ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Prewencja

[1-20] [21-40] [41-58]   Następne >>


1. Atest 07/2018: D jak dłonie, cz. 2
Używaj odpowiednich rękawic ochronnych

Odpowiedni rozmiar, właściwe dopasowanie oraz dobre czucie w koniuszkach palców to ważne cechy rękawic w zakresie bezpieczeństwa i jakości pracy. Różne rękawice pełnią różne funkcje. Rękawica mająca chronić przed wszystkimi zagrożeniami byłaby duża i nieporęczna.

2. Atest 06/2018: D jak dłonie, cz. 1
Dłoń jest nie tylko najważniejszym narzędziem wykorzystywanym podczas niemal wszystkich codziennych czynności, ale również umożliwia poznawanie otaczającego nas świata za pomocą zmysłu dotyku. Gorąco, zimno, ból, nacisk, kształt i tarcie to tylko niektóre sygnały przesyłane przez dłoń do mózgu za każdym razem, gdy dotykamy czegoś dłonią lub wykonujemy nią jakieś czynności. Mózg przetwarza te sygnały, a następnie przesyła je do mięśni kontrolujących różne funkcje dłoni - automatycznie i bez naszej świadomości.

3. Atest 05/2018: Mycie rąk a szkodliwe działanie wody na skórę
Pomimo postępu w dziedzinie techniki w dalszym ciągu ręce pełnią funkcje, których nie da się zastąpić. Chociaż stanowią zaledwie około 2,5% ludzkiego ciała, to są i będą "narzędziem" najczęściej używanym do wykonywania wielu czynności. Higiena rąk ma ogromne znaczenie w pracy i poza nią. Trzeba też zwrócić uwagę na negatywne skutki działania mokrego środowiska pracy.

4. Atest 04/2018: Organizacja pracy operatorów żurawi wieżowych na budowie
W listopadzie 2017 r. na jednej z dużych krakowskich budów doświadczony operator po zakończonej pracy w godzinach popołudniowych podczas schodzenia po pionowej drabinie z pałąkami umieszczonej wewnątrz wieży żurawia upadł z wysokości. Odniósł śmiertelne obrażenia. Nikt nie zauważył ani samego upadku, ani jego ciała leżącego na pomoście. Nikt nie udzielił pomocy poszkodowanemu. Jego ciało zostało odnalezione dopiero następnego dnia wcześnie rano przez zaniepokojonego z oczywistych powodów syna - piszą Marcin Korta, Dariusz Kulesza, Robert Pasikowski.

5. Atest 09/2017: S jak siedzisko, cz. 1
Siedzisko jest pojęciem dwuznacznym - po pierwsze oznacza element mebla podtrzymującego pośladki, po drugie nazwa ta odnosi się do całej gamy konstrukcji przeznaczonych do siedzenia: krzesła (i tego domowego, obiadowego, i tego biurowego), fotela, kanapy, sofy, klękosiadu, piłki czy wspornika pośladków. Siedziskiem jest oczywiście również ławka w parku, krzesło w klasie szkolnej, sali wykładowej, poczekalni, fotel lotniczy, kolejowy czy samochodowy - pisze Zbigniew Jóźwiak.

6. Atest 06/2017: Lepiej widoczni, widocznie lepsi
Sam fakt zastosowania materiału odblaskowego na odzieży nie znaczy, że jesteśmy widoczni w warunkach o ograniczonej widoczności, ponieważ często materiały te są bardzo słabej jakości. Na rynku polskim dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów materiałów odblaskowych głównie w kolorze srebrnym, mających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Aby dokonać prawidłowego wyboru, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę - pisze Piotr Głowski.

