ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Różne środki, jeden cel

Różne są środki redukcji ryzyka zawodowego (techniczne, proceduralne, behawioralne), lecz zawsze jeden cel: ochrona ludzi w procesie pracy przed urazami (zwłaszcza tymi o najpoważniejszych skutkach) i chorobami zawodowymi oraz innymi schorzeniami związanymi z pracą. Próba całkowitego opisu tych środków i ich jednoznacznej kategoryzacji jest niestety skazana na porażkę. To zarówno słabość, jak i siła naszej dyscypliny. Bhp to w zasadzie ciągła dyskusja i namysł, które środki redukcji ryzyka są skuteczne i opłacalne.

12. ogólnopolska konferencja ATESTU "Środki redukcji ryzyka zawodowego" (20-22 listopada 2019 r., Zegrze) pokazała po raz kolejny, z jak skomplikowaną i delikatną materią mamy do czynienia, w ilu sprawach i zagadnieniach powinna się orientować służba bhp. Zwróciła też uwagę, że często zagadnienia omawiane podczas kilku godzin w trakcie studiów podyplomowych okazują się skomplikowanymi dziedzinami, wymagającymi wysokich kompetencji (tak jest na przykład z pracą na wysokości czy z promocją zdrowia w zakładach pracy).

Wykłady

Wykłady podczas konferencji zaplanowaliśmy tak, żeby zwrócić uwagę na różne sposoby redukcji ryzyka - zarówno w planie ogólnym, jak i pokazując rozwiązania szczegółowe. Zależało nam na tym, aby uczestnicy konferencji mogli wysłuchać i porozmawiać z fachowcami z różnych dziedzin. Konferencja to nie szkolenie - jej celem nie jest przekazanie szczegółowej wiedzy, ale wywołanie dyskusji, podpowiedzenie pewnych rozwiązań, zburzenie błogiego spokoju (może nie wszystko co dotychczas robiłem jest poprawne, może coś trzeba zmienić w moich działaniach behapowskich).

Przegląd tematów:

- Programy promocji zdrowia w zakładach pracy - omówili dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski - socjologowie zdrowia z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, badacze rozwoju i uwarunkowań promocji zdrowia w firmach, laureaci nagrody Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za wybitny wkład w badania tego obszaru;

- Kształtowanie kultury pracy i komunikacji w firmach - omówiła Iwona Bobrowska-Budny - doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, manager i partner biznesowy w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej;

- Kim jest współczesny behapowiec - ambicje i trudności, kompetencje i możliwości, wynagrodzenie i formy działania - przedstawiła Beata Kaczmarek, która prowadzi Centrum Szkolenia Kontra i od ponad 20 lat zajmuje się organizacją szkoleń, głównie z zakresu bezpieczeństwa pracy;

- Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem - omówił dr inż. Adrian Kampa z Politechniki Śląskiej, zajmujący się inżynierią mechaniczną i nowoczesnymi technologiami, w tym automatyzacją i robotyzacją procesów produkcji;

- Ryzyko powinno być bezpieczne, czyli kilka kwestii związanych z pojęciami podstawowymi - omówił dr inż. Stanisław Kowalewski, który specjalizuje się w zagadnieniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych we wszystkich obszarach zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków;

- Różne spojrzenia na zagadnienia związane z montażem i eksploatacją rusztowań - przedstawił dr inż. Piotr Kmiecik - zawodowo związany z branżą rusztowań (jako inżynier budowy, szkoleniowiec, projektant), współautor książki "Rusztowania robocze i ochronne - użytkowanie, odbiór, nadzór";

- Nowoczesne zarządzanie operacyjne z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w praktyce - przedstawił Arkadiusz Burnos - dyrektor zarządzający w firmie SEAM Group Europe, ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych oraz zarządzania działami technicznymi i utrzymaniem ruchu;

- Kosz ochronny już nie wystarcza! Jak inaczej chronić się przed upadkiem z drabin stałych? - na to pytanie odpowiedział Jan Lipiarski - ekspert z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości, znawca sprzętu chroniącego przed upadkiem i zapewniającego bezpieczną pracę oraz ewakuację z wysokości, właściciel firmy Wertykal;

- Pierwszą pomoc w kontekście wypadków drogowych i umiejętności udzielania jej przez kierowców - przedstawił Andrzej Dziedzic - biegły sądowy z zakresu bhp, specjalista ds. bhp, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik KPP oraz instruktor EFR, FACC;

- Walidację procedury indywidualizacji konstrukcji wybranego rodzaju odzieży ochronnej dla grupy osób pracujących w środowisku pracy o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, w oparciu o technikę skanowania obrazów trójwymiarowych 3D - zaprezentowała Grażyna Grabowska - zastępca kierownika ds. konfekcji technicznej Zakładu Projektowego w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi.

