ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2017

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Justyna Pokładnik
Justyna Pokładnik

Justyna Pokładnik

Właściciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bhp (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowała jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a następnie wprowadziła firmę na rynek polski. Polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner kierowała 4 lata. Obecnie ma własną firmę (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkoleń i kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości). Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów BHP i Dni Bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy kultury bezpieczeństwa w firmach i opracowuje plany poprawy - często tworzy nowe rozwiązania adresowane do konkretnego klienta. Szkolenia z zakresu bhp przez nią prowadzone są dowodem, że szkolenia nie muszą być przykrym obowiązkiem. Jest niezwykle inspirującym trenerem z innowacyjnym podejściem do budowania kultury bezpieczeństwa. Warsztaty prowadzone przez Justynę Pokładnik to czas w pełni wykorzystany na pozyskanie przydatnych umiejętności oraz kompleksowej wiedzy. Często po szkoleniu pozostaje z uczestnikami i prowadzi rozmowy, doradza, motywuję i udziela pomocy. Posiada doświadczenie w pracy w Polsce oraz za granicą (m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Omanie). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne gry szkoleniowe. W wolnym czasie prowadzi własnego bloga, pisze artykuły, czyta, jeździ na rowerze i organizuje z rodziną spontaniczne wyprawy po Europie.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Elżbieta Tarczoń
Elżbieta Tarczoń

Elżbieta Tarczoń

Elżbieta Tarczoń jest starszym inspektorem ds. bhp, inspektorem ochrony ppoż. zatrudnionym w szpitalu. W 2016 r. opublikowała na łamach ATESTU obszerny dwuczęściowy artykuł: "Zakłucia i zranienia w sektorze opieki zdrowotnej" (nr 11 i 12/2016), w którym scharakteryzowała zagrożenia związane z zakłuciami i zranieniami, omówiła zasady postępowania po ekspozycji na krew i inne materiały potencjalnie infekcyjne, a także opisała postępowanie profilaktyczne. Temat zakłuć i zranień w zakładach opieki zdrowotnej od lat budzi kontrowersje i wątpliwości, do wyjaśnienia których na pewno przyczynił się artykuł E. Tarczoń. W 2017 r. autorka kontynuuje współpracę z naszym miesięcznikiem - ukazał się jej dwuczęściowy artykuł: "Borelioza to wciąż problem" (8 i 9/2017). Czytelniczką ATESTU nie jest od dawna, bo jej przygoda z bhp też nie trwa zbyt długo, ale przyznać należy, że od początku weszła w tę branżę z zasobem wiedzy, własnych przemyśleń i pomysłów. Ukończyła studia na wydziale zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej, studia podyplomowe bhp na wydziale górnictwa i geoinżynierii. Obecnie kontynuuje edukację w zakresie menadżera jakości, ponieważ jej szpital (miejsce pracy) przystąpił do procedury akredytacyjnej (ISO 9001, 14001 i 45001). Inspiratorką do pisania była p. profesor - recenzentka pracy magisterskiej E. Tarczoń. Uznała, że szkoda byłoby nie opublikować znakomitych badań, jakie magistrantka zgromadziła. Tematem pracy była motywacja pracowników sektora medycznego V Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Laureatka ZŁOTYCH SZELEK uważa, że sektor medyczny jest nieco spychany na margines, pomijany, mało się mówi o zagrożeniach z nim związanych i sposobach radzenia sobie z nimi, co, zdaniem autorki, wynika z niewiedzy. Nagrodzony artykuł tę lukę wypełnia.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444607