ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2001

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Mieczysław Kocot

Z wykształcenia jest inżynierem górnikiem (AGH), od początku swojej kariery zawodowej pracuje w kopalni "Borynia" (w 2001 r. był pełnomocnikiem dyr. ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy). Złote Szelki otrzymał za wykorzystywanie najnowszych technik multimedialnych do promocji bezpiecznych zachowań w dużym zakładzie przemysłowym. Uważa, że pomagają one w przekonywaniu pracowników do bezpiecznych zachowań, czyli także we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. W 1991 r. chyba jako pierwszy w górnictwie węgla kamiennego zastosował komputer w pracy komórki bhp.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Adam Markowski
Adam Markowski

Adam Markowski

"Rozwijanie wyobraźni przy ocenie ryzyka jest jednym z ważniejszych celów naszego studium. Absolwenci muszą umieć wybrać najlepsze scenariusze awaryjne, zaproponować skuteczne rozwiązanie" - tego z dobrym skutkiem m.in. uczy swoich studentów dr Adam Markowski z Katedry Systemów Środowiska Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, kierownik Studium Podyplomowego "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych".

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Bolesław Hancyk
Bolesław Hancyk

Bolesław Hancyk

Złote Szelki otrzymał za popularyzację trudnych zagadnień bezpieczeństwa chemicznego na łamach ATESTU w latach 1994 - 2000. Publikuje w wielu czasopismach fachowych, m.in. w "Przemyśle Chemicznym", "Bezpieczeństwie Pracy". W swoich artykułach umiejętnie łączy podejście eksperta z publicystyczną pasją. Jest specjalistą ds. bezpieczeństwa chemicznego w transporcie, międzynarodowym ekspertem w zakresie ADR i GH, członkiem Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnej Harmonizacji Systemów Klasyfikacyjnych, członkiem New York Academy of Science. Z wykształcenia jest chemikiem, studia ukończył na Politechnice Warszawskiej, chociaż zawsze interesował się historią, archeologią, etnografią.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444814