ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Ocena ryzyka zawodowego

<< Poprzednie   [1-20] [21-40] [41-59]   Następne >>


21. Atest 01/2017: Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji maszyn, cz. 2
Proces zbudowania, dostosowania lub zmodernizowania i oddania do użytku bezpiecznej maszyny, jak podkreślił Stanisław Kowalewski w pierwszej części artykułu (ATEST 12/2016), składa się z dwóch głównych faz: pierwszej fazy - oceny, która jest podstawą drugiej fazy - wykonawczej. W drugiej części artykułu autor kontynuuje rozważania, jak szacować i akceptować ryzyko, jak je przekładać na wymagania stawiane środkom ochronnym oraz jak wdrażać w życie i walidować stan bezpieczeństwa maszyn.

22. Atest 12/2016: Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji maszyn, cz. 1
Projektanci przy projektowaniu, producenci w procesach budowy, modernizatorzy przy nadawaniu nowych cech a użytkownicy w prowadzonych procesach technologicznych z wykorzystaniem maszyn - wszyscy muszą używać rozmaitych narzędzi obliczeniowych, pomiarowych i wykonawczych. Są one nieodzowne do optymalizowania parametrów funkcjonalnych maszyn, które podczas eksploatacji powinny zapewniać maksymalną produktywność procesów i jakość produktów przy minimalnych nakładach. Osiągnięcie tak postawionych celów jest możliwe jedynie wtedy, gdy równoprawnym parametrem organizacji i zarządzania produkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa obsługi maszyn, czyli zredukowanie ryzyka resztkowego do uzasadnionego minimalnego poziomu, świadomie akceptowanego przez gremia odpowiedzialne za budowę lub eksploatację maszyn - pisze dr inż. Stanisław Kowalewski.

23. Atest 12/2016: Czym ocena ryzyka powinna być...
9. ogólnopolska konferencja ATESTU

W dniach 16-18 listopada br. w Jastrzębiej Górze odbyła się doroczna konferencja ATESTU, którą zorganizowaliśmy po raz dziewiąty. Uczestnicy kolejny raz potwierdzili, że takie spotkania branży są potrzebne - przyjechało prawie sto czterdzieści osób. Na konferencję w tym roku złożyły się różne elementy: warsztaty, które rozpoczęły się 15 listopada, wykłady, dyskusja panelowa, stolik eksperta, stoiska uznanych firm, na których można było nie tylko zapoznać się z produktami czy usługami, ale i skorzystać z porad specjalistów z kilku ważnych dziedzin.

24. Atest 09/2016: Pielęgniarka anestezjologiczna
Pielęgniarki anestezjologiczne są narażone w środowisku pracy na występowanie wielu zagrożeń. Niejednokrotnie są one powiązane ze sobą i nakładają się na siebie. Ważne jest, aby pielęgniarki zdawały sobie sprawę z zagrożeń na ich stanowiskach pracy, potrafiły je identyfikować i stosowały profilaktykę. W cyklu "Ocena ryzyka zawodowego" zamieszczamy kolejne opracowanie i kartę oceny ryzyka - dla pielęgniarki anestezjologicznej.

25. Atest 07/2016: Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie
Starożytni przestrzegali: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca. Sprawy ostateczne zostawmy na razie na boku, ta perspektywa i tak nas nie minie. Spróbujmy natomiast odnieść napomnienie "cokolwiek czynisz, czyń rozważnie" do naszej działki, a konkretnie - do oceny ryzyka zawodowego.

26. Atest 03/2016: Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 2

W cz. 1 artykułu (ATEST 1/2016) autor - Piotr Kaczmarek opisał możliwości wykorzystania metody KIM do oceny ryzyka ręcznych prac transportowych w ramach prowadzonego przez ZUS programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Omówił sposób korzystania z metody dla działań obejmujących ciągnięcie i pchanie. W części 2 prezentuje sposób postępowania dla "podnoszenia, trzymania, przenoszenia".

27. Atest 02/2016: Pomiary środowiska pracy w praktyce - część szósta
Zapylenie i oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki

Pył to cząstki zawieszone w powietrzu w postaci aerozolu. Pyły ze względu na rozmiar cząstek możemy podzielić na: pył respirabilny (frakcja respirabilna) - średnica cząstek mniejsza niż 3,5µm, dla włókien respirabilnych długość cząstek pyłu jest > 5µm, stosunek grubości do długości włókna nie mniejszy niż 1:3; pył całkowity (frakcja wdychana) - cały pył zawieszony w powietrzu - pisze Robert Gągoł.

28. Atest 01/2016: Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Jednym z działań inwestycyjnych dofinansowywanych w ramach tego programu jest zakup niesamojezdnych urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczeniem przedmiotów, ładunków lub materiałów. Jeśli zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie nie ograniczy wspomnianych obciążeń, program dopuszcza zakup wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych.

29. Atest 06/2015: Ryzyko, głupcze!
Wszystko należy robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej - powiedział Albert Einstein. Przy publikacjach kart oceny ryzyka w ostatnich miesiącach nawiązujemy właśnie do tego dezyderatu. Nie bez przyczyny mają one charakter cykli artykułów, a nie pojedynczych, dwu lub trzystronicowych kart. Czy redakcja zaraziła się gigantomanią tych autorów kart, którzy dla fryzjerek w małych zakładach przygotowują osiemdziesięciostronicowe skoroszyty? Oczywiście, że nie. Czy chcemy zakwestionować pogląd niektórych (znanych także z łamów ATESTU) praktyków, że kartę oceny ryzyka powinno dać się zalaminować i powiesić na stanowisku pracy? Też nie. Ale po kolei.

