ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Prewencja

[1-20] [21-40] [41-60] [61-62]   Następne >>


1. Atest 08/2020: Pielęgnacja skóry rąk w czasie epidemii
Ostatnie tygodnie pokazały nam jak ważne jest dbanie o prawidłową higienę rąk. Podczas epidemii, wywołanej przez wirusa SARS-Cov-2, wielu z nas zaczęło zwracać szczególną uwagę na mycie i dezynfekcję skóry rąk. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że częste mycie i ekspozycja na środki do dezynfekcji powoduje nadmierne wysuszenie skóry rąk.

2. Atest 04/2020: Ważne zmiany dotyczące śoi
Pomimo zakończenia już rok temu okresu przejściowego dla producentów, importerów i dystrybutorów na wdrożenie wymagań rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, wciąż jest wiele obszarów budzących wątpliwości i wymagających szczegółowych interpretacji oraz wyjaśnień - pisze Ryszard Szefler.

3. Atest 02/2020: Promocja zdrowia w zakładach pracy
Promocja zdrowia w sferze pracy może być rozumiana jako ogół działań ukierunkowanych na szeroko pojęte zdrowie pracowników (jego przywrócenie, zabezpieczenie, wzmocnienie, rozwój), do których firmy nie są zobligowane z mocy powszechnie obowiązującego prawa. Może objąć też działania wymagane prawnie, jeżeli ich zakres lub sposób realizacji wykracza in plus poza aktualne standardy tego typu aktywności. Jest to zatem "oferta specjalna" w sferze zdrowia, adresowana do pracowników przez ich pracodawców. Jest bliska znaczeniowo takim pojęciom jak wellbeing, wellness czy happiness w pracy, które na ogół bardziej koncentrują się na psychospołecznych aspektach zdrowia (m.in. odczuciach, relacjach), a mniej na jego fizycznych/medycznych wymiarach - piszą dr Krzysztof Puchalski i dr Elżbieta Korzeniowska z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy - Instytut Medycyny Pracy.

4. Atest 08/2019: Złodziej życia i pracy
Tematem tegorocznego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy była depresja. 25 czerwca 2019 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się wręczenie nagród laureatom 28. edycji konkursu na plakat, połączone z otwarciem wystawy, na której pokazano 61 spośród 351 zgłoszonych prac. Poświęcenie tegorocznego konkursu tematowi depresji było przyczyną - jak uważają organizatorzy - rekordowego zainteresowania, wyrażającego się liczbą nadesłanych projektów. Jak podkreślono, temat depresji jest w powszechnym odbiorze bardzo niepokojący, a choroba może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, statusu materialnego i pozycji w społeczeństwie.

5. Atest 07/2018: D jak dłonie, cz. 2
Używaj odpowiednich rękawic ochronnych

Odpowiedni rozmiar, właściwe dopasowanie oraz dobre czucie w koniuszkach palców to ważne cechy rękawic w zakresie bezpieczeństwa i jakości pracy. Różne rękawice pełnią różne funkcje. Rękawica mająca chronić przed wszystkimi zagrożeniami byłaby duża i nieporęczna.

6. Atest 06/2018: D jak dłonie, cz. 1
Dłoń jest nie tylko najważniejszym narzędziem wykorzystywanym podczas niemal wszystkich codziennych czynności, ale również umożliwia poznawanie otaczającego nas świata za pomocą zmysłu dotyku. Gorąco, zimno, ból, nacisk, kształt i tarcie to tylko niektóre sygnały przesyłane przez dłoń do mózgu za każdym razem, gdy dotykamy czegoś dłonią lub wykonujemy nią jakieś czynności. Mózg przetwarza te sygnały, a następnie przesyła je do mięśni kontrolujących różne funkcje dłoni - automatycznie i bez naszej świadomości.

7. Atest 05/2018: Mycie rąk a szkodliwe działanie wody na skórę
Pomimo postępu w dziedzinie techniki w dalszym ciągu ręce pełnią funkcje, których nie da się zastąpić. Chociaż stanowią zaledwie około 2,5% ludzkiego ciała, to są i będą "narzędziem" najczęściej używanym do wykonywania wielu czynności. Higiena rąk ma ogromne znaczenie w pracy i poza nią. Trzeba też zwrócić uwagę na negatywne skutki działania mokrego środowiska pracy.