7. Atest 04/2017: Czy kręgosłup to słaby punkt?
Jeszcze kilkanaście lat temu w rozważaniach na temat problemów bólowych ze strony kręgosłupa wykorzystywałem dane uzyskane przez TNS PENTOR, zgodnie z którymi "44% Polaków powyżej 15 roku życia odczuwa bóle kręgosłupa, krzyża i mięśni szkieletowych". Obecnie PENTOR twierdzi, że ponad połowa Polaków "cierpi z powodu bólu pleców", a prawie 20% odczuwa takie dolegliwości często. Z kolei ZUS podaje, że ok. 51% pracowników skarży się na ból odcinka szyjnego, a 34% - lędźwiowego kręgosłupa. Nie są to dane wzbudzające radość, chociaż teoretycznie w porównaniu z innymi społeczeństwami, zwłaszcza z krajów wysoko rozwiniętych, gdzie odsetki te sięgają 60-80%, nie jest najgorzej.

8. Atest 12/2015: Wyposażenie pojazdów w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Przewóz towarów niebezpiecznych, ze względu na swój charakter, wiąże się z możliwością przeprowadzania szczegółowej kontroli ze strony upoważnionych organów. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych należy wiedzieć o tym, jakie wyposażenie powinno znajdować się w jednostce transportowej podczas realizacji tych przewozów - piszą Karolina Kołdys i Agnieszka Szarpak.

9. Atest 10/2015: Zdarzenia potencjalnie wypadkowe
Wszystkie działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy powinny odnosić się do stanu bezpieczeństwa w zakładzie, a ten stan należy w jakiś sposób ocenić. Często nie wystarczają kontrole warunków pracy czy działania po wypadkach przy pracy. Dodatkowym i dobrym źródłem informacji jest analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Tak jak kierowca powinien wyciągać wnioski po każdej zaistniałej niebezpiecznej sytuacji na drodze czy tzw. stłuczce, żeby następnym razem nie spowodować wypadku z udziałem człowieka, tak i pracodawca powinien wyciągać wnioski po wszystkich niebezpiecznych zdarzeniach, aby uniknąć wypadku przy pracy, którego skutki mogą być tragiczne - pisze Lesław Zieliński.

10. Atest 06/2015: Zmiana przepisów o wstępnych badaniach lekarskich
1 kwietnia br. weszły w życie postanowienia kolejnej ustawy deregulacyjnej nowelizującej m.in. brzmienie art. 229 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Najistotniejszą zmianą w tym zakresie jest ustanowienie następnego wyjątku od zasady konieczności przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Regulacja ta wzbudzała sporo kontrowersji niemal od samego początku rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem wspomnianej ustawy. Krytyczne głosy w głównej mierze dotyczyły sposobu porównywania warunków pracy panujących u poprzedniego i kolejnego pracodawcy. Wzajemna adekwatność tych warunków jest przesłanką zwolnienia z obowiązku kierowania na badania wstępne przez pracodawcę zatrudniającego pracownika w okresie ważności poprzednio wydanego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku - pisze Piotr Wąż.

11. Atest 03/2015: Podsumowanie testów
W numerach 1 i 2/2015 zamieściliśmy relacje z testów dwóch modeli ochronnych kombinezonów przeciwchemicznych wykonanych z włókniny Tyvek®. Testy zostały przeprowadzone przez pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego LABORA w Lublinie i współpracujących z nim firm oraz pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. O komentarz do testów i odniesienie się do ankiet wypełnionych przez pracowników biorących w nich udział poprosiliśmy firmę DuPont, która przekazała kombinezony do testowania.

12. Atest 02/2015: Testowali z ATESTEM
Kombinezon ochronny DuPont™ Tyvek® 800J

Redakcja ATEST wspólnie z firmą DuPont zaprosiła przedsiębiorstwa do testowania dwóch modeli ochronnych kombinezonów przeciwchemicznych kategorii III, wykonanych z włókniny Tyvek®. Do testów mogły zgłaszać się zakłady z różnych branż. Firma DuPont do testowania przeznaczyła 2 rodzaje kombinezonów ochronnych: Tyvek® Classic Xpert i Tyvek® 800J. W styczniowym ATEŚCIE opisaliśmy testy kombinezonów Tyvek® Classic Xpert. Poniżej relacja z testów kombinezonów Tyvek® 800J.

