ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2007

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Jadwiga Polaczek
Jadwiga Polaczek

Jadwiga Polaczek

Należy do współtwórców, uczestników zebrania założycielskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Warszawie w 1993 roku. Przez 12 lat była jego prezesem, przez dwie kadencje członkiem Rady Ochrony Pracy. W 2003 roku otrzymała nagrodę im. Haliny Krahelskiej za zasługi w działalności społecznej.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Jan Siek
Jan Siek

Jan Siek

Jest wykładowcą na kursach bhp na różnych poziomach kształcenia. Umiejętnie łączy znajomość praktyki z wiedzą teoretyczną. Studenci radomskiej Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy wysoko ocenili jego zdolności dydaktyczne. Jest specjalistą bhp zaangażowanym szczególnie w działalność radomskiego oddziału OSPSBHP.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Lesław Zieliński
Lesław Zieliński

Lesław Zieliński

Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem. W latach 2000-2004, pod koniec swojej zawodowej kariery, był głównym inżynierem zarządzania bezpieczeństwem pracy w Zakładach Górniczych w Lubinie. Przez cztery lata podpowiadał na łamach ATESTU, w jaki sposób przeprowadzić analizę stanu bhp w zakładzie, jak wykonywać zadania służby bhp. Czytelnicy cenią jego artykuły za solidną wiedzę dotyczącą realiów zakładów i przystępną formę. Doceniła to również Kapituła ZŁOTYCH SZELEK.

Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Elżbieta Bobowska
Elżbieta Bobowska

Elżbieta Bobowska

Praca magisterska "Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element kosztów pracy"- odwołuje się do oceny ekonomicznej skutków niewłaściwych warunków pracy, dostarcza dowodów, że profilaktyka jest działaniem opłacalnym. Autorka, kiedy pisała tę pracę, była szefową działu kadr pracowników wojska w II korpusie wojsk zmechanizowanych, obecnie jest specjalistką ds. pracowniczych w krakowskim OIP.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444634