ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Prewencja

[1-20] [21-40] [41-60] [61-79]   Następne >>


1. Atest 09/2023: Egzoszkielety: ergonomiczne narzędzia jutra na A+A 2023
Rynek egzoszkieletów rośnie. Według szacunków opublikowanych przez instytut badań rynku Frost & Sullivan w 2021 r. rynek egzoszkieletów przemysłowych osiągnie w nadchodzących latach średnioroczną stopę wzrostu przekraczającą 40%, a do 2025 r. osiągnie wartość ponad 400 mln dolarów.

2. Atest 08/2023: Identyfikacja i analiza zagrożeń psychospołecznych w czasie transformacji organizacyjnej oraz dobre praktyki komunikacji wewnętrznej w oparciu o ideę przywództwa włączającego
Uwrażliwienie wszystkich osób w organizacji na jakość komunikacji uważam za kluczowy budulec całej kultury organizacyjnej. Każdy z nas jest indywidualną wartością, mającą swoją historię życia, często opartą nie tylko na samych dobrych doświadczeniach. Mamy inne osobowości, inne wartości, inne przekonania, trochę inaczej widzimy rzeczywistość. I każdy ma prawo do tego, by żyć w zgodzie ze sobą i z tym w co wierzy. Zadanie budowania wysokiej jakości kultury organizacyjnej należy nie tylko od osób kierujących organizacją. Jest to zadanie dla każdego z nas. Jest tutaj miejsce na uczenie się na błędach, testowanie różnych ścieżek, sprawdzanie co nam pasuje, z czym jest nam dobrze, a z czym nie. Jednym słowem jest to proces. Proces ciągłego doskonalenia jakości organizacji.

3. Atest 03/2023: Posłuchaj uważnie: hałas szkodzi
Tematyka ubytków słuchu znana jest od dziesięcioleci; od wielu lat podejmowane są różne działania regulacyjne i edukacyjne w celu ochrony słuchu, jednak ciągle są one niewystarczające. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), opublikowanego w 2021 r., wynika, że świat traci ok. 1 biliona dolarów rocznie z powodu ubytków słuchu. Ponadto ponad miliard młodych ludzi w wieku od 12 do 35 lat jest zagrożonych trwałym ubytkiem słuchu wynikającym ze słuchania głośnej muzyki.

4. Atest 02/2023: Rola i zadania inspekcji pracy w przyszłości
"Bez względu na to, z którego kraju pochodzimy, mamy te same problemy" - powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, podsumowując pierwsze wystąpienia przedstawione w czasie zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, międzynarodowej konferencji: "Inspekcja pracy, a wyzwania przyszłości", która odbyła się 27 i 28 października 2022 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Jak poinformował uczestników spotkania Michał Wyszkowski, zastępca ds. nadzoru Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, który moderował obrady, konferencja zgromadziła ponad 500 uczestników z ponad 40 krajów i trzech kontynentów z uwzględnieniem licznego grona osób uczestniczących w spotkaniu online.

5. Atest 09/2022: Dlaczego w pracy ludzie stosują się do zasad bhp, a w domu - nie zawsze?
W przerwie jednego z audytów dyskutowałem z doświadczonym kierownikiem procesu produkcyjnego na temat dyscypliny w stosowaniu się do wymagań bhp. Co decyduje o tym, że pracownicy podejmują pracę i przestrzegają obowiązujących wymagań związanych z bezpieczną pracą, a co sprawia, że nie?

6. Atest 06/2022: W jaki sposób kadra kierownicza powinna kształtować bezpieczne zachowania pracowników?
Kodeks pracy nakłada prawną odpowiedzialność za bhp na wszystkie osoby będące przełożonymi dla innych pracowników. Jest to odpowiedzialność osobista, warto więc rozumieć, jakich kwestii dotyczy i jak w praktyce kadra kierownicza różnych szczebli winna tę odpowiedzialność wypełniać.

