ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Służba bhp

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-165]   Następne >>


1. Atest 08/2023: Marka osobista behapowca - czym jest i jakie daje korzyści?
Jeżeli chcemy osiągnąć sukces na polu zawodowym i rozwijać swoją karierę, budowanie marki osobistej jest w obecnych czasach niezbędne. Profesjonalista jednak wcale nie musi być gwiazdą internetu czy brylować na salonach niczym celebryta. Personal branding może jedynie pomóc we wzmocnieniu wizerunku opartego na mocnych podstawach w postaci doskonałych kompetencji zawodowych. Marka osobista to najważniejsza marka w naszym życiu. To marka, na której opieramy swoją pozycję zawodową. Praca na swoje nazwisko to długookresowe i strategiczne zarządzanie sobą.

2. Atest 11/2022: Sztuczna inteligencja pomaga w bhp
Chcielibyśmy zastanowić się nad możliwościami, jakie daje w bhp nowoczesna technologia, zwłaszcza zaawansowane narzędzia informatyczne i sztuczna inteligencja. Tego typu rozwiązania wykorzystywane są coraz częściej w różnych gałęziach gospodarki. Pomagają też znacząco w rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0 i "smart manufacturing". Dodatkowo wspierają zastosowanie zintegrowanych systemów pracujących z użyciem dużych zbiorów danych, które w czasie rzeczywistym reagują na zmienne warunki w fabrykach. Pomagają tym samym np. utrzymywać maszyny w optymalnym stanie i alarmować z wyprzedzeniem o zbliżającej się awarii, przewidywać zapotrzebowanie na materiały czy sprawować nadzór nad jakością produktów. Czy tego typu wsparcie sztuczna inteligencja może zapewnić także w obszarze bhp?

3. Atest 10/2022: Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym
Jedne z warsztatów "Ocena ryzyka w praktyce" dla uczestników czerwcowej konferencji ATESTU odbyły się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik naukowy oprowadził grupę po ogrodach zewnętrznych i kompleksach szklarniowych, zwracając uwagę na najcenniejsze okazy i opowiadając ciekawe historie z nimi związane. Potem na krótkim spotkaniu zaprezentowano nietypowy wypadek oraz wybrane problemy dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

4. Atest 11/2021: Problemy służby bhp w uczelniach i instytutach
Sporządzanie kart wypadków w drodze do/z pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, organizacja szkoleń okresowych bhp - oto główne zadania dodatkowe, którymi jest obciążana służba bhp w uczelniach i instytutach naukowych. To jeden z wniosków, które wypływają z badania statystycznego przeprowadzonego na potrzeby seminarium BeNiSz 2021.

5. Atest 10/2021: Spotkanie z historią bhp w Radomiu
Było kolorowo, zabawnie, trochę nostalgicznie - w gronie około stu czterdziestu osób przenieśliśmy się w czasy bhp, świata pracy sprzed lat: trzydziestu, czterdziestu, pięćdziesięciu, jak kto chciał. Spotkanie z historią bhp odbyło się 17 września br. w Radomiu i było formą uczczenia Dnia Służby BHP, przypadającego jak co roku na 19 września.

6. Atest 08/2021: Z historii OSPSBHP (cz. 1)
Rozpoczynamy publikację historii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, spisanej przez Henryka Karczowskiego, wieloletniego działacza tej organizacji. Autor zastrzega, że opracowanie historii OSPSBHP wymaga dotarcia do materiałów źródłowych, bezstronności i dokładności, można bowiem pominąć wiele faktów, starań ludzi zacnych, którzy przyczynili się do utworzenia i działalności organizacji. Dlatego zwraca się do czytelników ATESTU z prośbą o nadsyłanie swoich relacji, zdjęć, kopii dokumentów. Jeśli pojawią się dodatkowe materiały, historia będzie uzupełniania.

7. Atest 05/2021: Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - rutynowa czynność czy przykry obowiązek
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących doświadczeń pracowników służby bhp mających związek z kontrolą PIP. Celem opracowania była identyfikacja oczekiwań oraz systematyzacja doświadczeń pracowników służby bhp związanych z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Badanie empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, który w części merytorycznej zawierał pytania otwarte. Uczestnicy projektu - pracownicy służby bhp - zostali dobrani metodą kuli śniegowej.

8. Atest 04/2021: Niezbadana służba bhp
Policzyć w końcu behapowców w Polsce - zarówno tych pracujących na etatach, jak również obsługujących pracodawców w charakterze tzw. specjalistów spoza zakładu, prowadzących wyłącznie działalność szkoleniową w dziedzinie bhp czy też świadczących usługi konsultacyjne w wąskim eksperckim zakresie. Hasło krążące w naszym środowisku od co najmniej kilkunastu lat. Słusznie. Ale jak to zrobić?

9. Atest 04/2021: Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym BeNiSz 2021 - tura wiosenna
Seminarium pracowników zajmujących się bezpieczeństwem w uczelniach i instytutach naukowych BeNiSz 2021, organizowane przez ATEST we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, zostało podzielone na dwie tury, z których pierwsza odbyła się on-line 4 marca br. Rezultaty zostały uznane za zasługujące na rozpowszechnienie.