13. Atest 01/2015: Testowali z ATESTEM
W sierpniu redakcja ATEST wspólnie z firmą DuPont zaprosiła przedsiębiorstwa do testowania dwóch modeli ochronnych kombinezonów przeciwchemicznych kategorii III, wykonanych z włókniny Tyvek®. Do testów mogły zgłaszać się zakłady z różnych branż. Firma DuPont do testowania przeznaczyła 2 rodzaje kombinezonów ochronnych: Tyvek® Classic Xpert i Tyvek® 800J.

14. Atest 10/2014: Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWRB) to dokument, który - wg rozporządzenia w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych - określa sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń - piszą Marcin Korta i Dariusz Kulesza.

15. Atest 12/2011: Prewencja przynosi efekty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych propaguje i wspiera m.in. inicjatywy w zakresie skutecznego zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego oraz wszelkie działania pracodawców na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w pracy, np. zamawiając i wręczając wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy pakiety środków ochrony indywidualnej przeznaczone dla pracodawców, którzy zostali laureatami konkursów organizowanych przez Okręgowe Inspektoraty Pracy. W ciągu ostatnich trzech lat sfinansowaliśmy w sumie 1477 takich pakietów - w wywiadzie dla ATESTU mówi Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16. Atest 01/2011: Etyka ważniejsza niż pieniądze
To, co my robimy i co chcemy propagować, to nie jest wprowadzanie zachęt finansowych, ulg podatkowych czy czegoś w tym rodzaju. Nie, to nie o to chodzi. Powiem może inaczej: dbałości o życie ludzkie nie wolno kupować. Jest to obowiązek etyczny pracodawcy - mówi Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

17. Atest 12/2010: Duże zmiany w ustawie o PIP
ATEST jako pierwszy opisuje projekt dużych zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, zaproponowanych przez nadzwyczajną podkomisję, powołaną przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP. O zmianach w ustawie mówi przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej, członek Rady Ochrony Pracy, poseł Janusz Krasoń.

18. Atest 03/2010: Rehabilitacja - nakaz moralny i finansowy
Obecnie ludzie coraz częściej są przekonani, że dzięki rehabilitacji mogą podratować swoje zdrowie i że ma ono większą wartość niż renta. Świadczenie rehabilitacyjne można uzyskać, jak powiedziałem wcześniej, pod warunkiem, że leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Zdarza się, że ludzie nie chcą przechodzić na renty, proszą o przyznanie świadczeń rehabilitacyjnych, deklarując, że zrobią wszystko, aby dalej pracować. I robią to nawet nie ze względów zarobkowych, chcą czuć się potrzebni i aktywni - mówi Antoni Malaka, dyrektor oddziału ZUS we Wrocławiu.

19. Atest 02/2010: Teatr behapowski
Targi behapowskie, a przede wszystkim A+A, przyzwyczaiły nas do pokazów "mody", czyli ubrań roboczych, ochronnych i śoi, prezentacji technik bezpiecznej pracy, pokazów ratowniczych itp. Wszystko to było na ostatnich A+A w Düsseldorfie (3-6 listopada 2009 r.), ale zdecydowanie przyćmił je teatr behapowski - pisze Robert Kozela.

20. Atest 12/2009: Człowiek znowu z centrum
Rozwiązania prezentowane na targach A+A 2009 i towarzyszącym im kongresie naukowym pokazują, że środek ciężkości przesuwa się z bezpieczeństwa technicznego (choć i w tym zakresie nie brakuje ciekawych rozwiązań) na człowieka. Na nowo odkrywa się starą prawdę, że zabezpieczenia nie zastąpią wykształcenia, dobrej woli i przekonań pracowników. Że kultury bezpieczeństwa nie da się ukształtować za pomocą najbardziej nawet wyrafinowanych urządzeń, barier, środków ochrony indywidualnej - pisze Robert Kozela.


[1-20] [21-40] [41-58]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438423