ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Czas pracy i urlopy

[1-20] [21-25]   Następne >>


1. Atest 08/2012: Urlop bezpłatny z art. 174 k.p.
Urlop bezpłatny jest formą zwolnienia z obowiązków ciążących na obydwu stronach stosunku pracy. W jego okresie pracownik nie jest zobowiązany świadczyć pracy, zaś pracodawca nie jest zobowiązany mu jej dostarczać ani wypłacać wynagrodzenia. W tym czasie stosunek pracy ulega swoistemu zawieszeniu. Artykuł dr. Piotra Wąża przybliża istotę urlopu bezpłatnego oraz prawne konsekwencje wynikające z faktu korzystania z tej szczególnej postaci usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Atest 09/2011: Praca w porze nocnej
Mając na względzie niedogodności związane z pracą świadczoną w nocy, ustawodawca w sposób szczególny reguluje sytuację prawną pracowników wykonujących pracę w czasie przypadającym na tę porę - pisze Piotr Wąż.

3. Atest 07/2010: Czy pracodawca może nie udzielić urlopu "na żądanie"?
Odpowiedź wprost na tytułowe pytanie zacytuję z wykładni Sądu Najwyższego: mogą zdarzyć się sytuacje, w których pracodawca może odmówić uwzględnienia żądania pracownika - pisze Joanna Sendor.

4. Atest 11/2009: Praca zmianowa
Odpowiedzi redakcji

5. Atest 06/2009: Problem pracy w placówkach handlowych w święta
Przepis ustanawiający zakaz pracy w placówkach handlowych w dni świąteczne budzi spore kontrowersje zarówno w doktrynie, jak i w praktyce od pierwszego dnia swego obowiązywania, tj. od 26 października 2007 r. - pisze Piotr Wąż.

6. Atest 04/2009: Elastyczny czas pracy
List do redakcji

7. Atest 10/2008: Kiedy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
Odpowiedzi redakcji

8. Atest 08/2008: Świadczenia urlopowe
Odpowiedzi redakcji

9. Atest 03/2008: Karmiąca nauczycielka
Odpowiedzi redakcji

10. Atest 02/2008: Czas podróży służbowej nie jest czasem pracy
Odpowiedzi redakcji

11. Atest 12/2007: Przerwy na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych
Przepisy kodeksu pracy oraz aktów pozakodeksowych, regulujących materię związaną z prawem pracy, przewidują szereg różnego rodzaju przerw w pracy, usprawiedliwiających fakt jej nieświadczenia w czasie przeznaczonym na wykonywanie obowiązków pracowniczych - pisze Piotr Wąż.

12. Atest 11/2007: Dyżury nauczycieli są obowiązkowe
List do redakcji

13. Atest 07/2007: Urlopy nauczycieli akademickich
Odpowiedzi redakcji

14. Atest 03/2007: Finansowanie urlopu wypoczynkowego
Odpowiedzi redakcji

15. Atest 01/2007: Cała trzynastka dla krwiodawcy
Odpowiedzi redakcji

16. Atest 08/2006: Czy krwiodawcy przysługuje zwolnienie od pracy?
Odpowiedzi redakcji

17. Atest 10/2005: Jak rozliczyć czas pracy?
Odpowiedzi redakcji

18. Atest 08/2005: Urlop dla poratowania zdrowia
Odpowiedzi redakcji

19. Atest 11/2003: Świadczenia urlopowe
Odpowiedzi redakcji

20. Atest 07/2003: Niewłaściwy rozkład czasu pracy
Odpowiedzi redakcji


[1-20] [21-25]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298297