ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2013

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Andrzej Dziedzic
Andrzej Dziedzic

Andrzej Dziedzic

Od początku behapowskiej działalności Andrzej Dziedzic prowadzi szkolenia z zakresu bhp i pełni obowiązki służby bhp w zakładach pracy. Jest właścicielem Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej, które założył w 1997 r., ekspertem ds. bhp certyfikowanym przez CIOP-PIB, biegłym sądowym z zakresu bhp powołanym przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, ale przede wszystkim społecznikiem obdarzonym zdolnościami organizacyjnymi, konsekwencją w działaniu i zaangażowaniem. Lista zorganizowanych przez niego projektów jest bardzo długa, przykładowo: od 2008 r. prowadzi akcję "Nie bój się ratować życia innym", która obecnie ma już zasięg krajowy i za którą w 2010 r. został wyróżniony przez ministra pracy, cykliczne pikniki rodzinne oraz szkolne - Jak bezpiecznie żyć, Odblaskowa szkoła, Czy upadek to przypadek, Bezpieczne wakacje, W zdrowym ciele zdrowy duch, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prowadzi bezpłatne szkolenia z prewencji wypadkowej, pierwszej pomocy, jest partnerem ogólnopolskiej akcji "Narodowy eksperyment bezpieczeństwa - weekend bez ofiar", zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (2010 i 2011), bierze udział w popularyzacji bezpieczeństwa na wsi wśród najmłodszych - uczestnicząc w organizacji konkursów, których inicjatorami są KRUS i PIP. Jest autorem pierwszego w Polsce poradnika dla służb mundurowych "Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza Policji" (2012 r.), i wielu publikacji na temat bhp w czasopismach, m.in. w ATEŚCIE, Bezpieczeństwie Pracy, Promotorze, Serwisie BHP Infor. Jest sponsorem nagród dla młodzieży m.in. w konkursach: Edukacja dla bezpieczeństwa, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym, Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. "Edukacja dla bezpieczeństwa" to szczególne "dziecko" Andrzeja Dziedzica. Stworzył regulamin tego konkursu, sam go nadzoruje i koordynuje. W ramach tego konkursu młodzież szkolna (300 uczniów) została bezpłatnie przeszkolona z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym RKO/AED. Prowadzi warsztaty z bezpieczeństwa dla przedszkolaków.Promuje też ideę zdrowego biegania w ramach akcji "Cała Polska biega". Jest maratończykiem z osiągnięciami. Od 2005 roku przygotował 10 firm z woj. małopolskiego do konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, z których 4 zdobyły I miejsce, a pozostałe zajęły II i III miejsca. Jest członkiem oddziału tarnowskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Andrzej Nowak
Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

Drugą kadencję pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz prezesa oddziału OSPSBHP w Częstochowie, którego jest też współzałożycielem. Ukończył Politechnikę Częstochowską - Wydział Inżynierii Produkcji i Wydział Zarządzania Kadrami, na którym uzyskał magisterium. Ukończył studia podyplomowe o profilu behapowskim, pedagogiczne oraz dające uprawnienia audytora energetycznego budynków - te ostatnie na Politechnice Krakowskiej. Ma też certyfikat audytora wewnętrznego oraz pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Obecnie kieruje działem bhp w dużej, nowoczesnej firmie, prowadzi również własną firmę sprawującą nadzór behapowski nad małymi i średnimi firmami. Mimo młodego wieku, dzięki szerokim uprawnieniom i bogatemu doświadczeniu zawodowemu został wpisany w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na listę biegłych sądowych z zakresu bhp. W ramach działalności częstochowskiego oddziału OSPSBHP zorganizował dwie ogólnopolskie konferencje "System ratownictwa w przedsiębiorstwie" i "Bhp przy wykonywaniu prac budowlanych" oraz wiele lokalnych seminariów, warsztatów, pogadanek, szkoleń nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale także dla behapowców niezrzeszonych, np. dla kierowników budów czy uczniów techników budowlanych. Ponadto, w czasopismach fachowych publikuje opinie eksperckie z zakresu bezpieczeństwa pracy i analiz dotyczących wypadków przy pracy.Jako wiceprezes ZG OSPSBHP uczestniczy w spotkaniach na różnych szczeblach zarządzania i ma możliwość wypowiadania się na temat dalszego rozwoju zawodowego służby bhp i poprawy warunków pracy. Służy swoją wiedzą w tworzeniu, opiniowaniu i interpretacji projektów zmian prawnych. Przygotowywał propozycje zmian statutowych stowarzyszenia zarówno w roku 2010, jak i 2013. Za działalność społeczną został wyróżniony dyplomami uznania przyznanymi przez Marszałka Sejmu RP, Przewodniczącą Rady Ochrony Pracy i Prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Włodzimierz Łabanowski
Włodzimierz Łabanowski

