ATEST Ochrona Pracy

21 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST 2019

Wykaz tekstów opublikowanych w miesięczniku i na naszych stronach internetowych

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019]

ATEST 01/2019

- Nieprzestrzeganie procedur bezpiecznej pracy jako przyczyna wypadków (B.Solawa)

- Behapowców portret własny, cz. 2 (B.Kaczmarek)

- Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego (L.Zieliński)

- RULA - wygodne narzędzie do oceny obciążenia układu ruchu (Z.Jóźwiak)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


ATEST 01/2019

ATEST 02/2019

- Instrukcja bhp jako tarcza (pk, rk)

- Zasady minimalizacji ryzyka przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn - informowanie i ostrzeganie, cz. 1 (S.Kowalewski)

- Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych są potrzebne (.)

- Ostatni dzwonek dla producentów i importerów środków ochrony indywidualnej (R.Szefler)

- Okresowe szkolenia bhp nauczycieli na dotychczasowych zasadach (R.T.)

- Nowelizacja rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków - efekt niedopatrzenia czy lobbingu? (K.Skorek)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


ATEST 02/2019

ATEST 03/2019

- Kogo zwolnić ze szkoleń bhp? (R.Kozela)

- Instrukcja bhp jako praktyczne narzędzie (B.Ziędalski)

- Najnowsze i oczekiwane zmiany kodeksowych przepisów dotyczących problematyki bhp (P.Wąż)

- #grywalizacja w szkoleniach bhp (A.Oksanowicz-Beszter)

- Program studiów a kwalifikacje służby bhp (A.Nowak)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


ATEST 03/2019

ATEST 04/2019

- Za wcześnie na samorząd zawodowy służby bhp (R.Kozela)

- Współpraca w zakresie szkoleń bhp oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników (L.Zieliński)

- Upadek z rusztowania (A.Nowak)

- Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy? (A.Lejko)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


ATEST 04/2019

ATEST 05/2019

- Teatr mój widzę... bezpieczny (S.Trzepizur)

- Zmiany w prawie pracy związane z dostosowaniem polskiego prawa do RODO (P.Wąż )

- Wpływ filozofii Kaizen na bezpieczeństwo pracy (A.Kampa)

- Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne (A.Lejko)

- Dokumentowanie zapoznania się z oceną ryzyka (A.K.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


ATEST 05/2019

ATEST 06/2019

- Ryzyko nie wychodzi z mody (R.Kozela)

- Bezpieczeństwo obsługi żurawi (M.Korta, D.Kulesza, R.Pasikowski)

- Jak bezpiecznie mieć miedź (S.Trzepizur)

- Wypadek przy obsłudze prasy (W.Dębski)

- Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


ATEST 06/2019

ATEST 07/2019

- Dokładam swoją cegiełkę do spełnienia marzeń innych ludzi
Rozmowa z Agatą Popek - operatorką żurawia wieżowego
(P.Kaca)

- Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz jej konsekwencje dla polskiego prawa pracy (P.Wąż)

- Murarz-tynkarz, cz. 9 (KRYSTIAN)

- Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 12 (A.Dziedzic)

- Co z technikami bhp? (A.Nowak)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


ATEST 07/2019

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019]  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33469020