ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Piktogramy

Żyjemy w czasach kultury obrazkowej i informacyjnej. Na każdym kroku jesteśmy informowani, ostrzegani, pouczani - coraz częściej przez znaki, symbole, piktogramy, które mają być zrozumiale dla ludzi różnych kultur i języków. Znaków takich pojawia się coraz więcej, coraz więcej też kłopotu z ich prawidłowym odczytywaniem. W naszym serwisie będziemy w związku z tym zamieszczać wybrane piktogramy i ich znaczenia.


Znaki zakazu

Znak: Nie dotykać. Znak: Nie zostawiać włączonych silników spalinowych. Znak: Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego. Znak: Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia). Znak: Zakaz używania drabiny. Znak: Zakaz używania szkła.

[Znaki nakazu] [Znaki ostrzegawcze]
[Znaki informacyjne] [Znaki zakazu]
[Znaki ewakuacyjne] [Znaki ochrony przeciwpożarowej]
[Inne znaki] [Wszystkie kategorie]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426040