ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Higiena mieszkań

W latach 2002-2004 opublikowaliśmy artykuły doktora Józefa Pastuszki dotyczące zagrożeń w środowisku mieszkań, innych pomieszczeń nieprodukcyjnych oraz pomieszczeń biurowych. Jest to w Polsce problem jeszcze słabo rozpoznany, a badania światowe wskazują, że wciąż rośnie liczna ludzi, którzy doświadczają pogorszenia stanu zdrowia związanego z przebywaniem w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Zaprenumeruj ATEST


Do tej pory na łamach Atestu ukazały się następujące artykuły z tego cyklu:


8/2002: Narażenie na azbest

11/2002: Syndrom chorego budynku

1/2003: Higiena mieszkań

2/2003: Radon i produkty jego rozpadu w mieszkaniach

3/2003: Nowoczesne metody pomiaru stężeń azbestu (LMMS)

6/2003: Bioaerozole w pomieszczeniach

7/2003: Zapylenie powietrza w mieszkaniach

8/2003: Najwięcej pyłu respirabilnego w mieszkaniach

9/2003: Metody poprawy jakości zdrowotnej pomieszczeń

4/2004: Narażenie na bioaerozol w szkolnej sali gimnastycznej


Zaprenumeruj ATEST  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57587120