Warsztaty

Tradycją stało się już, że konferencję poprzedzamy warsztatami - zajęciami, które mają poszerzyć wiedzę na temat konkretnych zagadnień. Jest to możliwość pracy w małych grupach. Warsztaty trwają osiem godzin zegarowych, są podzielone na dwa dni, co ułatwia przyswojenie wiedzy, kontakt z prowadzącymi - wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach. Odbywają się dyskusje, praca w grupach, praca projektowa, ćwiczenia praktyczne, symulacje.

W tym roku zaproponowaliśmy cztery sesje warsztatowe bardzo różne pod względem tematyki czy sposobu organizacji zajęć. Wszystkie spotkały się z zainteresowaniem i zaangażowały uczestników.

Podczas warsztatów "Jak pracownik służby bhp może aktywnie wpływać na zespoły i organizację" Iwona Bobrowska-Budny pokazała m.in., jakie są powszechnie występujące style zachowań i jak mogą one wzmacniać lub osłabiać komunikację w kluczowych relacjach (np. służby bhp z pracodawcą).

"Pierwsza pomoc w zakładach pracy" - to były warsztaty w formie bardzo praktycznego szkolenia, bo tylko takie ma sens, o czym głęboko przekonany jest prowadzący te zajęcia Andrzej Dziedzic. Tylko wyćwiczenie i automatyzacja czynności ratowniczych pozwalają na adekwatną reakcję w sytuacji wypadku, zagrożenia.

Również warsztaty "Ochrona przed upadkiem z wysokości", przeprowadzone przez Jana Lipiarskiego, miały praktyczny charakter. Było to ABC ochrony przed upadkiem, z klasyfikacją i doborem środków ochrony indywidualnej oraz innymi ważnymi zagadnieniami (m.in. kalkulacją drogi spadania i ewakuacją z wysokości).

Warsztaty "Jak przygotować skuteczny program promocji zdrowia w zakładzie pracy?" przeprowadzili dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski, którzy podpowiadali, jakie cele wyznaczać w programach promocji zdrowia, czym się charakteryzuje plan skutecznego wdrożenia takiego programu i jak go przygotować, na czym polega skuteczność programu promocji zdrowia i jak ją oceniać.

Do omówienia warsztatów wrócimy na łamach ATESTU.

Po co nam zarządzanie bhp?

Pierwszego dnia konferencji zorganizowaliśmy dyskusję panelową "Po co nam zarządzanie bhp?", moderowaną przez Bogusława Ziędalskiego, specjalistę ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle, audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem. Jako paneliści wzięli w niej też udział:

- Karolina Rduch - główny specjalista ds. bhp w Zakładzie Mechanizmów Faurecia Wałbrzych SA., mocno zaangażowana w praktyczne funkcjonowanie systemu zarządzania i standaryzowanie zagadnień wpływających na bezpieczeństwo pracowników;

- Artur Lipowicz - główny specjalista ds. bhp współpracujący z zakładami przemysłowymi z różnych branż, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie;

- dr inż. Adrian Kampa - nauczyciel akademicki, który prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji;

- Bogumił Dudek - całe zawodowe życie związany z energetyką, autor licznych publikacji na temat bhp w energetyce, ceniony ekspert międzynarodowy w zakresie technik prac pod napięciem.

Zarówno paneliści, jak i uczestnicy konferencji dyskutowali nad realnymi korzyściami z wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania bhp, zwracając przy tym uwagę na takie pułapki, jak załatwienie sprawy przez certyfikowanie systemu i powieszenie certyfikatu na ścianie. W istocie nie jest ważna liczba i stopień skomplikowania procedur - ważne jest to, czy przekładają się na poprawę bezpieczeństwa. Do tej dyskusji panelowej wrócimy na łamach ATESTU.