8. Atest 04/2018: Organizacja pracy operatorów żurawi wieżowych na budowie
W listopadzie 2017 r. na jednej z dużych krakowskich budów doświadczony operator po zakończonej pracy w godzinach popołudniowych podczas schodzenia po pionowej drabinie z pałąkami umieszczonej wewnątrz wieży żurawia upadł z wysokości. Odniósł śmiertelne obrażenia. Nikt nie zauważył ani samego upadku, ani jego ciała leżącego na pomoście. Nikt nie udzielił pomocy poszkodowanemu. Jego ciało zostało odnalezione dopiero następnego dnia wcześnie rano przez zaniepokojonego z oczywistych powodów syna - piszą Marcin Korta, Dariusz Kulesza, Robert Pasikowski.

9. Atest 09/2017: S jak siedzisko, cz. 1
Siedzisko jest pojęciem dwuznacznym - po pierwsze oznacza element mebla podtrzymującego pośladki, po drugie nazwa ta odnosi się do całej gamy konstrukcji przeznaczonych do siedzenia: krzesła (i tego domowego, obiadowego, i tego biurowego), fotela, kanapy, sofy, klękosiadu, piłki czy wspornika pośladków. Siedziskiem jest oczywiście również ławka w parku, krzesło w klasie szkolnej, sali wykładowej, poczekalni, fotel lotniczy, kolejowy czy samochodowy - pisze Zbigniew Jóźwiak.

10. Atest 06/2017: Lepiej widoczni, widocznie lepsi
Sam fakt zastosowania materiału odblaskowego na odzieży nie znaczy, że jesteśmy widoczni w warunkach o ograniczonej widoczności, ponieważ często materiały te są bardzo słabej jakości. Na rynku polskim dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów materiałów odblaskowych głównie w kolorze srebrnym, mających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Aby dokonać prawidłowego wyboru, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę - pisze Piotr Głowski.

11. Atest 04/2017: Czy kręgosłup to słaby punkt?
Jeszcze kilkanaście lat temu w rozważaniach na temat problemów bólowych ze strony kręgosłupa wykorzystywałem dane uzyskane przez TNS PENTOR, zgodnie z którymi "44% Polaków powyżej 15 roku życia odczuwa bóle kręgosłupa, krzyża i mięśni szkieletowych". Obecnie PENTOR twierdzi, że ponad połowa Polaków "cierpi z powodu bólu pleców", a prawie 20% odczuwa takie dolegliwości często. Z kolei ZUS podaje, że ok. 51% pracowników skarży się na ból odcinka szyjnego, a 34% - lędźwiowego kręgosłupa. Nie są to dane wzbudzające radość, chociaż teoretycznie w porównaniu z innymi społeczeństwami, zwłaszcza z krajów wysoko rozwiniętych, gdzie odsetki te sięgają 60-80%, nie jest najgorzej.

12. Atest 12/2015: Wyposażenie pojazdów w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Przewóz towarów niebezpiecznych, ze względu na swój charakter, wiąże się z możliwością przeprowadzania szczegółowej kontroli ze strony upoważnionych organów. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych należy wiedzieć o tym, jakie wyposażenie powinno znajdować się w jednostce transportowej podczas realizacji tych przewozów - piszą Karolina Kołdys i Agnieszka Szarpak.

13. Atest 10/2015: Zdarzenia potencjalnie wypadkowe
Wszystkie działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy powinny odnosić się do stanu bezpieczeństwa w zakładzie, a ten stan należy w jakiś sposób ocenić. Często nie wystarczają kontrole warunków pracy czy działania po wypadkach przy pracy. Dodatkowym i dobrym źródłem informacji jest analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Tak jak kierowca powinien wyciągać wnioski po każdej zaistniałej niebezpiecznej sytuacji na drodze czy tzw. stłuczce, żeby następnym razem nie spowodować wypadku z udziałem człowieka, tak i pracodawca powinien wyciągać wnioski po wszystkich niebezpiecznych zdarzeniach, aby uniknąć wypadku przy pracy, którego skutki mogą być tragiczne - pisze Lesław Zieliński.

