ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Szkolenia bhp

[1-20] [21-40] [41-60] [61-68]   Następne >>


1. Atest 03/2019: #grywalizacja w szkoleniach bhp
Nad szkoleniami bhp od lat wisi chmura nudy pochodząca z okresu wdrażania w szkołach powszechnych jedynej słusznej metody edukacji: nauczyciel mówi a klasa słucha. Etykietka najnudniejszych szkoleń, które niestety są obowiązkowe, tylko potwierdza stereotyp. Gdyby szkolący mogli zapełnić salę tylko ochotnikami, naprawdę zainteresowanymi tematem, zapewne można by spodziewać się poprawy jakości szkoleń. Tymczasem ich obligatoryjność i brak kontroli daje wielu trenerom, szkoleniowcom, specjalistom ds. bhp luksus wysokiej frekwencji przy najczęściej niskiej jakości - pisze Agnieszka Oksanowicz-Beszter.

2. Atest 03/2019: Kogo zwolnić ze szkoleń bhp?
Ustawodawca wprowadził zbędne i nieprzemyślane zmiany w zakresie szkoleń bhp i teraz musi zmagać się z kreatywnością rodaków. Skoro nie trzeba na okresowe szkolenia bhp kierować (niektórych) pracowników administracyjno-biurowych, to przecież można do tej grupy zaliczyć również nauczycieli (w tym akademickich), pracowników medycznych, pracowników instytutów naukowo-badawczych - tak szybko pomyśleli kreatywni behapowcy i pracodawcy. Chcąc przy tym załatwić dwie sprawy jednocześnie: oszczędzić i pozbyć się kłopotu z zaganianiem na szkolenia grup tradycyjnie niechętnych siedzeniu i słuchaniu na temat bhp (prym wiodą w tym nauczyciele akademiccy - jak ktoś śmie zawracać im głowę bzdurnym bhp!).

3. Atest 02/2019: Okresowe szkolenia bhp nauczycieli na dotychczasowych zasadach
Odpowiedzi redakcji

4. Atest 02/2019: Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych są potrzebne
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w kodeksie pracy, które ograniczyły liczbę pracowników podlegających obowiązkowym szkoleniom bhp. Nie znaczy to oczywiście, że pracownicy administracyjno-biurowi, pracujący w zakładach zaliczonych do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia, nie mogą być szkoleni - to zależy od pracodawcy. Częste będą przypadki, że nadal będą szkoleni obowiązkowo - na podstawie zaleceń wynikających z oceny ryzyka zawodowego - tu dużo zależy od służby bhp. W ATEŚCIE 2/2019 publikujemy materiał, który otrzymaliśmy od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - jako swoistą podpowiedź i zachętę do aktywnego działania na rzecz zapewnienia "biurowym" dostępu do wiedzy o bhp.

5. Atest 04/2017: Wizualizacja w bhp - skuteczne narzędzie czy tylko ozdoba?
Proszę wyobrazić sobie jabłko. Jakie ono jest? Zielone, okrągłe, z ogonkiem i listkiem? A może czerwone z ciemnymi plamami? A co pojawi się w głowie, jeśli pomyślimy o swoim ostatnim urlopie? Na pewno również projekcje a nie słowa. Dzieje się tak, ponieważ myślimy obrazami a nie słowami - pisze Justyna Pokładnik.

6. Atest 11/2016: Szkolenie bhp dyrektora
Odpowiedzi redakcji

7. Atest 11/2016: Coś trzeba zrobić ze szkoleniami bhp
Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 18 października br. dyskutowano o nieprawidłowościach na rynku szkoleń bhp i zaproponowano konkretne sposoby naprawy. Diagnoza nie jest nowa, ale może tym razem uda się wprowadzić regulacje rynku, na którym (prawie) wszystko wolno.

8. Atest 04/2016: Przypiszmy szkolenia służbie bhp
List do redakcji

9. Atest 11/2015: Kiedy potrzebne są dwa szkolenia bhp?
Odpowiedzi redakcji

10. Atest 08/2015: Zwolnienie z obowiązku odbycia szkolenia bhp
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Obowiązek ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Przepisy określają warunki, których spełnienie powoduje, że obowiązek ten zostaje uchylony. Szczegółową regulację dotyczącą szkoleń w dziedzinie bhp zawiera kodeks pracy (art. 2372-2375 k.p.) oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 27.07.2004 r. (DzU nr 180, poz. 1860, ze zm.) - pisze dr Piotr Wąż.

