ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2018

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Piotr Kaczmarek
Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek trzecią kadencję jest członkiem zarządu głównego oraz prezesem oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu. Jest dyrektorem Centralnego Ośrodka Szkolenia OSPSBHP. Pracę zawodową, po ukończeniu studium bhp, rozpoczął przed dwudziestu laty w rodzinnej firmie zajmującej się obsługą przedsiębiorstw w zakresie bhp. W 2008 r. uzyskał tytuł inżyniera, studia magisterskie i doktoranckie kontynuował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie; jest doktorem nauk rolniczych. W ramach stowarzyszenia organizuje konferencje związane z bhp: cykliczną współorganizowaną z UP w Lublinie dot. ergonomii i bhp w praktyce, w Wałbrzychu poświęconą warunkom środowiska pracy i zdrowiu pracowników i inne w Rzeszowie, Słupsku czy Szczecinie, w większości w kooperacji z miejscowymi oddziałami stowarzyszenia. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych bhp w kilku uczelniach. Obecnie prowadzi firmę Grupa Interlis sp. z o.o., zajmującą się obsługą bhp, ochroną środowiska, badaniami środowiska pracy. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny bhp, broszury "Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie", materiału merytorycznego do scenariusza filmowego "BHP w rolnictwie".

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Małgorzata Tarczoń
Małgorzata Tarczoń

Małgorzata Tarczoń

Małgorzata Tarczoń jest pielęgniarką anestezjologiczną w krakowskim szpitalu specjalistycznym im. Jana Pawła II na oddziale chirurgii klatki piersiowej, znieczula pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Kilka lat po skończeniu pielęgniarstwa na wydziale ochrony zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim podjęła studia podyplomowe z zakresu bhp na Akademii Górniczo-Hutniczej. Tak naprawdę, nie do końca jednak zdając sobie z tego sprawę, bezpieczeństwem i higieną pracy zainteresowała się znacznie wcześniej, ponieważ temat jej pracy magisterskiej na pielęgniarstwie dotyczył oceny warunków pracy pielęgniarek na oddziale chirurgicznym: porównywała warunki pracy pielęgniarek na oddziale białej i czerwonej chirurgii. Przecież to był temat behapowski. Temat środowiska pracy personelu medycznego podjęła ponieważ chciała podzielić się wiedzą o swojej pracy i zagrożeniach w niej występujących. W 2017 roku opublikowała na łamach miesięcznika ATEST cykl artykułów: "Środowisko pracy personelu medycznego", w którym w jasny sposób przedstawiła wieloaspektowe problemy zagrożeń zawodowych występujące w służbie zdrowia, zobrazowała praktyczne podejście do tych problemów - co jest cennym źródłem wskazówek i podpowiedzi dla pracowników służby bhp w tym dużym sektorze. Artykuły te są wiedzą opartą na doświadczeniu, przekazaną w przystępny sposób.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444584