ATEST Ochrona Pracy

25 kwietnia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Ocena ryzyka w ZOZ

Na łamach "Atestu" opublikowaliśmy cykl artykułów dotyczących oceny ryzyka w zakładach opieki zdrowotnej:

Zaprenumeruj ATEST


Atest 6/2002: Dariusz Borowiecki, Zagrożenia w zakładach opieki zdrowotnej

Atest 7/2002: Dariusz Borowiecki, Promieniowanie jonizujące

Atest 8/2002: Dariusz Borowiecki, Promieniowanie laserowe

Atest 9/2002: Dariusz Borowiecki, Mikroorganizmy

Atest 10/2002: Dariusz Borowiecki, Zwierzęta i inny człowiek

Atest 11/2002: Dariusz Borowiecki, Substancje chemiczne i leki

Atest 12/2002: Dariusz Borowiecki, Pole elektromagnetyczne

Atest 1/2003: Dariusz Borowiecki, Pole elektromagnetyczne c.d.

Atest 2/2003: Dariusz Borowiecki, Obciążenie psychonerwowe


Zaprenumeruj ATEST  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32724577