10. Atest 02/2021: W grupie siła
Na własnej skórze przekonaliśmy się niejednokrotnie, ile problemów ma przedsiębiorca prowadzący swoją firmę. Wspomagamy więc przedsiębiorców we wszystkich trudnych sprawach związanych z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz całą logistyką administracyjną - mówią Piotr Kaczmarek i Tomasz Tandek, prowadzący Polską Grupę BHP.

11. Atest 11/2020: Czy "szczupłe zarządzanie" w bhp jest możliwe?
Lean management jest koncepcją zarządzania firmą polegającą na minimalizacji marnotrawstwa m.in. w zakresie pracy oraz procesów technologicznych. Czy metodologię lean można wykorzystać w planowaniu i organizowaniu bezpiecznej pracy? Autorka artykułu Agnieszka Kuźmicka przekonuje, że tak. Narzędzia lean management mogą być odpowiedzią na wciąż zmieniające się środowisko pracy.

12. Atest 09/2020: Behapowiec, czyli kto?
O (nie)codziennych wyzwaniach dla pracowników służby bhp, zmieniających się zagrożeniach oraz efektach współpracy środowiska akademickiego z organizacjami branżowymi rozmawiamy z dr. hab. inż. Pawłem Religą, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

13. Atest 06/2020: E-bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Epidemia COVID-19 bardzo szybko pokazała, gdzie występują krytyczne problemy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z takich obszarów jest kwestia dokumentacji bhp. Wynika to z faktu, że generalnie dokumentacja prowadzona jest w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej. Dotyczy to praktycznie wszystkich dokumentów, jakie muszą być obligatoryjnie sporządzane.

14. Atest 05/2020: Młodzi kontra starzy, czyli współpraca w służbie bhp
Nie jest tajemnicą, że zawód specjalisty ds. bhp zmienia swoje oblicze - w ostatnich latach ta grupa znacznie się odmłodziła; powstało wiele kierunków studiów wyższych i podyplomowych w tej dziedzinie, a w ślad za tym spora możliwość specjalizacji i profesjonalizacji. Behapowcy są więc coraz lepiej wykształceni, mobilni na rynku pracy, a profesja jest postrzegana jako atrakcyjna i intratna.

15. Atest 03/2020: Behapowiec w konfrontacji ze światem pracy
Nasza ubiegłoroczna konferencja w pewnym stopniu oddała to, co charakteryzuje pracę współczesnych behapowców: wieloaspektowość. Świat pracy, zmieniające się wymagania pracodawców i pracowników, nowe technologie, transformacja cyfrowa i potężne zagrożenie ekologiczne doprowadziły do zmian również w pracy służby bhp. Może nie rozsadziły gorsetu tradycyjnych 22 zadań (jak chcą niektórzy), ale wypełniają te zadania nową treścią. I wszyscy musimy się do tego dostosowywać - w procesie ciągłego nabywania nowej wiedzy i podejmowania prób normalnego ułożenia sobie pracy na co dzień.

16. Atest 01/2020: Kształtowanie kultury pracy i komunikacji w firmach
Szybkie tempo w jakim żyjemy i pracujemy w XXI wieku nie ułatwia nam higienicznego trybu życia - zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Preferuję holistyczne podejście do ludzi, pracowników i menedżerów, gdyż do pracy nie przychodzą tylko ręce lub mózg, ale cały człowiek. I ten człowiek jest wyspany lub nie, rozluźniony lub spięty, mający kłopoty domowe w " pamięci operacyjnej", wracający do domu z trudną decyzją zawodową w głowie... - pisze Iwona Bobrowska-Budny.

17. Atest 11/2019: Bhp to niekończąca się praca
Jeden z podstawowych wniosków z III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP jest następujący: bhp to niekończąca się praca i trzeba zrobić dużo, żeby nie była to praca syzyfowa. Innymi słowy działania behapowskie są niezbędne we wszystkich dziedzinach gospodarki, ale minimum może nie wystarczyć, jeśli celem ma być poprawa, a nie tylko utrzymywanie jakiegoś poziomu (względnego) bezpieczeństwa.

18. Atest 09/2019: W uczelniach bhk obok bhp (cz. 1)
W uczelniach, oprócz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanej przez pracowników, występują także zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia studentów i doktorantów. Autorka, Małgorzata Majka, proponuje termin na określenie tych zagadnień: bhk - czyli bezpieczeństwo i higiena kształcenia.

19. Atest 09/2019: Lepiej zapobiegać niż leczyć
Niech podniesie rękę, kto w ostatnich latach nie miał problemów z dostępem do świadczeń z opieki zdrowotnej - w przypadku dolegliwości swoich czy też najbliższej rodziny. Uzyskanie pomocy lekarskiej często (nawet jeśli ma się abonament medyczny od pracodawcy) wiąże się ze znacznymi nakładami czasu i pieniędzy. Zdarza się, że nie jesteśmy zadowoleni z rezultatów leczenia, a bywa że nawet się nam pogarsza. Najlepiej jest więc... do lekarzy nie chodzić. I to nie dlatego że zlekceważy się chorobę, ale dlatego że nie będzie się miało takiej potrzeby. Zatem: lepiej zapobiegać niż leczyć.

20. Atest 07/2019: Co z technikami bhp?
Odpowiedzi redakcji


[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-165]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57587197