ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 1997

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Zenon Galewski
Zenon Galewski

Zenon Galewski

Pierwszym laureatem "Złotych Szelek" w tej kategorii został Zenon Galewski, szef Wydziału Ochrony Pracy w toruńskiej ELANIE, przede wszystkim za "olimpiady bhp", adresowane do wszystkich pracowników. W ten m.in. sposób propagowano problematykę ochrony pracy w zakładzie. W dobrych ekonomicznie latach dla ELANY finał olimpiady traktowany był jako ogólnoelanowskie święto z bogatą oprawą i atrakcyjnymi nagrodami. W najlepszych latach w olimpiadzie brało udział nawet 600 pracowników. Celem olimpiady było motywowanie pracowników do poszerzania wiedzy z dziedziny ochrony pracy, wyzwalanie inicjatywy pracowników w zakresie poprawy warunków pracy, osobisty udział pracowników w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa pracy. Pierwsza olimpiada bhp odbyła się w 1976 roku; od 1990 roku była to już olimpiada wiedzy o ochronie pracy, której trzema równoprawnie traktowanymi zagadnieniami były: sprawy bhp, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Tak zorganizowana olimpiada była odzwierciedleniem struktury Wydziału Ochrony Pracy.
W 1996 roku na olimpiadę zaproszono też dzieci pracowników. Wzięły one udział w konkursie ekologicznym pt. "Malowanie o zieleni i Elanie". Efektem był kalendarz firmowy Elany z najlepszym rysunkiem.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Teresa Musioł
Teresa Musioł

Teresa Musioł

Doktor Teresa Musioł jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Doktorat (Ergonomia stanowiska pracy operatora pulpitu sterowniczego w elektrowni) obroniła w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego w Warszawie. Przez wiele lat pracowała w przemyśle - jako mistrz zmianowy w Polskich Odczynnikach Chemicznych w Gliwicach, inżynier specjalista ochrony środowiska, a później kierownik pracowni higieny pracy w Energopomiarze w Gliwicach; od 1991 roku jest adiunktem w Politechnice Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Zajęcia prowadzone przez T. Musioł cieszą się dużym uznaniem wśród studentów i słuchaczy (prowadzi szkolenia głównie z ergonomii dla służby bhp) m.in. z uwagi na dynamiczny styl, aktywizujący odbiorców; na wykładach dr. Musioł nikt nie drzemie. Dużym atutem T. Musioł jest jej wieloletnia praca w przemyśle, co pozwala jej kompetentnie powiązać wiedzę teoretyczną z praktyką. Wpływ na jakość i styl szkoleń dr inż. T. Musioł mają także szkolenia, które odbyła w Kopenhadze i Nancy.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Andrzej Świątkowski
Andrzej Świątkowski

Andrzej Świątkowski

Za najlepszy artykuł opublikowany na łamach Atestu w 1996 roku kapituła wyróżnienia "Złote Szelki" uznała "Katastrofy po polsku" (Atest nr 4/96). Autor artykułu został w 1997 roku pierwszym w tej dyscyplinie laureatem wspomnianego wyróżnienia. Andrzej Świątkowski jest rzadkim przypadkiem inżyniera wszechstronnego, świetnie kojarzącego sprawy z różnych dyscyplin technicznych. Technika to obszar, po którym bardzo łatwo się porusza, przy czym chętnie odwołuje się do norm, które jego zdaniem są niezbędne w dyscyplinowaniu poczynań inżyniera. Szanuje myśl twórczą, nienawidzi tandety, za to kocha syntezy, uogólnienia, nawet bardzo radykalne. Interesuje go technika i bezpieczeństwo pracy postrzegane w ścisłym związku z jej rozwojem. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (technologia chemiczna) i studium podyplomowego wydziału inżynierii sanitarnej i wodnej. Bezpośrednio po studiach pracował w CIOP, później w dużej firmie projektowej "Prochem". Po kilku latach wyjechał na budowę do Neubrandenburga. Po powrocie do kraju podjął pracę w GIP.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444599