 Nowe polskie wersje norm dotyczących środków ochrony indywidualnej

25

Aleksandra Lejko  

 Związek wypadku z pracą

26

Michał Podsiedlik  

 Dodatkowe dni wolne pracowników prawosławnych

35

Włodzimierz Łabanowski  

 Walcarka do walcowania na zimno wyrobów płaskich

39

WYPADKI I AWARIE

Krzysztof Chodnikiewicz  

 Specyfika wypadków jachtów morskich

4

Andrzej Nowak  

 Modernizacja ze skutkiem śmiertelnym

15

WYWIAD

 

 Czy niska wydajność pracownika może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę?

14

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 154)

18

LUDZIE I WYDARZENIA

Jacek Koszteyn  

 Wspomnienia inspektora pracy - suplement (cz. 2)

20

KSIĄŻKI

Bronisław Bieś  

 Podręcznik "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

30

LEKCJE BHP

Lesław Zieliński  

 Magazynier - robotnik magazynowy (cz. 11)

32

STAŁE RUBRYKI

 

 Rozrywki umysłowe

23

 

 Konkurs

29


<<<12/2022 2/2023>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57587171