30. Atest 02/2015: Mechanik samochodowy, konserwator
Część 1: Wstęp teoretyczny i karta charakterystyki stanowiska

Rozpoczynamy publikację rozszerzonej karty oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska "mechanik samochodowy, konserwator". We wstępie teoretycznym autor artykułu, Piotr Leśniewski przypomina: podstawy prawne, definicje, zakres oceny ryzyka, jej etapy, w tym działania wynikające z oceny. Właściwym wstępem do karty dla "mechanika samochodowego, konserwatora" jest karta charakterystyki stanowiska.

31. Atest 07/2014: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w przemyśle chemicznym
część 1

Przy omawianiu problemów bezpieczeństwa chemicznego warto przypomnieć słowa Emila Mraka, który powiedział: "Nie ma bezpiecznych substancji, istnieją tylko bezpieczne sposoby ich używania". Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. To właśnie najczęściej nieznajomość właściwości substancji chemicznych oraz wzajemnego ich oddziaływania jest przyczyną wielu tragedii - pisze Paweł Szczepański.

32. Atest 11/2013: Ocenianie ryzyka zawodowego. Przydatne narzędzie czy sztuka dla sztuki?
Wybór odpowiedzi na postawione w podtytule pytanie nie jest jednoznaczny. Ocena ryzyka zawodowego to zarówno przydatne i pożyteczne w praktyce narzędzie do kształtowania bezpiecznych warunków pracy, jak i też obsesyjne uprawianie tej procedury jako sztuki dla sztuki.

33. Atest 10/2013: Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Część 3: Identyfikacja zagrożeń
W pierwszej części cyklu (ATEST 7 i 8/2013) Elżbieta Bożejewicz omówiła procedurę dotyczącą identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka przy pracach budowlanych. W drugiej (ATEST 9/2013) podpowiedziała, jak można opracowywać charakterystyki stanowisk pracy. Teraz koncentruje się na identyfikacji zagrożeń.

34. Atest 10/2013: Podstawa oceny ryzyka
Redakcja po raz szósty organizuje ogólnopolską konferencję, która nawiązuje do tematyki poprzednich. Czytelnicy i uczestnicy naszych konferencji zorientowali się, że ich specjalnością jest ocena ryzyka. Uważamy ją za jedno z podstawowych narzędzi poprawy warunków pracy, które z jednej strony jest niedoceniane, a z drugiej jest bezmyślnie nadużywane. Produkcja kart oceny ryzyka dla stanowisk pracy jak leci ma niewiele wspólnego z analizowaniem i oceną ryzyka zawodowego. Nadszedł wreszcie moment, żeby wyraźniej i bardziej szczegółowo mówić o warunkach oceny ryzyka.

35. Atest 12/2012: Wyznaczenie kategorii ryzyka pracownika produkcji na stanowisku pracy, na którym możliwe jest wystąpienie atmosfery wybuchowej
W poprzednim numerze ATESTU w cyklu "Ocena ryzyka zawodowego" Andrzej Milczarek przedstawił metodykę oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. W celu zademonstrowania praktycznego zastosowania tej metodyki przygotowany został raport z oceny ryzyka dla stanowiska pracy w zakładzie przemysłowym, prowadzącym operacje komponowania produktu z poszczególnych składników za pomocą mieszania (bez reakcji chemicznych), który prezentujemy w numerze 12/2012.

36. Atest 10/2012: Ocena ryzyka 4D - część 1
Od dawna wiadomo, że w każdej firmie potrzebna jest dobra ocena ryzyka. Dobra ocena ryzyka oznacza prawidłowe oszacowanie poziomu ryzyka, dobór odpowiednich środków ochrony i podjęcie decyzji, czy są one wystarczające, aby zabezpieczyć pracownika przed niepotrzebnymi urazami i chorobami, a firmę przed ewentualnymi roszczeniami ze strony poszkodowanych osób - piszą Jerzy Karczewski i Krystyna Karczewska.

37. Atest 11/2011: Upadek z wysokości wraz z maszyną - studium przypadku
Autor artykułu, dr inż. Adam Słomka, prowadzi analizę i ocenę ryzyka zawodowego dla jednego przypadku: pracy operatora wraz z ciężką maszyną budowlaną na wysokości (np. w dużym budynku użyteczności publicznej, na wiadukcie itp.). Zabezpieczenia przed upadkiem ludzi z wysokości (bariery ochronne) są w tym przypadku niewystarczające, gdyż nie powstrzymają upadku maszyny wraz z operatorem. Możliwe skutki zdarzenia są bardzo poważne - jedna, a nawet wiele ofiar śmiertelnych.

38. Atest 04/2011: "Oceniać czy nie oceniać" - odpowiedź autorki
List do redakcji

39. Atest 01/2011: Oceniać czy nie oceniać?
List do redakcji

40. Atest 06/2008: Szacowanie ryzyka wypadku chemicznego (cz. 1)
Kontynuując prezentacje szacunkowych metod oceny ryzyka zawodowego, Małgorzata Majka przedstawia metodę oceny ryzyka wypadku chemicznego, czyli pożaru, wybuchu, polania ciała pracownika substancją żrącą itp.


<< Poprzednie   [1-20] [21-40] [41-59]   Następne >>

Zobacz również: karty oceny ryzyka zawodowego  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427997