11. Atest 02/2015: Samokształcenie kierowane jako forma szkolenia bhp
Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp przewiduje cztery formy, w jakich szkolenie to może zostać przeprowadzone. Jedną z nich - obok instruktażu, kursu oraz seminarium - jest samokształcenie kierowane. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to forma przeznaczona do "powszechnego stosowania". Rozporządzenie limituje bowiem możliwość korzystania z niej zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Poza tym dobrodziejstwo "szkolenia na odległość" dotyczy jedynie zasadniczej jego części, tj. tej związanej z procesem pozyskania wiedzy niezbędnej do zaliczenia szkolenia bhp. Sam zaś egzamin nie może odbywać się "na odległość", lecz wymaga wykazania się nabytą w ten sposób wiedzą bezpośrednio przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. O tych i innych jeszcze niuansach szkolenia bhp prowadzonego w formie samokształcenia kierowanego traktuje artykuł Piotra Wąża.

12. Atest 05/2014: Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?
Odpowiedzi redakcji

13. Atest 04/2014: Samokształcenie kierowane a stan bhp
Jak skutecznie ograniczyć w zakładzie pracy liczbę wypadków i zagrożeń? Aby to zrobić, należy wskazać m.in. najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy. Można je znaleźć w sprawozdaniach z działalności PIP. Na przykład w sprawozdaniu za 2011 r. podano następujący procentowy rozkład przyczyn wypadków przy pracy: 46,8% - czynnik ludzki, 42% - czynnik organizacyjny, 11,2% - czynnik techniczny. Pomijając czynniki ludzki i techniczny, pragnę zwrócić uwagę na wskazaną w sprawozdaniu powtarzalność przyczyn organizacyjnych, a mianowicie: brak nadzoru, brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp.

14. Atest 07/2013: Po co ta nowelizacja?
List do redakcji

15. Atest 04/2013: Szkolenia bhp. Podsumowanie (cz. 4).
W ATEŚCIE nr 1/2013 rozpoczęliśmy podsumowanie proponowanych przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu zmian w dziedzinie szkoleń bhp i dyskusji na ten temat, omawiając m.in. wymagania dla jednostek szkoleniowych oraz ich wykaz. W numerze 2/2013 zajęliśmy się wyposażeniem niezbędnym do szkoleń oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi dla wykładowców i instruktorów tematyki bhp, a w numerze 3/2013 omówiliśmy częstość szkoleń.

16. Atest 03/2013: Za 25 zł z dostawą do domu
Temat szkoleń podejmujemy na łamach ATESTU często. Trudno się nimi nie zajmować, widząc co dzieje się na rynku szkoleń. Parę dni temu otrzymaliśmy od czytelnika skany dokumentujące przebieg szkolenia e-learningowego, sprowadzającego się do odfajkowania prościutkiego testu i przelania określonej kwoty na podane konto. W zamian za to uczestnik "szkolenia" otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia okresowego bhp, w tym przypadku dla pracodawców. Przygotowany test składał się z pięciu pytań skonstruowanych tak, by właściwie nie było możliwości udzielenia błędnych odpowiedzi.

17. Atest 03/2013: Szkolenia bhp - podsumowanie, część 3
W ATEŚCIE nr 1/2013 rozpoczęliśmy podsumowanie proponowanych przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu zmian w dziedzinie szkoleń bhp i dyskusji na ten temat, omawiając m.in. wymagania dla jednostek szkoleniowych oraz ich wykaz. W numerze 2/2013 zajęliśmy się wyposażeniem niezbędnym do szkoleń oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi dla wykładowców i instruktorów tematyki bhp.

18. Atest 02/2013: Szkolenia bhp - podsumowanie, część 2
Kontynuujemy rozpoczęte w styczniowym ATEŚCIE szczegółowe podsumowanie proponowanych przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu zmian w dziedzinie szkoleń bhp i dyskusji na ich temat. W numerze 1/2013 ATESTU omówiliśmy wymagania dla wykładowców i jednostek szkoleniowych oraz wykaz jednostek szkoleniowych.

19. Atest 01/2013: Szkolenia bhp - podsumowanie, część 1
W styczniu ub.r. zamieściliśmy artykuł omawiający propozycje zmian w dziedzinie szkoleń bhp, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp. Autorem propozycji zmian (które nadal można pobrać z naszej strony internetowej jest Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Przez cały rok na naszych łamach (patrz ramka) i na stronie internetowej ATESTU toczyła się dyskusja w sprawie szkoleń. Podsumowaliśmy ją w skrócie w artykule wstępnym w numerze 11/2012 ATESTU. Na życzenie czytelników, w tym licznych firm szkoleniowych, rozpoczynamy szczegółowe podsumowanie proponowanych zmian i dyskusji na ich temat.

20. Atest 06/2012: Zaświadczenia o szkoleniu bhp dla rolników
Odpowiedzi redakcji


[1-20] [21-40] [41-60] [61-68]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438410