ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Spis treści - 2/2023

Okładka

<<<1/2023 3/2023>>>


Spis treści

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

 Widzimy się w marcu

3

PRZEPISY I NORMY

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

2

Piotr Wąż  

 Nowe przepisy o kontroli na obecność alkoholu i innych środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracowników

6

 

 Badania lekarskie pracowników - aktualizacja przepisu

27

Aleksandra Lejko  

 Roszczenie o odszkodowanie pracownika przywróconego do pracy

37

Włodzimierz Łabanowski  

 Zbiornikowe schładzarki mleka

45

WYPADKI I AWARIE

Jerzy Auksztol  

 Zmiany w statystycznej karcie wypadku Z-KW

4

Bogdan Solawa  

 Nieprawidłowe zachowanie się pracownika...

30

ERGONOMIA

Małgorzata Majka  

 Często spotykane błędy projektowe związane z bhp i ergonomią (cz. 2)

14

KONFERENCJE

Bogdan Solawa  

 Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości

20

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO

Magda Szwed  

 Grafen i włókno grafenowe

22

 

 Znaczne ułatwienie analizy bezpieczeństwa maszyn

35

INFORMACJE

 

 Czy słyszałeś, że hałas szkodzi?

23

 

 Konferencja WEKTORY BHP - spotykamy się 9 marca w Katowicach

28

ORGANIZACJA I EKONOMIKA

Marta Znajmiecka  

 Dyspozycja psychofizyczna osoby wykonującej pracę a wydajność i bezpieczeństwo pracy

24

Włodzimierz Biel  

 Sygnalizowanie nieprawidłowości - kiedy taki proces ma szansę na sukces?

42

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 155)

40

STAŁE RUBRYKI

 

 Konkurs

28

 

 Wypadki

51


<<<1/2023 3/2023>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57585205