7. Atest 05/2022: I jak instrukcja bhp
Instrukcja bhp to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika - trudno nie zgodzić się z tym lakonicznym hasłem w Wikipedii. Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy określa artykuł 2374 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

8. Atest 04/2022: Zainwestujmy w nasz słuch
Ubytki słuchu są często określane jako "niewidzialna niepełnosprawność", nie tylko z powodu braku widocznych objawów, ale także dlatego, że często są ignorowane przez decydentów, ale także przez osoby narażone na nadmierny hałas, a nawet przez osoby z ubytkami słuchu. Wydaje się, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak edukacji w tym zakresie, a także niezrozumienie istoty i skutków uszkodzeń słychu. Utrata słuchu, bez względu na jej przyczynę, dotyka ludzi w każdym wieku, ale także ich rodziny oraz gospodarkę.

9. Atest 03/2022: S jak służba medycyny pracy
Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Ekspertów WHO ochrona zdrowia pracujących to współcześnie zestaw bardzo różnych przedsięwzięć, mających zapewnić, by stan zdrowia osób wykonujących pracę nie ulegał szybszej degradacji, aniżeli następuje to w wyniku fizjologicznego starzenia się organizmu. Cele nowoczesnej ochrony zdrowia pracujących są znacznie szersze niż kwalifikowanie do pracy. W krajach Europy Zachodniej większy nacisk kładzie się na rolę doradczą lekarzy medycyny pracy w kształtowaniu zdrowego środowiska pracy i na działania prozdrowotne. W Polsce podstawowym instrumentem ochrony zdrowia pracujących pozostają badania profilaktyczne.

10. Atest 02/2022: Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Droga, którą każdy może podążyć czy myślenie życzeniowe?
W połowie zeszłego roku Komisja Europejska opublikowała dokument "Strategiczne ramy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy", w którym proponuje program poprawy najistotniejszych obszarów bhp w krajach UE. Autor artykułu przedstawia streszczenie raportu wskazując na jego mocne oraz słabe strony. Zostawia również czytelnika z refleksją na temat planowanych zmian - czy proponowana koncepcja jest faktycznie rozwiązaniem problemów wypadkowości i poprawy warunków miejsc pracy w państwach członkowskich?

11. Atest 12/2021: Dużo o kulturze bezpieczeństwa
Bhp - co pokazały choćby ostatnie targi A+A i towarzyszący im kongres naukowy - to dziedzina, która szybko się rozwija i zmienia. Bezpieczeństwu, ergonomii, zatrudnieniu, ochronie przeciwpożarowej, wellbeingowi, psychologii pracy poświęca się na świecie wiele interesujących badań i publikacji. W naszym przeglądzie prasy zagranicznej, przygotowywanym przez Waldemara Jaskółowskiego, chcemy czytelnikom przybliżać wybrane prace i zachęcić do samodzielnego studiowania interesujących was zagadnień. Tym bardziej, że wielu z was studiuje, dokształca się na studiach podyplomowych, robi doktoraty.

12. Atest 11/2021: Inauguracja Akademii Bezpieczeństwa
5 października 2021 r. została oficjalnie zainaugurowana Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE® i DNV. Inspiracją do stworzenia akademii, informują organizatorzy, była pasja i zamiłowanie do bezpieczeństwa oraz marzenie zbudowania forum wymiany doświadczeń dla praktyków z zakresu kształtowania bezpieczeństwa.

13. Atest 09/2021: Skierowanie na badania wysokościowe po zmianie przepisów
Z dniem 16 grudnia 2020 r. gruntownym zmianom uległ załącznik do rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (...), zawierający wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. W niniejszym opracowaniu przyjrzymy się jednej spośród przedmiotowych zmian, które zostały dokonane w zakresie wskazówek odnoszących się do badań profilaktycznych przy pracach na wysokości.

14. Atest 06/2021: Wellbeingu uczmy się od najlepszych
Słowa uczą a przykłady pociągają i skłaniają do działania. Dlatego w ATEŚCIE wracamy do ważnego wydarzenia wellbeingowego. Autorka naszego cyklu przywołuje konferencję i galę finałową "The best of wellbeing 2020". W konkursie #pozytywnywpływ, zorganizowanym przez Wellbeing Institute, zostały nagrodzone ciekawe inicjatywy. Warto się z nimi zapoznać i czerpać inspiracje z różnych źródeł, nie traktując wellbeingu jako zadania działu HR, ale jako integralny element biznesu, podobnie jak bezpieczeństwo.

