ATEST Ochrona Pracy

3 grudnia 2023 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST 2023

Wykaz tekstów opublikowanych w miesięczniku i na naszych stronach internetowych

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023]

ATEST 1/2023

- Dodatkowe dni wolne pracowników prawosławnych (M. Podsiedlik)

- Specyfika wypadków jachtów morskich (K.Chodnikiewicz)

- Modernizacja ze skutkiem śmiertelnym (A. Nowak)

- Związek wypadku z pracą (A. Lejko)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 2/2023

- Nowe przepisy o kontroli na obecność alkoholu i innych środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracowników (P. Wąż)

- Rola i zadania inspekcji pracy w przyszłości (B. Solawa)

- Zmiany w statystycznej karcie wypadku Z-KW (J. Auksztol)

- Nieprawidłowe zachowanie się pracownika... (B. Solawa)

- Dyspozycja psychofizyczna osoby wykonującej pracę a wydajność i bezpieczeństwo pracy (M. Znajmiecka)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 3/2023

- Posłuchaj uważnie: hałas szkodzi (P. Górski)

- Praca jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy (A. Lejko)

- Błąd pracownika wyłączną przyczyną wypadku w narzędziowni (A. Nowak)

- Od bhp do wellbeingu, ale co po drodze? (M. Majka)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 4/2023

- Statystyczna karta wypadku - jak wypełniać od 1 stycznia 2023 r. (cz. 1) (D. Żeromska-Mielniczuk)

- Magazynier - robotnik magazynowy (cz. 12) (Z. Jóźwiak)

- Nowa część E akt osobowych (P. Wąż)

- Podstawy mechaniki pękania (K. Chodnikiewicz)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 5/2023

- Lean w modernizacji badania warunków pracy (J. Auksztol)

- Statystyczna karta wypadku - jak wypełniać od 1 stycznia 2023 r. (cz. 2) (D. Żeromska-Mielniczuk)

- Praca mieszcząca się w normach z zakresu bhp nie może stanowić współprzyczyny wystąpienia wypadku przy pracy (A. Lejko)

- Wypadek przy obsłudze tokarki (A. Nowak)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 6/2023

- O organizacji, warunkach i bezpieczeństwie w środowisku pracy rolników od poł. XIX do poł. XX w. (cz. 1) (R. Adler)

- Tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy jako przyczyna wypadku - kwestia formalna czy istotna przesłanka w sprawach o roszczenia finansowe? (B. Solawa)

- Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy? (W. Biel)

- Przenośnik nieruchomy ≠ przenośnik wyłączony (A. Nowak)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 7-8/2023

- Identyfikacja i analiza zagrożeń psychospołecznych w czasie transformacji organizacyjnej oraz dobre praktyki komunikacji wewnętrznej w oparciu o ideę przywództwa włączającego (D. Szumańska)

- Instrukcja bhp dla magazynu wysokiego składowania (B. Ziędalski)

- Marka osobista behapowca - czym jest i jakie daje korzyści? (A. Romel-Domarecka)

- Bo zawsze się tak robiło... (A. Nowak)

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023]  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 56581869