Gra terenowa

Przez uczestników i partnerów konferencji wysoko oceniona została nasza gra terenowa, czyli zajęcia odbywające się na stoiskach firm: Alfa i Omega, BHP VR, Ejendals, Faraone, Fellowes, Filter Service, PPO, Prosave.pl, Tarbonus. Podczas tej gry, czyli "Kursu stosowania nowoczesnych śoi i innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy" uczestnicy konferencji podzieleni na grupy zdobywali praktyczną wiedzę na temat produktów i rozwiązań oferowanych przez naszych partnerów. Łatwo nie było, bo w ciągu kilku godzin należało wypróbować kremy, okulary do szkoleń w rzeczywistości wirtualnej, półmaski, rękawice, buty, rozwiązania ergonomiczne, programy komputerowe, urządzenia do pracy na wysokości, kaski i wiele innych. Jednak o taką dawkę wiedzy i o kontakt z tyloma ekspertami trudno na co dzień, więc uczestnicy nie narzekali na zmęczenie. Wśród uczestników gry terenowej rozlosowaliśmy kilkanaście cennych nagród ufundowanych przez partnerów konferencji.

Stoiska partnerów i - w tym roku - gra terenowa to ważne elementy naszych konferencji. Jesteśmy przekonani, że powinniśmy ułatwiać służbie bhp kontakt z uznanymi firmami z naszej branży. To przecież producenci i dystrybutorzy mają wiedzę o najnowszych rozwiązaniach, o doborze środków ochrony do konkretnych zagrożeń, o tym, jakie narzędzia (w tym np. aplikacje) są najczęściej wykorzystywane w pracy służby bhp. Jeśli behapowcy poszerzają wiedzę na temat produktów dostępnych na rynku (i ich cech ochronnych oraz użytkowych), to bardziej świadomie mogą wpływać na dobór i zakup ochron w swoich zakładach. Natomiast producenci chętnie wykorzystują czas na konferencji, żeby poznać potrzeby różnych zakładów i branż - od lat na naszych spotkaniach reprezentowane są wszystkie działy gospodarki. Taka dwustronna komunikacja przynosi dobre efekty.

Po co nam służba bhp?

Konferencję zakończyliśmy wspomnianym już wykładem Beaty Kaczmarek ("Kim jest współczesny behapowiec - ambicje i trudności, kompetencje i możliwości, wynagrodzenie i formy działania") i prowadzoną przez nią dyskusją pod tytułem "Po co nam służba bhp?". Zagadnienia poruszane podczas wykładu i dyskusji od lat rozgrzewają nasze środowisko: jaka jest pozycja służby bhp w zakładzie, ile zarabiają behapowcy, jak szkolić pracowników (marzenia a rzeczywistość), jak zdobywać i podnosić kwalifikacje niezbędne do pracy w służbie bhp, czy są potrzebne zmiany przepisów branżowych, a jeśli tak, to jakie. Ważnym zagadnieniem (badanym również przed konferencją za pomocą ankiety internetowej przygotowanej przez B. Kaczmarek) była też współpraca młodych behapowców z doświadczonymi kolegami. Czego jedni oczekują od drugich, jak się dogadują, czy nie patrzą na siebie wilkiem (konkurencja)? Nie jest z tym najgorzej. Do omówienia ankiety i dyskusji konferencyjnej wrócimy jeszcze na łamach ATESTU.

Podsumowując tegoroczne wydarzenie można powiedzieć - nawiązując do tytułu jednej z poprzednich konferencji ATESTU - nadeszła nowa jakość pracy służby bhp. Służba bhp, świadoma swoich obowiązków i możliwości, coraz lepiej umie i chce wpływać na pracodawców i pracowników. Korzysta przy tym z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, organizuje atrakcyjne szkolenia i wydarzenia promujące bezpieczeństwo pracy, zdobywa pieniądze od pracodawców i wydaje je na profilaktykę. Widać jednakże, że wszystkim nam brakuje trochę pogłębiania wiedzy, spokojnego namysłu nad różnymi zagadnieniami, dostępu do publikacji i fachowców wyjaśniających skomplikowane zagadnienia związane chociażby z przyczynami wypadków, z identyfikacją i oceną zagrożeń, a także z analizą i oceną ryzyka zawodowego. Chcąc na co dzień działać praktycznie i skutecznie, trzeba od czasu do czasu zastanowić się nad pojęciami podstawowymi, nad rozróżnieniem skutków od przyczyn, nad modelami analizy wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Miejscem rozmowy i wymiany poglądów na te i inne tematy zawodowe są konferencje ATESTU. Mówiąc precyzyjniej: Wasze konferencje organizowane przez ATEST.Koniec

Robert Kozela


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58425976