14. Atest 06/2015: Zmiana przepisów o wstępnych badaniach lekarskich
1 kwietnia br. weszły w życie postanowienia kolejnej ustawy deregulacyjnej nowelizującej m.in. brzmienie art. 229 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Najistotniejszą zmianą w tym zakresie jest ustanowienie następnego wyjątku od zasady konieczności przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Regulacja ta wzbudzała sporo kontrowersji niemal od samego początku rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem wspomnianej ustawy. Krytyczne głosy w głównej mierze dotyczyły sposobu porównywania warunków pracy panujących u poprzedniego i kolejnego pracodawcy. Wzajemna adekwatność tych warunków jest przesłanką zwolnienia z obowiązku kierowania na badania wstępne przez pracodawcę zatrudniającego pracownika w okresie ważności poprzednio wydanego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku - pisze Piotr Wąż.

15. Atest 03/2015: Podsumowanie testów
W numerach 1 i 2/2015 zamieściliśmy relacje z testów dwóch modeli ochronnych kombinezonów przeciwchemicznych wykonanych z włókniny Tyvek®. Testy zostały przeprowadzone przez pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego LABORA w Lublinie i współpracujących z nim firm oraz pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. O komentarz do testów i odniesienie się do ankiet wypełnionych przez pracowników biorących w nich udział poprosiliśmy firmę DuPont, która przekazała kombinezony do testowania.

16. Atest 02/2015: Testowali z ATESTEM
Kombinezon ochronny DuPont™ Tyvek® 800J

Redakcja ATEST wspólnie z firmą DuPont zaprosiła przedsiębiorstwa do testowania dwóch modeli ochronnych kombinezonów przeciwchemicznych kategorii III, wykonanych z włókniny Tyvek®. Do testów mogły zgłaszać się zakłady z różnych branż. Firma DuPont do testowania przeznaczyła 2 rodzaje kombinezonów ochronnych: Tyvek® Classic Xpert i Tyvek® 800J. W styczniowym ATEŚCIE opisaliśmy testy kombinezonów Tyvek® Classic Xpert. Poniżej relacja z testów kombinezonów Tyvek® 800J.

17. Atest 01/2015: Testowali z ATESTEM
W sierpniu redakcja ATEST wspólnie z firmą DuPont zaprosiła przedsiębiorstwa do testowania dwóch modeli ochronnych kombinezonów przeciwchemicznych kategorii III, wykonanych z włókniny Tyvek®. Do testów mogły zgłaszać się zakłady z różnych branż. Firma DuPont do testowania przeznaczyła 2 rodzaje kombinezonów ochronnych: Tyvek® Classic Xpert i Tyvek® 800J.

18. Atest 10/2014: Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWRB) to dokument, który - wg rozporządzenia w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych - określa sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń - piszą Marcin Korta i Dariusz Kulesza.

19. Atest 12/2011: Prewencja przynosi efekty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych propaguje i wspiera m.in. inicjatywy w zakresie skutecznego zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego oraz wszelkie działania pracodawców na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w pracy, np. zamawiając i wręczając wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy pakiety środków ochrony indywidualnej przeznaczone dla pracodawców, którzy zostali laureatami konkursów organizowanych przez Okręgowe Inspektoraty Pracy. W ciągu ostatnich trzech lat sfinansowaliśmy w sumie 1477 takich pakietów - w wywiadzie dla ATESTU mówi Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

20. Atest 01/2011: Etyka ważniejsza niż pieniądze
To, co my robimy i co chcemy propagować, to nie jest wprowadzanie zachęt finansowych, ulg podatkowych czy czegoś w tym rodzaju. Nie, to nie o to chodzi. Powiem może inaczej: dbałości o życie ludzkie nie wolno kupować. Jest to obowiązek etyczny pracodawcy - mówi Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.


[1-20] [21-40] [41-60] [61-62]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298214