ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Ocena ryzyka zawodowego

<< Poprzednie   [1-20] [21-40] [41-59]


41. Atest 03/2008: Karta wypadkowa a ocena ryzyka
Działania prewencyjne podejmowane w przedsiębiorstwach w wyniku analizy wypadków przy pracy rzadko mają związek z wcześniejszymi analizami bezpieczeństwa, szczególnie z oceną ryzyka zawodowego. Zdaniem autora, Leszka Pietrzaka, ocenę ryzyka zawodowego należy powiązać z analizą wypadków przy pracy i na tej podstawie podejmować działania prewencyjne.

42. Atest 01/2008: Co nowego w ocenie ryzyka zawodowego?
Rozporządzenie MIPS z 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 49, poz. 330) wymusiło wprowadzenie szeregu informacji do dokumentacji i oceny ryzyka zawodowego. Listy czytelników skłoniły nas do wyjaśnienia praktycznych skutków zmian prawnych. Konkluzja autorki artykułu, Iwony Romanowskiej-Słomki, brzmi: jeżeli ocena była przeprowadzona zgodnie z zasadami, to w dokumentacji oceny ryzyka nie powinno się nic zmienić.

43. Atest 09/2007: Ocena ryzyka zawodowego
Odpowiedzi redakcji

44. Atest 01/2007: Czynniki chemiczne w powietrzu - ograniczenie ryzyka
W ATEŚCIE NR 9/05, 2/06 I 6/06 Maciej Gliński podał zalecenia dotyczące rozwiązań technicznych i organizacyjnych, mających na celu uzyskanie w pomieszczeniach pracy korzystnych parametrów mikroklimatu i czystości powietrza. Obecnie omawia metody ograniczania ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne.

45. Atest 04/2005: Ciecze palne - różnice w ocenie zagrożeń
Ocena zagrożeń stwarzanych przez ciecze palne zawsze była przedmiotem dyskusji wśród specjalistów, nie tylko z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ale również wywodzących się z przemysłu, czy nawet transportu. Dyskusje te mają charakter globalny ze względu na powszechną produkcję i stosowanie takich materiałów. Autor artykułu, Bolesław Hancyk, pisze o sporach, dotyczących wdrażania nowego systemu klasyfikacji i znakowania substancji chemicznych, w tym przede wszystkim cieczy palnych.

46. Atest 02/2005: Brak ujednolicenia powoduje wątpliwości
List do redakcji

47. Atest 01/2005: Analiza warunków pracy na przykładzie
Nie tylko młodzi behapowcy nie wiedzą, jak analizować stan warunków pracy w zakładzie, i jak dokumentować tę analizę. Jak wynika z raportów PIP, jak to robić, nie wie nawet wielu starszych stażem specjalistów. Przykładowa analiza autorstwa Wiesława Grześkowa powinna ułatwić to zadanie czytelnikom.

48. Atest 10/2004: Konieczne ujednolicenie
List do redakcji

49. Atest 05/2003: Czynniki rakotwórcze
Ocena ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki rakotwórcze lub prawdopodobnie rakotwórcze budzi wątpliwości związane z jego różną, niejednoznaczną interpretacją w literaturze i praktyce prezentowanej przez firmy szkoleniowe. Iwona Romanowska-Słomka podpowiada, jak sobie radzić z tym problemem.

50. Atest 05/2002: O zagrożeniach i ryzyku
Głos w dyskusji o ryzyku zawodowym zabrali specjaliści z Centralnego Instytutu ochrony Pracy: Bogusław B. Kędzia i Stanisław Kowalewski.

51. Atest 04/2002: Jaką wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?
Iwona Romanowska-Słomka i Adam Słomka radzą, jak wybrać metodę oceny ryzyka w zależności od charakteru zakładu i dostępnych danych. Wskazują wady i zalety konkretnych metod.

52. Atest 03/2002: Ryzyko utraty rozumu
Małgorzata Majka zastanawia się, jak duże jest ryzyko zawodowe przy pracach biurowych.

53. Atest 06/2001: Ocena ryzyka zawodowego
List do redakcji

54. Atest 01/2001: Wzór oceny ryzyka
List do redakcji

55. Atest 09/2001: Przerost formy nad treścią
W artykule autor, profesor Politechniki Śląskiej, Zygmunt T. Niczyporuk stara się zwrócić uwagę czytelników na główne ułomności przepisów w zakresie ryzyka zawodowego i podaje własną ich interpretację.

56. Atest 01/2001: Dziesięcioro przykazań

57. Atest 10/2000: Usług ryzyko zawodowe nie dotyczy
List do redakcji

58. Atest 11/2000: Ocena ryzyka

59. Atest 09/2000: Zła ta budowa, na której nikt nie ginie


<< Poprzednie   [1-20] [21-40] [41-59]

Zobacz również: karty oceny ryzyka zawodowego  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58428203