ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST 2012

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2012

Wykaz tekstów opublikowanych w miesięczniku i na naszych stronach internetowych

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023]

ATEST 1/2012

- Szkolenia bhp
Początek dobrych zmian w rozporządzeniu?
(Z.Lejko, R.Kozela)

- Obowiązek dostarczenia okularów pracownikowi (P.Wąż)

- EURO 2012 - negatywne doświadczenia inspekcji pracy (W.Spólnicki)

- Posiłki profilaktyczne w budownictwie (A.Zych)

- Kontrola warunków pracy (cz. 1) (L.Zieliński)

- Maszyna do własnych potrzeb (W.Ł)

- Przyszłość techników bhp (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 2/2012

- Podzielcie się wiedzą (Redakcja)

- Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań.
Część 1: Rusztowania w przepisach
(P.Kmiecik, D.Gnot)

- Ochrona środowiska ważnym elementem systemów bezpieczeństwa chemicznego - cz.2 (B.Hancyk)

- Bhp w pralniach i farbiarniach (M.Konieczna)

- Co może technik bhp? (A.N)

- Kto może szkolić operatorów wózków? (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 3/2012

- Trzy grosze w sprawie szkoleń (R.Adler)

- EURO 2012 - dobre praktyki (W.Spólnicki)

- Identyfikacja i oznakowanie elementów sterowniczych maszyn (cz. 1) (W.Łabanowski)

- Z jak zmęczenie - część 1 (H.Ćwirko)

- Kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych (E.Wągrowska-Koski)

- Internauci o zmianach w szkoleniach bhp (...)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 4/2012

- Magazynowanie niebezpiecznych chemikaliów - tykająca bomba zegarowa (część 1) (B.Hancyk)

- "Oczekiwania i problemy współczesnej medycyny pracy" (...)

- Szkolenia bhp - uwagi do projektu zmian rozporządzenia (H.Karczowski)

- Informowanie pracodawcy o zagrożeniach (cz. 1) (L.Zieliński)

- Oznakowanie jest poprawne (E.D.)

- Technik bhp pracownikiem II kategorii (Technik bhp)

- Prace w komorach śrutowniczych (W.Ł.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 5/2012

- Zasady organizowania i prowadzenia szkoleń bhp (T.Janicka-Panek)

- Ramy ochronne dla maszyn roboczych (A.Kowerski)

- Czy tylko alkohol? (W.Spólnicki)

- Obiekty sportowe w normach (A.Kowerski)

- Głos w sprawie szkoleń (A.Giedrojć)

- Staż w służbie bhp (A.N.)

- Szkolenia okresowe nie są obowiązkiem służby bhp (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 6/2012

- EURO 2012 w liczbach (część 1) (W.Spólnicki)

- Tworzenie programów szkoleń bhp (cz. 1) (T.Janicka-Panek)

- Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań. Część 3: Posadowienie rusztowań (P.Kmiecik i D.Gnot)

- Znowu upadek z wysokości (W.Dębski)

- Porażka szkoleń bhp (J.Ruciński)

- Bezpieczna wycieczka (S.Banaszek
W.Domarańczyk)

- Zaświadczenia o szkoleniu bhp dla rolników (-)

- Asystent ds. bhp (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 7/2012

- Bhp w oczyszczalniach ścieków (D.Tyrka)

- Bezpodstawne wzbogacenie (P.Wąż)

- Marian Klott de Heidenfeldt: szlachcic, socjalista, wolnomularz - część 2 (R.Adler)

- Wypadek przy obsłudze węzła betoniarskiego (B.Pudlewski)

- S jak służba bhp (A.Bakota)

- Logiczna interpretacja (A.N.)

- Oznakowanie elementów sterowniczych (W.Ł.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 8/2012

- Służba wojskowa w warunkach szkodliwych i uciążliwych (P.Lemanowicz)

- Urlop bezpłatny z art. 174 k.p. (P.Wąż)

- Azbest - nadal aktualny problem (M.Konieczna)

- Piąty element...!
"Kultura Bezpieczeństwa. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych" - uwagi życzliwego krytyka
(R.Adler)

- Awaryjne zatrzymanie przenośnika (L.Z.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 9/2012

- Jak inspekcja pracowała (R.Kozela)

- Bezpieczeństwo pracy z robotami przemysłowymi - część 1 (A.Kampa)

- Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej - część 7 (M.Majka)

- Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy (B.Nowak)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 10/2012

- Ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży (P.Wąż)

- Ocena ryzyka 4D - część 1 (J.Karczewski, K.Karczewska.)

- Sprężyny napędowe SIP (R.Adler)

- Pierwszy był gnomon (A.Stukowski)

- Stare maszyny (W.Ł.)

- "Sprostowanie" Rp-7 (P.W.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 11/2012

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracach podwodnych - część 1 (D.Tyrka)

- Magazynowanie niebezpiecznych chemikaliów - tykająca bomba zegarowa, część 2 (B.Hancyk)

- Chleb z niejednego pieca (A.Stukowski)

- Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej (A.Milczarek)

- Ustalanie okresów pracy w warunkach szczególnych (P.W.)

- Jak zdobyć staż w służbie bhp? (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 12/2012

- Kolejny rok (Redakcja)

- Bezpieczeństwo pracy w górnictwie (R.Kozela)

- Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest (M.Konieczna)

- UWAGA! ADR zmienia filozofię funkcjonowania? (B.Hancyk)

- Wyznaczenie kategorii ryzyka pracownika produkcji na stanowisku pracy, na którym możliwe jest wystąpienie atmosfery wybuchowej (A.Milczarek )

- Znak CE i deklaracja wystarczą (P.W.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023]  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57584993