ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2014

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Grażyna Niedzielska
Grażyna Niedzielska

Grażyna Niedzielska

W służbie bhp pracuje od 1978 r., od 1983 r. w Grupie Żywiec S.A. Browar w Elblągu; obecnie jest zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. bhp. Po wdrożeniu w firmie w 2002 r. systemu zarządzania z zakresu bhp jest też pełnomocnikiem kierownictwa systemu zarządzania (PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007). Ogromne zaangażowanie Grażyny Niedzielskiej w promowanie bezpiecznych działań w zakresie bhp przyczyniło się do wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa w Browarze w Elblągu. To z inicjatywy G. Niedzielskiej na terenie Browaru zorganizowano wiele konferencji w ramach Europejskiej Kampanii Bezpiecznej Pracy, m.in. "Zdrowe i przyjazne miejsce pracy", "Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie świadomości i organizacja pracy", "Przez innowacje do bezpieczeństwa - bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Projekty autorskie G. Niedzielskiej, do których należą przykładowo: "3Z - Zagrożenie, Zabezpieczenie i Zgłoszenie", tablice z aktualnościami bhp, instrukcje, plany bezpieczeństwa, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań dot. monitorowania zachowań pracowników (audyty behawioralne BBS) czy zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych znalazły uznanie nie tylko wśród pracowników Browaru w Elblągu, ale też w pozostałych browarach Grupy Żywiec i członków służby bhp zrzeszonych w OSPSBHP. Swoje oryginalne pomysły w dziedzinie bhp G. Niedzielska chętnie prezentuje podczas spotkań z członkami OSPSBHP. Zainteresowani mogą odwiedzić Browar w Elblągu i zapoznać się z ich funkcjonowaniem. G. Niedzielska była członkiem grupy założycielskiej OSPSBHP.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Ryszard Szefler
Ryszard Szefler

Ryszard Szefler

Warsztaty i wykłady, które prowadzi od dziesięciu już lat, to żywe, nieustannie doskonalone i na bieżąco aktualizowane autorskie programy, będące efektem wiedzy, własnych doświadczeń i przemyśleń. Takie m.in. opinie o zajęciach prowadzonych przez Ryszarda Szeflera powtarzają się w ocenach instytucji , z którymi współpracuje. Należą do nich m.in. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Towarzystwo Oświatowe "Profil" w Sopocie, Det Norske Veritas, Państwowa Inspekcja Pracy, OSPSBHP, Urząd Celny. Specjalizuje się w temacie środków ochrony indywidualnej - zakres doboru, efektywne zarządzanie, dopuszczenie do obrotu śoi podlegających wymaganiom dyrektywy 89/686/EEC wprowadzanych na obszar UE z krajów trzecich, dobór odzieży ochronnej i śoi zapewniające ochronę przed czynnikami chemicznymi i w miejscach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, analizy efektywności doboru śoi itp. Wiedzę, która pozwoliła mu stworzyć doskonałe programy autorskie czerpie przede wszystkim z pracy w firmie ROBOD S.A., gdzie od 2001 r. zajmuję się m.in. rozwojem produktów, współpracą z akredytowanymi laboratoriami oraz jednostkami notyfikowanymi. Wdrażał produkty wytwarzane w kraju oraz na Dalekim Wschodzie. Poznanie śoi od surowca poprzez proces produkcji i wymagania prawne dały mu możliwość szerokiego spojrzenia na problematykę śoi oraz znacznie głębsze spojrzenie na problematykę doboru - nie tylko z uwzględnieniem wymagań prawnych, ale i pewnej logiki płynącej ze zdrowego rozsądku i doświadczenia oraz analizy efektywności ekonomicznej wdrażanych rozwiązań. Wiedzę pogłębia też dzięki współpracy m.in. z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz poprzez działalność jako ekspert z zakresu środków ochrony indywidualnej podlegających wymaganiom dyrektywy 89/686/EEC nominowany przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Beata Kaczmarek
Beata Kaczmarek

Beata Kaczmarek

Zdecydowanie bardziej humanistka niż człowiek techniki. Skończyła finanse i inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pod koniec studiów rozpoczęła pracę w katowickiej firmie szkoleniowej, gdzie zajmowała się organizacją szkoleń i seminariów dla przedsiębiorstw. Zakres ich był rozległy, od szkoleń miękkich, dotyczących umiejętności interpersonalnych, zarządzania ludźmi, poprzez zagadnienia prawne aż do, oczywiście, bezpieczeństwa i higieny pracy, co wymusiło uzupełnienie wiedzy. Zatem ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim i z rozpędu kolejne na kierunku trener i organizator szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu. Jednak w 2005 r. rozstała się ze szkoleniami na rzecz międzynarodowej firmy zajmującej się m.in. certyfikacją systemów zarządzania. Rozstanie nie było długie - założyła własną firmę szkoleniową. Dzięki współpracy ze świetnymi fachowcami, m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodków akademickich, a także z freelancerami, proponuje szkolenia z różnych dziedzin, ale najwięcej z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Przez lata prowadzenia tych szkoleń bardzo dobrze poznała behapowskie środowisko. Stara się je integrować. Dobrze czuje się w roli organizatora spinającego w całość stronę merytoryczną, organizacyjną i integracyjną szkoleń. Uważa, że tego czego behapowcy uczą się od siebie wzajemnie nie da się przecenić. Zna i lubi to środowisko. Może właśnie dlatego przeprowadziła własne badania ankietowe dotyczące wypalenia zawodowego pracowników służby bhp. Do tej pory nikt takimi badaniami się nie zajmował. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach ATESTU (11-12/13) w dwuczęściowym artykule "Wypalenie zawodowe pracowników służby bhp". Autorka scharakteryzowała w nim pojęcie wypalenia zawodowego, a także opisała w tym kontekście sytuację służby bhp. Trafnie wskazała obciążenia charakterystyczne dla tej pracy oraz opisała, w jakich sytuacjach mogą stać się one syndromami wypalenia zawodowego. Nie stwierdziła wprawdzie jednoznacznie, że pracownicy służby bhp są wypaleni zawodowo, ale opisała stan przeciążenia obowiązkami zawodowymi. Odniosła się też do rynkowej sytuacji służby bhp, wyciągając dość pesymistyczne wnioski. I właśnie za ten artykuł została nagrodzona ZŁOTYM SZELKAMI.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444578