ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Choroby zawodowe


1. Atest 10/2018: Wsporniki nadgarstków
Jednym z technicznych sposobów profilaktyki dolegliwości bólowych w okolicy nadgarstka miało być użycie tzw. wsporników nadgarstków podczas pracy myszą komputerową. Niestety nie do końca spełniły pokładane w nich nadzieje, zaczęły się nawet pojawiać doniesienia na temat szkodliwości ich użycia - pisze dr inż. Zbigniew Jóźwiak.

2. Atest 02/2018: Dermatozy w przemyśle - przyczyny, skutki i zapobieganie
Choroby zawodowe skóry to drugi najczęstszy problem chorób zawodowych w Europie. 90% chorób zawodowych skóry stanowi kontaktowe zapalenie skóry rąk. Skóra jest największym ludzkim narządem, ma powierzchnię od 1,5 do 2 m2. Jej masa wraz z tkanką podskórną wynosi od 18 do 20 kg. Skóra pełni niezwykle ważne funkcje dla organizmu człowieka, jest narządem czucia, umożliwia komunikację i reakcję na bodźce oraz pełni funkcję odpornościową - pisze Magdalena Szulc-Dajerling.

3. Atest 07/2010: Kleszcze coraz groźniejsze
Choroby przenoszone przez kleszcze są jedną z głównych przyczyn chorób zawodowych orzekanych w Polsce w ostatnich latach. Kiedy pracodawca powinien przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego związanego z czynnikami biologicznymi przenoszonymi przez kleszcze i jakie środki profilaktyczne ma do dyspozycji?

4. Atest 08/2009: Nowa lista chorób zawodowych
W rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych znalazł się nowy ważny wymóg: lekarz, który sprawuje profilaktyczną opiekę nad pracownikiem przeprowadza ocenę narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - mówi Krystyna Jasińska-Kolawa, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy.

5. Atest 04/2008: Za mało nowotworów
To wydaje się paradoksalne, ale za mało wykrywanych jest nowotworów zawodowych. W rzeczywistości jest ich dużo, o wiele za dużo. Setki ludzi umiera na raka, nie wiedząc, że zachorowali pod wpływem czynników środowiska pracy. A przecież zawodowych czynników rakotwórczych można się pozbyć, ograniczyć ich stosowanie - maksymalnie chronić pracowników. Przed nowotworami zawodowymi można się chronić, więc każdy przypadek raka spowodowanego pracą to klęska systemu ochrony pracy - pisze Robert Kozela.

6. Atest 02/2007: Pojęcie choroby zawodowej
Odróżnienie wypadku przy pracy od choroby zawodowej nie powinno w zasadzie budzić wątpliwości, jakkolwiek w praktyce kwestia ta nie zawsze jest tak oczywista - pisze Franciszek Małysz.

7. Atest 07/2006: Co jest ważne dla stwierdzenia choroby zawodowej?
Odpowiedzi redakcji

8. Atest 10/2005: Głuchy czy nie?
Do napisania tego tekstu skłonił mnie m.in. wywiad z prof. Janem Grzesikiem, opublikowany w czerwcowym numerze ATESTU. Zdaniem pana profesora wiadomo pośrednio, ile pieniędzy wydaje się w Polsce na renty z tytułu zawodowego uszkodzenia słuchu. Moim zdaniem - tego nie wie nikt - pisze Ryszard Szozda.

9. Atest 06/2005: Fałszerstwa z górniczą głuchotą
O nieprawidłowościach w systemie przyznawania górnikom odszkodowań i rent z tytułu zawodowego uszkodzenia słuchu z prof. Janem Grzesikiem rozmawia Robert Kozela.

10. Atest 10/2004: Kształt młotka, a dolegliwości i ich koszty
Zgięcie młotka może przynieść duże oszczędności w postaci zmniejszonej absencji chorobowej związanej z dolegliwościami powstałymi podczas pracy młotkiem prostym. O zaletach i wadach pracy młotkiem zgiętym o 15 stopni pisze dr Artur Wandycz.

11. Atest 08/2004: Choroba zawodowa a niezdolność do pracy
Odpowiedzi redakcji

12. Atest 03/2004: Nie może wiedzieć, a powinien... i inne skutki błędów legislacyjnych
Pracodawca oczekuje informacji o orzeczonym stopniu uszczerbku na zdrowiu pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową, oraz o wypłaconych z tego tytułu świadczeniach nie w celu zaspokojenia ciekawości - zapewnia w artykule dr Aleksander Stukowski.

13. Atest 04/2003: Jednorazowe odszkodowanie
Odpowiedzi redakcji

14. Atest 02/2003: Urlop dla poratowania zdrowia, uznanie choroby zawodowej
Odpowiedzi redakcji

15. Atest 02/2003: Nielegalny przepis o chorobach zawodowych
Nielegalna, zdaniem autora - Tadeusza Nycza, jest definicja choroby zawodowej, zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

16. Atest 11/2002: Syndrom chorego budynku
Ból i zawroty głowy, nienaturalne zmęczenie, przygnębienie, utrudnione oddychanie, a nawet złuszczanie naskórka na twarzy i inne objawy u pracowników biurowych mogą być spowodowane przez środowisko pracy: syndrom chorego budynku, o którym pisze Józef S. Pastuszka z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

17. Atest 01/2002: Wkalkulowane ryzyko muzyka
O chorobach zawodowych muzyków Robert Kozela rozmawia z Jerzym Kusiakiem, prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426063