ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Artykuły komentowane najczęściej

Lista komentowanych artykułów jest uporządkowana malejąco według liczby ostatnio dodanych komentarzy.
Zobacz również: lista najczęściej czytanych artykułów.


1. ATEST 02/2007: Infradźwięki szkodzą, ale i leczą
Rozmowa Roberta Kozeli z dr. Zbigniewem Damijanem z Laboratorium Akustyki Strukturalnej i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej

2. ATEST 10/2019: Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych
Praca w przestrzeniach zamkniętych należy do prac szczególnie niebezpiecznych i stwarza bardzo duże prawdopodobieństwo nieszczęśliwych wypadków. Zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, praca wewnątrz urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach wymaga wiedzy i doświadczenia, starannego przygotowania, a także stosowania specjalistycznego sprzętu, w celu identyfikacji zagrożeń i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

3. ATEST 04/2022: Zainwestujmy w nasz słuch
Ubytki słuchu są często określane jako "niewidzialna niepełnosprawność", nie tylko z powodu braku widocznych objawów, ale także dlatego, że często są ignorowane przez decydentów, ale także przez osoby narażone na nadmierny hałas, a nawet przez osoby z ubytkami słuchu. Wydaje się, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak edukacji w tym zakresie, a także niezrozumienie istoty i skutków uszkodzeń słychu. Utrata słuchu, bez względu na jej przyczynę, dotyka ludzi w każdym wieku, ale także ich rodziny oraz gospodarkę.

4. ATEST 08/2022: Stare problemy, nowe wyzwania
Rzeczy pozornie oczywiste wciąż sprawiają wiele problemów i wymagają ciągłej uwagi. Dlatego zagadnienia dotyczące oceny ryzyka, bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn, środków ochrony indywidualnej, które znalazły się wśród tematów ostatniej konferencji ATESTU, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Być może wszystkim nam od czasu do czasu umyka, że są to dziedziny, które nie stoją w miejscu, wręcz przeciwnie - rozwijają się bardzo szybko, stąd ciągła potrzeba omawiania tradycyjnych behapowskich tematów.

5. ATEST 01/2017: Zakłucia a wypadki
Listy do redakcji

6. ATEST 02/2024: Prowadzenie szkoleń nie należy do zadań służby bhp
Listy do redakcji

7. ATEST 10/2023: Kategoria ryzyka i ocena poziomu ufności do zaplanowanych działań prewencyjnych
Chcę w niniejszym artykule wskazać na dwa aspekty związane z oceną ryzyka, rozumianą jako podstawowe narzędzie kadry kierowniczej do planowania systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kiedy weryfikuję podczas audytów wyniki oceny ryzyka, zawsze dziwi mnie duża determinacja autorów do sprowadzenia wszystkich zagrożeń do najniższego poziomu ryzyka. Nie potrafię zrozumieć tej tendencji. Odnoszę wrażenie, że dość często ocenę ryzyka zawodowego traktuje się wyłącznie jako spełnienie wymagania prawnego: jest ocena ryzyka, pracownicy są zapoznani - jest bezpiecznie i już.

8. ATEST 10/2022: Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym
Jedne z warsztatów "Ocena ryzyka w praktyce" dla uczestników czerwcowej konferencji ATESTU odbyły się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik naukowy oprowadził grupę po ogrodach zewnętrznych i kompleksach szklarniowych, zwracając uwagę na najcenniejsze okazy i opowiadając ciekawe historie z nimi związane. Potem na krótkim spotkaniu zaprezentowano nietypowy wypadek oraz wybrane problemy dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

9. ATEST 12/2022: Ocena ryzyka zawodowego - obowiązek wynikający z przepisów czy coś więcej?
Obowiązek oceny ryzyka zawodowego określa art. 226 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, a także informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

10. ATEST 05/2022: I jak instrukcja bhp
Instrukcja bhp to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika - trudno nie zgodzić się z tym lakonicznym hasłem w Wikipedii. Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy określa artykuł 2374 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

11. ATEST 02/2003: Okienka w pracy nauczyciela
Listy do redakcji

12. ATEST 05/2013: Behapowcy po 1 lipca 2013 r.
1 lipca 2013 r. możliwość wykonywania zawodu utracą tzw. behapowcy kursowi, tzn. nieposiadający tytułu technika bhp czy studiów bhp o kierunku lub specjalności w zakresie bhp, a jedynie kurs podstawowy dla służby bhp. Jednocześnie nastąpi dość znaczne ograniczenie możliwości funkcjonowania osób legitymujących się tylko (?) dyplomem technika bhp - pisze Andrzej Nowak.

13. ATEST 05/2014: Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?
Listy do redakcji

14. ATEST 09/2016: Odpowiedzialność kierownika projektu na budowie za aspekty bhp
Na dużym placu budowy w strukturze organizacyjnej inwestycji często znajduje się osoba zarządzająca całym projektem, czyli kierownik projektu (PM - project manager, nazywany też dyrektorem projektu). Projektowy styl pracy stał się normą, dobrzy kierownicy projektów, którzy potrafią zarządzać zespołem oraz mają doświadczenie w realizacji projektów budowlanych są ciągle poszukiwani - piszą Marcin Korta i Dariusz Kulesza.

15. ATEST 08/2021: Z historii OSPSBHP (cz. 1)
Rozpoczynamy publikację historii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, spisanej przez Henryka Karczowskiego, wieloletniego działacza tej organizacji. Autor zastrzega, że opracowanie historii OSPSBHP wymaga dotarcia do materiałów źródłowych, bezstronności i dokładności, można bowiem pominąć wiele faktów, starań ludzi zacnych, którzy przyczynili się do utworzenia i działalności organizacji. Dlatego zwraca się do czytelników ATESTU z prośbą o nadsyłanie swoich relacji, zdjęć, kopii dokumentów. Jeśli pojawią się dodatkowe materiały, historia będzie uzupełniania.

16. ATEST 04/2022: Wirus w ocenie ryzyka
Listy do redakcji

17. ATEST 03/2018: Praca na cysternie to praca na wysokości
Listy do redakcji

18. ATEST 06/2008: Dyskutujemy o szkoleniach z ochrony ppoż.
Listy do redakcji

19. ATEST 08/2003: Przeglądy obiektów szkolnych przed nowym rokiem szkolnym
Z opracowania Bronisława Biesia powinien skorzystać dyrektor każdej placówki edukacyjnej.

20. ATEST 07/2011: Potrzebni społecznicy
Na kilka miesięcy przed walnym zebraniem Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP głos w sprawie wyboru nowych władz, a także dalszej działalności stowarzyszenia zabiera Elżbieta Bożejewicz, prezes olsztyńskiego oddziału OSPSBHP.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58376632