ATEST Ochrona Pracy

3 lipca 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST 2022

Wykaz tekstów opublikowanych w miesięczniku i na naszych stronach internetowych

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

ATEST 1/2022

- Siła marki Faraone (Faraone)

- U źródeł etosu i kultury pracy na ziemiach polskich (R.Adler)

- Soczewki kontaktowe zamiast okularów korygujących wzrok? (P.Wąż)

- Obserwacje behawioralne kluczem do minimalizacji wypadków (W.Szeląg)

- Czy każde odstępstwo od wymogów należy traktować jako przyczynę wypadku? (B.Solawa)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 2/2022

- Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Droga, którą każdy może podążyć czy myślenie życzeniowe? (B.Solawa)

- Zapoznanie z protokołem wypadkowym - trudne przypadki (P.Wąż)

- Kultura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (J.Obolewicz i A.Baryłka)

- Wypadek podczas koszenia trawnika (A.Nowak)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 3/2022

- Bezpłatne materiały szkoleniowe bhp w języku ukraińskim (...)

- Bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (...)

- S jak służba medycyny pracy (M.Paszkowska)

- Magazynier - robotnik magazynowy (cz. 8) (...)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 4/2022

- Zainwestujmy w nasz słuch (P.Górski)

- Praca na drabinie - bezpieczna codzienność czy praca szczególnie niebezpieczna? (B.Solawa)

- Wypadek przy naprawie przenośnika taśmowego (A.Nowak)

- Niedyspozycyjność pracownika związana ze stanem zdrowia jako przyczyna zwolnienia z pracy (P.Wąż)

- Magazynier - robotnik magazynowy (cz. 8) (...)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 5/2022

- I jak instrukcja bhp (B.Ziędalski)

- Badania profilaktyczne i szkolenia bhp w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (P.Wąż)

- Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania (..)

- Wypadki przy pracy - upadki i poślizgnięcia na płaszczyźnie (B.Solawa)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48189306