Włodzimierz Łabanowski

Autor jest inspektorem pracy i wybitnym specjalistą w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń stosowanych w procesach pracy. Ekspercką wiedzę łączy z żyłką popularyzatorską, w przystępny sposób opisując nawet trudne zagadnienia. Chętnie odpowiada na pytania czytelników, udzielając dodatkowych wyjaśnień.
Od lat publikuje na łamach ATESTU listy kontrolne dostosowania maszyn do wymagań minimalnych (współautorem tego cyklu jest Andrzej Kowerski) - są to unikatowe opracowania, ułatwiające dokonanie w zakładach pracy kontroli maszyn i będące świetnym materiałem do oceny ryzyka dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi. W 2012 r. W. Łabanowski opublikował w ATEŚCIE listy kontrolne dla następujących maszyn i urządzeń: jednostronna strugarka grubiarka (ATEST 1/2012), podkrzesywarka wysięgnikowa (3/2012), wciągnik dźwigniowy (5/2012), ręczna przecinarka spalinowa (6/2012), drabina przenośna (7/2012), pilarka wielosiłowa do cięcia wzdłużnego (9/2012), kosiarki trawnikowe wirnikowe (10/2012). Listy te są rzadkim przykładem umiejętnego wykorzystania norm technicznych w popularyzowaniu tematyki bezpieczeństwa pracy.
Dużym zainteresowaniem czytelników cieszył się artykuł omawiający z punktu widzenia bezpieczeństwa, ergonomii i funkcji sterowania identyfikację i oznakowanie elementów sterowniczych maszyn, który ukazał się w dwóch częściach (ATEST 3 i 4/2012). Kolejnym narzędziowym, obszernym opracowaniem opublikowanym w ATEŚCIE przez W. Łabanowskiego jest materiał "I jak instrukcja obsługi maszyny", który ukazał się w czterech częściach: "Forma, język, opracowywanie i tłumaczenie instrukcji" (7/2012), "Zawartość instrukcji" (8/2012), "Zawartość instrukcji - c.d." (9/2012), "Deklaracja emisji hałasu, materiały promocyjne" (10/2012). Dzięki temu materiałowi wszyscy dowiedzieliśmy się, że nie należy już stosować określenia DTR...
W 2012 r. autor udzielił czytelnikom odpowiedzi na pytania dotyczące: wymagań bezpieczeństwa dla maszyn konstruowanych dla potrzeb własnych ("Maszyna do potrzeb własnych", ATEST 1/2012), oznakowania maszyn ("Oznakowanie jest poprawne", 4/2012), prac w komorach śrutowniczych (4/2012), poprawnego oznakowania elementów sterowniczych ("Oznakowanie elementów sterowniczych", 7/2012), obowiązków pracodawcy dotyczących "starych maszyn" ("Stare maszyny", 10/2012), oznakowania CE i deklaracji zgodności ("Znak CE i deklaracja wystarczą", 12/2012).
Artykuły W. Łabanowskiego charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym, łączą wiedzę inżynierską ze znajomością techniki bezpieczeństwa i przepisów bhp. Z tego względu są cennym materiałem dla służby bhp, ale też służb utrzymania ruchu i pracodawców w zakładach produkcyjnych.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444601