ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2011

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Marek Nościusz
Marek Nościusz

Marek Nościusz

Marek Nościusz jest prezesem zarządu głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Pełni tę funkcję z niezwykłym zaangażowaniem, dzięki czemu stowarzyszenie stało się widoczne wśród podmiotów działających na rzecz bezpiecznej pracy. W swoich działaniach wykazuje ogromną determinację w sprawach związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa pracy, a także kształtowaniem kultury bezpieczeństwa wśród pracowników, dzieci i młodzieży. Wprowadził zasadę organizowania konferencji i seminariów ogólnopolskich organizowanych przez oddziały stowarzyszenia, co przyczynia się do promocji bezpieczeństwa pracy w różnych środowiskach oraz do integracji służby bhp. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu od 2007 r. powstało 7 nowych oddziałów OSPSBHP. Jest inicjatorem porozumienia między organizacjami reprezentującymi pracowników służby bhp, które podpisano w 2008 r. Z jego inspiracji powstał Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Kaliszu. 7 października 2011 r. został wybrany ponownie prezesem OSPSBHP.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Iwona Słomka
Iwona Słomka

Iwona Słomka

Akademicką karierę dr Iwona Romanowska-Słomka, absolwentka wydziału mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, rozpoczęła w 1972 r. w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu. Pracowała w Instytucie Inżynierii Rolniczej, a od 1997 r. na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Od czterech lat związana jest z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wykłady, ćwiczenia, szkolenia, jakie p. doktor prowadzi dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników szkoleń, związane są z bezpieczeństwem pracy. Przykładowo: "Analiza ryzyka zawodowego", "Zarządzanie bhp", "Metodyka szkolenia w bhp", "Zagrożenia biologiczne i ocena ryzyka związana z tymi zagrożeniami". Ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje, wśród nich podręczniki i poradniki z zakresu bhp.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Andrzej Kowerski
Andrzej Kowerski

Andrzej Kowerski

Jest absolwentem wydziału maszyn roboczych i pojazdów w Politechnice Warszawskiej. Po studiach podjął pracę w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Motoryzacyjnego, gdzie w zakładzie akustyki zajmował się badaniem różnych typów pojazdów. Później przez trzy lata pracował w biurze konstrukcyjnym Zakładu Mechanizacji Budownictwa ZREMB. W 1975 roku został inspektorem w związkowej jeszcze wtedy inspekcji pracy, której pozostał wierny do czasu przejścia na emeryturę parę miesięcy temu. Andrzej Kowerski z miesięcznikiem ATEST współpracuje od kilkunastu lat. Głównie zajmuje się tematyką bezpieczeństwa maszyn. Jest pomysłodawcą i autorem cyklu: maszyny - lista kontrolna. W każdym numerze ATESTU ukazuje się przegląd norm kompetentnie przygotowany przez tegorocznego laureata Złotych Szelek.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444765