ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Piktogramy

Żyjemy w czasach kultury obrazkowej i informacyjnej. Na każdym kroku jesteśmy informowani, ostrzegani, pouczani - coraz częściej przez znaki, symbole, piktogramy, które mają być zrozumiale dla ludzi różnych kultur i języków. Znaków takich pojawia się coraz więcej, coraz więcej też kłopotu z ich prawidłowym odczytywaniem. W naszym serwisie będziemy w związku z tym zamieszczać wybrane piktogramy i ich znaczenia.


Wszystkie kategorie

Znak: Alarmowy sygnalizator akustyczny. Znak: Drabina pożarowa. Znak: Gaz niepalny i nietrujący. Znak: Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo. Znak: Materiały ciekłe zapalne. Znak: Materiały samozapalne. Znak: Materiały utleniające. Znak: Materiały wybuchowe. Znak: Miejsce składowania noszy. Znak: Nakaz stosowania obuwia specjalnego. Znak: Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych. Znak: Nakaz stosowania ochrony głowy. Znak: Nakaz stosowania ochrony oczu. Znak: Nakaz stosowania ochrony stóp. Znak: Nakaz stosowania zamknięcia. Znak: Nie dotykać. Znak: Nie zostawiać włączonych silników spalinowych. Znak: Niebezpieczeństwo potknięcia się. Znak: Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne. Znak: Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa). Znak: Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi. Znak: Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami. Znak: Pchać aby otworzyć. Znak: Prysznic do przemywania oczu. Znak: Przesunąć w celu otwarcia. Znak: Stłuc, aby uzyskać dostęp. Znak: Strefa zagrożenia. Znak: Substancja skrajnie łatwopalna. Znak: Uruchamianie ręczne. Znak: Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego. Znak: Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia). Znak: Zakaz używania drabiny. Znak: Zakaz używania szkła. Znak: Zatrzymanie awaryjne. Znak: Znak ostrzegawczy do oznakowania opakowania bezpośredniego otwartego źródła promieniowania. Znak: Źródło promieniowanie elektromagnetycznego.

[Znaki nakazu] [Znaki ostrzegawcze]
[Znaki informacyjne] [Znaki zakazu]
[Znaki ewakuacyjne] [Znaki ochrony przeciwpożarowej]
[Inne znaki] [Wszystkie kategorie]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427178