ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Piktogramy

Żyjemy w czasach kultury obrazkowej i informacyjnej. Na każdym kroku jesteśmy informowani, ostrzegani, pouczani - coraz częściej przez znaki, symbole, piktogramy, które mają być zrozumiale dla ludzi różnych kultur i języków. Znaków takich pojawia się coraz więcej, coraz więcej też kłopotu z ich prawidłowym odczytywaniem. W naszym serwisie będziemy w związku z tym zamieszczać wybrane piktogramy i ich znaczenia.


Inne znaki

Znak: Materiały ciekłe zapalne. Znak: Materiały samozapalne. Znak: Materiały wybuchowe. Znak: Strefa zagrożenia. Znak: Substancja skrajnie łatwopalna. Znak: Znak ostrzegawczy do oznakowania opakowania bezpośredniego otwartego źródła promieniowania. Znak: Źródło promieniowanie elektromagnetycznego.

[Znaki nakazu] [Znaki ostrzegawcze]
[Znaki informacyjne] [Znaki zakazu]
[Znaki ewakuacyjne] [Znaki ochrony przeciwpożarowej]
[Inne znaki] [Wszystkie kategorie]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427790