ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

Spis treści - 12/2023

Okładka

<<<11/2023 1/2024>>>


Spis treści

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2023.

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

 Spotykajmy się!

3

LUDZIE I WYDARZENIA

Jędrzej Wróżyna  

 Czym jest coaching bezpieczeństwa?

4

Roman Adler  

 Zmiany w kulturze pracy po zjednoczeniu Polski przez ostatnich Piastów

49

PRZEPISY I NORMY

Włodzimierz Łabanowski  

 Polska wersja normy określającej wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny dla wilków

7

Aleksandra Lejko  

 Pozbawienie ubezpieczonego prawa do świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

8

Piotr Wąż  

 Problematyka statusu emeryta/rencisty - byłego pracownika w kontekście działalności socjalnej pracodawcy

10

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

23

Ryszard Świetlik  

 Nowe, znormalizowane metody oznaczania nadtlenku wodoru oraz rozpuszczalnych związków wolframu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

24

Włodzimierz Łabanowski  

 Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi

55

WYPADKI I AWARIE

Andrzej Nowak  

 Duże doświadczenie nie chroni przed "banalnym" wypadkiem

16

TARGI

 

 SAWO 2024: Bezpieczeństwo kluczem do sukcesu!

18

 

 Krótkie podsumowanie targów A+A

54

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 

 Ochrona dróg oddechowych w środowisku EX: wyzwania i rozwiązania

20

ORGANIZACJA I EKONOMIKA

Małgorzata Lotko  

 Specjalizacja pracowników służby bhp

27

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO

Adrian Kampa  

 Sztuczna inteligencja w robotyce - stan obecny i perspektywy

32

WYWIAD

 

 Staramy się odpowiadać na problemy współczesnej służby bhp. Rozmowa z Józefem Witczakiem

38

KONFERENCJE

Małgorzata Majka, Tomasz Klawikowski  

 Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy z różnych punktów widzenia

40

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 164)

42

INFORMACJE

 

 Treść rocznika 2023

44

ODPOWIEDZI REDAKCJI

 

 Kwalifikacje do prowadzenia szkoleń i pracy w służbie bhp

48

STAŁE RUBRYKI

 

 Wypadki

2

 

 Konkurs

31

 

 W następnym numerze

62


<<<11/2023 1/2024>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60426997