ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Spis treści - 1/2024

Okładka

<<<12/2023 2/2024>>>


Spis treści

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

 Jaki wypadek? To tylko incydent!

3

PRZEPISY I NORMY

Włodzimierz Łabanowski  

 Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE - decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1586

2

Piotr Wąż  

 Nowelizacja rozporządzenia ws. bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

7

Aleksandra Lejko  

 Informacja poufna przedsiębiorcy a prawo do informacji publicznej

27

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

37

Włodzimierz Łabanowski  

 Prasy zbierające

44

ZDROWIE

Małgorzata Paszkowska  

 Badania kandydatów na sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych i komorników sądowych

4

Agnieszka Warchał  

 Wypalenie zawodowe - zjawisko związane ze środowiskiem pracy

10

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO

Aleksandra Ciesielska  

 Przedmioty niebezpieczne - w tym wybuchowe - w złomie metali

14

Marek Majer  

 Muzealnik - zawód spokojny i bezpieczny?

39

WYPADKI I AWARIE

Andrzej Nowak  

 Niewłaściwe wykorzystanie wózka widłowego przyczyną nieszczęścia

18

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 165)

22

ORGANIZACJA I EKONOMIKA

Małgorzata Lotko  

 Zrzeszanie się w organizacjach branżowych

24

KONFERENCJE

 

 Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników

30

LUDZIE I WYDARZENIA

 

 Laureaci 7. edycji konkursu fotograficznego i filmowego "O!ZNAKI PRACY. Praca z sercem"

34

Henryk Karczowski  

 Zagrożenia w gospodarce leśnej

36

REDAKCJA ODPOWIADA

Elżbieta Tarczoń  

 Zakłucia i zranienia pracowników spoza personelu medycznego

38

STAŁE RUBRYKI

 

 Konkurs

29

 

 W następnym numerze

52


<<<12/2023 2/2024>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850674