15. Atest 03/2021: Zalecenia WHO dla laboratoriów z SARS-CoV-2 i nie tylko (cz. 1)
Zgodnie ze zmienionymi przepisami bhp dotyczącymi czynników biologicznych w środowisku pracy, przy podejmowaniu decyzji o wymaganym stopniu hermetyczności w laboratorium związanym z badaniami nad COVID-19 należy się kierować m.in. "wykazem prac niepowodujących namnażania się wirusa SARS-CoV-2 publikowanym w formie zaleceń przez WHO". ATEST postanowił udostępnić czytelnikom tłumaczenie na język polski tego dokumentu, przydatnego w każdym laboratorium biologicznym. Tekst został przetłumaczony i opracowany przez Pawła Kopcia, Małgorzatę Majkę, Małgorzatę Szczepańska z Inspektoratu BHP Uniwersytetu Jagiellońskiego.

16. Atest 01/2021: Czy spadną koszty badań lekarskich pracowników?
Zmiana rozporządzenia w sprawie badań lekarskich pracowników powinna przynieść znaczącą obniżkę kosztów badań dzięki znacznemu ograniczeniu konieczności konsultacji specjalistycznych. Czy tak się rzeczywiście stanie? Na co zwrócić uwagę przy konkursach ofert na usługi w zakresie medycyny pracy?

17. Atest 11/2020: Balustrady to nie wszystko
Zabezpieczenie prac na wysokości to temat wciąż aktualny, nie do końca uregulowany w przepisach, prowokujący dyskusje i niejednokrotnie rozbieżne interpretacje. Zagadnienie to żywo interesuje naszych czytelników, więc poświęciliśmy mu "Letnią szkołę pracy na wysokości" i wracamy do niego w publikacjach. Poniżej artykuł przedstawiciela firmy Wertykal (naszego partnera w letniej szkole), który stawia ważne pytania i prowokuje do dyskusji.

18. Atest 08/2020: Pielęgnacja skóry rąk w czasie epidemii
Ostatnie tygodnie pokazały nam jak ważne jest dbanie o prawidłową higienę rąk. Podczas epidemii, wywołanej przez wirusa SARS-Cov-2, wielu z nas zaczęło zwracać szczególną uwagę na mycie i dezynfekcję skóry rąk. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że częste mycie i ekspozycja na środki do dezynfekcji powoduje nadmierne wysuszenie skóry rąk.

19. Atest 04/2020: Ważne zmiany dotyczące śoi
Pomimo zakończenia już rok temu okresu przejściowego dla producentów, importerów i dystrybutorów na wdrożenie wymagań rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, wciąż jest wiele obszarów budzących wątpliwości i wymagających szczegółowych interpretacji oraz wyjaśnień - pisze Ryszard Szefler.

20. Atest 02/2020: Promocja zdrowia w zakładach pracy
Promocja zdrowia w sferze pracy może być rozumiana jako ogół działań ukierunkowanych na szeroko pojęte zdrowie pracowników (jego przywrócenie, zabezpieczenie, wzmocnienie, rozwój), do których firmy nie są zobligowane z mocy powszechnie obowiązującego prawa. Może objąć też działania wymagane prawnie, jeżeli ich zakres lub sposób realizacji wykracza in plus poza aktualne standardy tego typu aktywności. Jest to zatem "oferta specjalna" w sferze zdrowia, adresowana do pracowników przez ich pracodawców. Jest bliska znaczeniowo takim pojęciom jak wellbeing, wellness czy happiness w pracy, które na ogół bardziej koncentrują się na psychospołecznych aspektach zdrowia (m.in. odczuciach, relacjach), a mniej na jego fizycznych/medycznych wymiarach - piszą dr Krzysztof Puchalski i dr Elżbieta Korzeniowska z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy - Instytut Medycyny Pracy.


[1-20] [21-40] [41-60] [61-79]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57586584